Kan het Brabantse Familiebedrijven Genootschap Organon redden?

http://www.youtube.com/watch?v=BeyDseH8BEQ 

Het is nu voor jou misschien nog de vraag of het recent opgerichte 'Brabantse Familiebedrijven Genootschap' het banenverlies bij MSD/Organon kan redden, toch acht ik de kans van slagen voor hen groter dan voor de lokale, provinciale, landelijke overheden.

"Het Brabantse Familiebedrijven Genootschap verbindt Brabantse bedrijven met meer dan 100 werknemers in dienst en met minimaal één familielid in de bedrijfsvoering. Met als doel het verder ontwikkelen van (familie)ondernemerschap, kennisdeling en samenwerkingsverbanden." MSD/Organon voldoet niet aan deze doelstelling, maar weten we de kenniswerkers van Organon onder te brengen in een, eventueel nieuw op te richten, Brabants Familiebedrijf dan voldoet dat wonderwel!

Recent waren de leden van het BFG uitgenodigde bij VDL. Dit bedrijf is in handen van Wim van der Leegte. Dezelfde Van der Leegte die een bijdrage leverde aan het 10 jarig bestaan van het Managementsite Kennis Netwerk.

Van der Leegte liet aan zijn collega familie-ondernemers zien dat zijn bedrijf niet alleen een familiebedrijf is maar ook nog eens innovatief. Het bedrijfsonderdeel VDL ETG komt met een nieuw/innovatief concept van de aloude TL-buis. Daarmee hebben we al het 1e aanknopingspunt voor het behoud van kennis in de Brabantse regio!

In januari van dit jaar publiceerde McKinsey The five attributes of enduring family businesses, een goed artikel waarin de belangrijkste & unieke succeskenmerken van familiebedrijven worden toegelicht.

Deze 5 Kenmerken zijn:

1. Familie; uiteraard. Een MT kan zichzelf dan wel als een 'familie' beschouwen, toch gaat er niets boven 'eigen bloed', niets boven Familie. Maar dat brengt zowel kansen als risico's met zich mee. McK.: "Family businesses can go under for many reasons, including family conflicts over money, nepotism leading to poor management, and infighting over the succession of power from one generation to the next. Regulating the family’s roles as shareholders, board members, and managers is essential because it can help avoid these pitfalls."

2. Eigendom. Wie is de eigenaar c.q. wie zijn de eigenaren? Vaak zijn er van dat laatste maar een paar. Maar ook: hoe is de opvolging geregeld? Want iemand van lijf & bloed komt toch een keer aan zijn/haar eind. "Maintaining family control or influence while raising fresh capital for the business and satisfying the family’s cash needs is an equation that must be addressed, since it’s a major source of potential conflict, particularly in the transition of power from one generation to the next. Enduring family businesses regulate ownership issues—for example, how shares can (and cannot) be traded inside and outside the family—through carefully designed shareholders’ agreements that usually last for 15 to 20 years." Kortom: je dient je opvolging wel goed & tijdig te regelen.

3. Toezicht & het portfolio van de activiteiten. Als het familiebedrijf groeit & groter wordt dan is professionele ondersteuning onontbeerlijk, niet zo zeer in de vorm van eenmalig of tijdelijk extern advies als wel in de vorm van experts/vertrouwelingen die zitting hebben in een Raad van Advies, dat naast het Familie Forum. Mijn TIP: kijk eens naar de Code Buysse. Verder is het uiteraard van belang dat de activiteiten van het familiebedrijf een focus houden op de ontwikkelingen & kansen in de markt.

4. Vermogens Management. Dan spreken we hier m.n. over financieel vermogen maar ook over immaterieel vermogen. Het financieel vermogen van het bedrijf dient te worden gekoesterd. Als één van de familieleden vertrekt & een aanzienlijk deel van het vermogen meekrijgt dan kan dit het einde van het bedrijf inluiden. Feitelijk geldt dat ook voor immaterieel vermogen: als pa plotseling overlijdt en zijn kennis & kunde niet heeft overgedragen, dan kan ook dat het bedrijf in de problemen brengen.

5. Stichtingen. McK. "Charity is an important element in keeping families committed to the business, by providing meaningful jobs for family members who don’t work in it and by promoting family values as the generations come and go. Sharing wealth in an act of social responsibility also generates good will toward the business. Foundations set up by entrepreneurial families represent a huge share of philanthropic giving around the world. In the United States, they include 13 of the 20 largest players, such as the Bill and Melinda Gates Foundation." Een Goede Doelen Stichting kan de familie nog meer binden aan het bedrijf. Over het algemeen gaan familiebedrijven ver, heel ver in hun ondersteuning aan de lokale gemeenschap. Daarvoor is niet eens een stichting nodig.

Het zijn m.n. deze 5 elementen die een familiebedrijf uniek maken, onderscheidend van een beursgenoteerde onderneming c.q. een onderneming met een andere juridische structuur, 1-tje die juist niet getypeerd kan worden als een familiebedrijf. 

& Dat unieke van het familiebedrijf, dat sluit juist zo goed aan bij de kenniseconomie want kennis dat is toch ook uniek?

==============

23/07/10

Je kon er op wachten, niet te lang blijkbaar (....), maar de volgende is INTERVET Boxmeer. Wat doet EZ? Weer 'incidentenmanagement'? Het zou jammer zijn.

Meer van Willem lezen? Zijn meest recente boeken zijn ook beschikbaar voor je e-reader.

Bookmark and Share

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>