Niet opgeleid? Dan geen ontslag!

De HBO Raad haalt vandaag weer de media met het bericht dat als een medewerker door zijn werkgever onvoldoende is opgeleid, de gevolgen daarvan bij een eventueel voorgenomen ontslag voor rekening zijn van de werkgever. Het wordt je zo toch rood voor de ogen.
Nu is dat bericht voor de HBO Raad zelf eigenlijk niets nieuws, het is één van hun stokpaardjes maar deze keer heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er wél oren naar. Dus, nog even en het is een Wet. 'Kort & Bondig': Als een organisatie haar medewerkers onvoldoende of zelfs geen kansen biedt tot Opleiding en Ontwikkeling (nb: zelfs niet in het belang van de organisatie), dan zijn de gevolgen daarvan bij ontslag van deze medewerker(s) voor rekening van de (oud-)werkgever; waarschijnlijk een hogere ontslagvergoeding dus. Maar: het omgekeerde is ook waar. Als een medewerker kansen tot O&O krijgt maar die kansen niet neemt, dan mag zij/hij genoegen nemen met een, wat ik noem, eenvoudiger ontslag. Het is maar dat u het weet, ook als medewerker.

Jammer eigenlijk dat het allemaal zo negatief wordt benaderd, dat O&O. Terwijl het juist zeker zo positief kan zijn, zowel voor werknemer als werkgever! Zo citeerde Zibb.nl eerder deze week uit een Brits rapport:

"WinstDe Investors in People Standard, dat ook in Nederland actief is, helpt bij het afstemmen van trainingen op de gestelde bedrijfdoelen. In Engeland behaalde 30 procent van de bedrijven die met de geboden 'standaard' werkten, een hogere winst. Dit tegenover 10 procent van de bedrijven die niet investeerden en eveneens meer winst dan in het voorgaande jaar behaalde. " (NB: Het Britse rapport is een onderzoek van één van de grootste Britse werkgeversorganisaties, EEF. & in een ander blog besteed ik speciale aandacht aan IiP)

Dat O&O -en maakt de kans op ontslag in ieder geval aanmerkelijk kleiner, want een tekort aan Kennis biedt één van de grootste mogelijkheden tot  het faillisement van een organisatie. Klinkt weer zo negatief, besef ik nu, dan maar deze week afsluiten met een positief bericht afkomstig van het World Economic Forum, (ook) om de cirkel van recente entries rond te maken. 

In Davos lanceerde Bono (hij, ja) het Red Product initiatief: bedrijven verkopen rode producten / diensten en van deze omzet wordt een % afgedragen aan het World AIDS fonds. Wat je ook van dit initiatief vindt, ook dit levert een bijdrage aan de Ontwikkeling van mensen, mensen die vaak niet eens meer ontslagen kunnen worden.....

'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' zou je over de deelname kunnen zeggen, maar daar kom ik nog op terug, want met MVO heeft O&O ook 'iets' te maken. Goed Weekeinde!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Willem E.A.J. Scheepers
Auteur
Vandaag in Trouw haalt SER lid Marco Wilke uit naar het voorstel van de HBO Raad:
,,Ik ben het helemaal niet eens met zijn stelling dat we slordig omgaan met werknemers. En bovendien, hoe meet je of een werknemer zich voldoende heeft bijgeschoold?’’
Wilke twijfelt sowieso aan het nut van het opleiden van werknemers want 'Wat levert dat nu eigenlijk op?' vraagt hij zich af.
In principe ben ik het met zijn kritische vraagstelling eens: Nederlandse organisaties investeren jaarlijks ca. € 3 miljard (al dan niet gesubsidieerd) in het opleiden van medewerkers en hoe rendeert dat nu?
Jammer is nu alleen dat Wilke, zeker vanuit zijn maatschappelijke functie, voorbij gaat aan het feit dat er wel degelijke methodes zijn om medewerkers (strategisch) gericht op te leiden! De kans dat het dan rendeert is groot. (nb: voor meer info volg event. de link naar mijn andere blog)
‘Wil jij geen opleiding volgen? Dan volgt er ontslag!’
[...] aan het nieuwe ontslagrecht; opmerkelijk genoeg kwam de HBO Raad nu bijna 2 jaar geleden met een heel ander advies, maar dat lijkt iedereen vergeten). Of het nu binnen het MKB ook daadwerkelijk tot massa [...]
Stand by Me!!
[...] drijvende kracht achter (RED)  is Bono. Nu (bijna) 3 jaar geleden besteedde ik hier voor het eerst aandacht aan (RED). Bono toonde daarvoor al betrokkenheid voor [...]