Onderwijs: op z'n Hollands of op z'n Brits?

De Commissie Dijsselbloem heeft zijn 'Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwing' afgesloten met een lijvig rapport, een rapport gevuld met stevige kritiek op haar eigen instituut. Kort gezegd: de Politiek heeft zich de afgelopen jaren in ruime mate bemoeid met het Onderwijs in ons land maar heeft tegelijkertijd niets noemenswaardigs weten te realiseren!

De Politiek had als primair doel voor ogen: 'hoog scoren op de internationale ranglijsten', maar ze realiseerde in die periode 'slechts' het tegenovergestelde: 'Op onderdelen, waaronder enkele basisvaardigheden als lezen en rekenen/wiskunde, is er een zorgwekkend dalende trend zichtbaar.' & Laat nu net beide genoemde vakken van een cruciaal belang zijn om te kunnen komen tot Innovatie c.q. tot een Nederlandse Kenniseconomie....

Dijsselbloem c.s. doen namens de Overheid maar direct enkele voorstellen 'hoe het anders/beter kan in het Nederlandse Onderwijs'. De Britse Overheid deed enkele maanden geleden iets soortgelijks. Hieronder zet ik deze voorstellen voor Beter Onderwijs naast elkaar, aan u de conclusie.

'Dijsselbloem' stelt allereerst voor dat de Overheid zich veel minder gaat bemoeien met de inhoud van het Onderwijs, dat is aan het Onderwijs zelf. Dit alles onder het Motto: 'Nieuwe Verhoudingen'. Een overzicht van de voorstellen op hoofdlijnen:

 • De kerntaken van de overheid:

 • => Vaststellen van de inhoud van het onderwijs

 • => Meten van de kwaliteit: examens toetsen en peilingen

 • => Toezicht houden en handhaven

 • => Randvoorwaarden en faciliteiten

 • => Verantwoordelijkheid voor het stelsel als geheel

 • => Versterking ankerpunten voor onderwijskwaliteit

 • => Het bewaken van zorgvuldige beleidsprocessen

 • De kerntaak van de scholen: invullen van het 'Hoe'!

De Britse Overheid heeft in 2006 een soortgelijk parlementair onderzoek laten doen naar het Onderwijs in Groot Brittannië. Op dat moment was dit een onderdeel van een onderzoek naar de aanwezigheid (of niet) van een Kenniseconomie in GB. De eindconclusie werd gepresenteerd door de Commissie van Lord Leitch.

Vervolgens heeft de Britse Overheid bijna een jaar nodig gehad om met verbeteringsvoorstellen te komen (nb: n.a.v. het Rapport Dijsselbloem is onze Overheid nog niet zo ver, 'vers van de Pers', maar dat kan dus ook nog bijna 1 jaar gaan duren). In dat World Class Skills rapport wordt voor het Britse Onderwijs voorgesteld:

'It sets out how we will ensure that young people are equipped with the skills they need for further learning and employment. We are doing this by:

 • making the school curriculum more personalised and engaging, with better progression routes;

 • reviewing the Key Stage 3 phase, and reducing prescription of the National Curriculum to allow flexibility for more engaging teaching;

 • rolling out 14-19 Diplomas, which will help young people develop the skills they need for work and higher level study;

 • making functional skills the cornerstone of young people's education;

 • giving all suitably-qualified young people access to Apprenticeships through a new Apprenticeship entitlement;

 • improving work-related learning;

 • giving employers greater involvement in the design and delivery of qualifications; and

 • consulting on raising the participation age to 18, so that young people are required to stay on in some form of full-time or part-time education and training.'

Het lijkt er hier sterk op dat de Britse Overheid zich juist wél intensief met het Britse Onderwijs wil bemoeien. De (let wel: 'nabije'; ontwikkelingen gaan sneller dan je denkt!) toekomst zal leren wie van beide EU landen het meest succesvol is.

Ik plaats hier nog 1 kanttekening: 'Kenniseconomie' is in Groot Brittannië een begrip dat breder wordt gedragen door o.m. Overheid, Politiek, Economie en Onderwijs, dan in ons land. & Alleen dat al kan een wereld van verschil maken.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>