Keuzestress bij dertigers: honderdvijfendertig soorten thee en nog niet tevree

Dertigers kunnen zo veel kiezen dat ze het daar erg moeilijk mee hebben. “Als je voor het één kiest, loop je de andere 134 opties mis.”

Uit het rapport ‘De meerkeuzemaatschappij’ van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat naast het voorrecht van een grote keuze ook de plicht tot het kiezen is geboren. Plichten zijn echter niet leuk, want die leggen weer een druk op ons. De verantwoordelijkheid voor het eigen falen neemt ook toe.

In de Wet op de afnemende meeropbrengsten geeft Barry Schwartz aan dat elke nieuwe keuzemogelijkheid minder welzijn toevoegt dan de voorgaande. Op een bepaald punt neemt het welzijn zelfs af als gevolg van de psychologische kosten die verbonden zijn aan het keuzeproces.

Door de stress die dit oplevert is er zelf een nieuw fenomeen ontstaan: ‘Quarterlifecrisis’. Deze vervroegde vorm van midlifecrisis (of verlate vorm van de adolescentiefase?) doet zich vooral rond het dertigste jaar voor. Opgegroeid in een wereld waarin alles mogelijk is neemt de plicht tot het maken van keuzes toe. Volgens Gerrit Breeuwsma krijgen vooral hoogopgeleide jongeren de kans om hun volwassenheid jarenlang uit te stellen. Hiermee worden keuzes die voorheen in de adolescentiefase werden gemaakt nu opeens om de hoek rond je dertigste. Maar tegelijkertijd merk je dat na het afstuderen alle mogelijkheden die je voor ogen hebt vaak helemaal niet open liggen.

Dit luxeprobleem doet zich met name voor in onze rijke westerse wereld. Op het moment dat de piramide van Maslow zich extra doet gelden. We streven naar de top van zelfverwerkelijking. Hierbij is er, als het economisch goed gaat, ruimte voor individuele problemen en existentiële vragen. Op zoek naar bestaanszekerheid ga je niet nadenken over de zin van het leven.

Een oplossing voor dit probleem kan volgens Eveline Brandt “De eerste hulp bij Keuzestress” zijn. Een besliscoach die je helpt bij het maken van je juiste beslissingen. Blijft wel het volgende keuzeprobleem over: Door welke besliscoach je je laat ondersteunen?

Een betere oplossing kan wel eens gelegen zijn om te stoppen met denken vanuit de omgeving. Ga voor jezelf na wat jij belangrijk vindt en vaar je eigen koers. Authenticiteit en autonomie zijn daarbij de sleutelwoorden, maar natuurlijk heeft ook consuminderen een positieve invloed op de keuzestress die met name door de omgeving aan ons wordt opgedrongen. Vanuit dat standpunt kan de huidige kredietcrisis wel eens een onverwachte positieve uitwerking hebben op het welzijn van de dertigers

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Over Maslow, over Bhutan, over Rekenen, over Toiletten, over Suc6!
[...] op MASLOW & vond uit dat Vivian zich, ‘ondanks’  haar toilet-bestaan, in de top van de piramide bevond. Conley hoorde van het Bruto Nationaal Geluk gedachtegoed & hij bezocht Bhutan. [...]