Is de Uwe een Lerende Organisatie?

'Learning is considered to be only way of obtaining and keeping competitive edge.' De 1e stappen 'op weg naar een Lerende Organisatie' werden (al) in 1987 gezet door Pedlar, Boydell & Burgoyne. Nu & 21 jaar later (....) kunnen we stellen dat we er weinig van hebben geleerd, van dit advies.

OK sommige managers denken dat ze toch wel 'iets' doen aan al dat leren in hun organisatie, maar toch: de manier waarop dit gebeurt is over het algemeen verre van ideaal.

'Leaders may think that getting their organizations to learn is only a matter of articulating a clear vision, giving employees the right incentives, and providing lots of training. This assumption is not merely flawed-it's risky in the face of intensifying competition, advances in technology, and shifts in customer preferences.' stellen Garvin, Edmondson & Gino komende maand in de Harvard BR. Om organisaties te helpen komen zij met een TOOLKIT, vandaag het 1e deel.

Over de 'Lerende Organisatie' is er veel, héél veel geschreven en dan m.n. door wetenschappers. De bekendste onder hen is Peter Senge met zijn 'The Fifth Discipline'. Hij schreef o.m. de inmiddels breed gehanteerde definitie: 'Learning Organizations are: organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together.' Het boek werd een bestseller maar om nu te spreken van organisatie(s)breed gedragen toepassing van zijn theorie.......

Maar Senge was niet de 1e. Pedlar, Boydell & Burgoyne gingen hem voor en zowel zij als anderen volgden. Een mooi overzicht vind je in dit document 'Learning & Knowledge Management'. De Kenniseconomie is een hot issue & dat niet alleen in NL of de EU. Ook v/h 3e Wereld Landen buigen zich inmiddels over dit 'fenomeen'. Reden genoeg voor Garvin, Edmondson & Gino om er een artikel over te schrijven.

G.E.G. spreken over: 'The Building Blocks of the Learning Organization:

 • A supportive learning environment.

 • Concrete learning processes and practices.

 • Leadership that reinforces learning.'

Dit komt 'aardig overeen' met de vooronderstellingen van auteurs voor hen en niet alleen daarom zijn de Building Blocks nog correct ook, in het huidig tijdsbeeld zijn het zelfs aanraders!! Wat het artikel interessant maakt dat is de TEST. Een TEST die je kan afnemen onder de managers en medewerkers van je organisatie: Wat is nu hun mening over jouw 'Lerende Organisatie'?  (nb: je stopt er tenslotte meer dan genoeg geld in ....!) Laten we met Building Block 1 beginnen:

'Supportive Learning Environment

Psychological Safety

 • In this unit, it is easy to speak up about what is on your mind.

 • If you make a mistake in this unit, it is often held against you.

 • People in this unit are usually comfortable talking about problems and disagreements.

 • People in this unit are eager to share information about what does and doesn't work.

 • Keeping your cards close to your vest is the best way to get ahead in this unit.

Appreciation of Differences

 • Differences in opinion are welcome in this unit.

 • Unless an opinion is consistent with what most people in this unit believe, it won't be valued.

 • This unit tends to handle differences of opinion privately or off-line, rather than addressing them directly with the group.

 • In this unit, people are open to alternative ways of getting work done.

Openness to New Ideas

 • In this unit, people value new ideas.

 • Unless an idea has been around for a long time, no one in this unit wants to hear it.

 • In this unit, people are interested in better ways of doing things.

 • In this unit, people often resist untried approaches.

Time for Reflection

 • People in this unit are overly stressed.

 • Despite the workload, people in this unit find time to review how the work is going.

 • In this unit, schedule pressure gets in the way of doing a good job.

 • In this unit, people are too busy to invest time in improvement.

 • There is simply no time for reflection in this unit.'

Nu geldt hier eens NIET de hoogste score maar de BESTE score & je weet wel welke dat is. Voorbeeld: 'In this unit, it is easy to speak up about what is on your mind.' Dan is het fijn, (& niet alleen voor) de Lerende Organisatie dat er hier HOOG wordt gescoord. Maar op: 'If you make a mistake in this unit, it is often held against you.' is het fijn (& niet alleen voor) de Lerende Organisatie als er LAAG wordt gescoord. Ga zo maar even door.

Omdat ik vermoed dat alleen al het integraal en organisatiebreed beantwoorden van deze stellingen tot een organisatieverandering kunnen leiden, plaats ik de entry in de rubriek 'veranderingsmanagement' en, sterker nog, besteed ik voorlopig (nog) geen aandacht aan de andere Building Blocks.....

Succes! (& ik blijf natuurlijk benieuwd naar de uitslag....)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Noodzaak tot Innovatie van Management!
[...] Chris Argyris, Gary Hamel, Linda Hill, Henry Mintzberg, Jeffrey Pfeffer, C.K. Prahalad en Peter Senge; niet de minsten, [...]
De (Lerende) Organisatie zien als een Systeem « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen.
[...] interessante artikel Seeing Your Company as a System. In dat artikel legt Gabor een link met de Lerende Organisatie. Hij laat daarin ook de Deming Circle & het Kaizen principe voorbijkomen. De link met de [...]
Lerende Organisatie | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.
[...] ManPro bespreek ik vandaag (een deel van) het HBR artikel ‘Is Yours a Learning Organization?’; [...]
danielle nienhuis
Geachte heer, mevrouw,

Namens mijn collega Ginny Vlieks, Coördinator Master EN Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO), wil ik u iets vragen.
Het SvO wil heel graag de link http://www.managementpro.nl/verandermanagement/is-de-uwe-een-lerende-organisatie/ opnemen in hun elektronische leeromgeving.
Deze link is dan te zien door studenten en docenten.

Kunt u hier toestemming aan geven?
Alvast heel hartelijk dank!Met vriendelijke groet,
D. Nienhuis-de Cocq
Mark Hoogenboom e.a.
Lid sinds 2008
Mooi dat u het vraagt, vaak zie je dat onze entries 'te pas en te onpas' worden gehanteerd. Als er sprake is van een bronvermelding: geen probleem. 'Kennis delen is kennis geven'.

Daarom en v.w.b. dit verzoek: geen probleem. Ik hoop dat studenten en docenten er (veel) lees plezier aan beleven.