Innoveren of stagneren

Uit onderzoek over innovatie van het Strategic Renewal Center van de Erasmus Universiteit blijkt: Het is de organisatie van het bedrijf en de manier van managen die de innovatiekracht bepaalt.

Zal iemand dat verrassend vinden? Wellicht. Ik vind het zelf veel verrassender dat zovelen innovatie nog zien als een zaak van techniek en R&D. Ideeen en technische vondsten zijn er vaak genoeg. Het zijn organisatie en management die de zaak blokkeren. Waar zit het vooral op vast?
Het Nationaal Onderzoek Verandermanagement wordt vanaf 2004 elk jaar on-line afgenomen. In 2004 en 2005 onder duizenden respondenten. Het onderzoek brengt de belangrijkste belemmeringen bij 6 soorten van verandering in kaart. Een van de soorten verandering is ‘innoveren’, breed gedefinieerd als: ‘Introductie nieuwe systemen of technologie, door ICT aangedreven verandering, innovaties van product en/of service al of niet in combinatie met nieuwe businessconcepten’. In 2004 en 2005 waren er in totaal 567 respondenten die vanuit hun ervaringen met dit type verandering aan het onderzoek meededen. Wat blijken de 3 meest belemmerende factoren:
1. Weerstanden als:
    •     Ik wil wel, maar mijn collega's zijn nog niet zover
    •     Ik wil wel, maar we hebben geen tijd
2. De medewerkers in deze organisatie vinden de top onduidelijk over wat anders of beter moet.
3. Het management zorgt er te weinig voor dat de onderdelen van deze organisatie leren van elkaars problemen en ervaringen.

Deze factoren blijken ook tal van andere veranderingen te blokkeren. Ik citeer uit het onderzoek: ‘Het grote probleem is 'managerial' en organisatorisch van aard. Een gebrekkig aanpassingsvermogen, onvoldoende deling en verspreiding van kennis, slome aansturing, te weinig initiatiefkracht, trage absorptie, demotivatie, vastkleven aan oude routines, eindeloze weerstanden en veel onnodige rompslomp’.
Hadden we iets anders verwacht? Het is net als met ontwikkelingshulp. Als organisatie en management niet deugen zijn nieuwe technieken en subsidies weggegooid geld. Pierre Pieterse is op ManagementPro weliswaar iets optimistischer op het effect van subsidies maar hij signaleert ook:  ’Alleen komen ze op de verkeerde plaats terecht en worden verdeeld door een gremium dat bepaald geen marktbelangen heeft.’

De vraag waarom het gaat is natuurlijk: “Wat is er aan te doen!?” Een aantal op zich simpele maatregelen kunnen organisaties er bovenop helpen. Waarom gebeurt dat dan zo weinig? Tja, men moet het wel kunnen en willen. Lees verder hierover.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Hans Waltman
Pro-lid
Ik heb me wel eens in de materie verdiept en verbaas me niet zo over deze uitkomst. Natuurlijk is dit, net als alle andere zaken, een managementprobleem. Zolang ik managers, die het ook niet echt weten, over innovatienoodzaak en -uitvoering binnen een complexe werkelijkheid hoor zeggen dat "...als je er een stuk eigenaarschap aan weet te verbinden..." weet ik het zeker: hier komt geen vernieuwing van de grond. In dezelfde organisatie wemelt het van de groepjes, die allemaal met vernieuwing bezig zijn. Er is zelfs een inspiratiegroep en een irritatiegroep... Nee, voor dat soort vaststellingen heb ik de Erasmus niet nodig. Is er nog hoop?
Björn van Vliet
Een (oneindig) reflexief vermogen tot zelfinzicht (intern) en inzicht in andere organisaties (extern) is hierbij onontbeerlijk, lijkt mij.

Dit reflexieve vermogen is een voorwaarde voor continuiteit van een gezonde florerende organisatie. Maar ja, bij veel individuen is deze reflexiviteit al niet terug te vinden (eigen ervaring).

Ook al is een organisatie 'meer dan de som van haar delen' (of misschien juist daarom); het blijft een voor mij noodzakelijke eigenschap om enige zinnige verandering tot stand te brengen.........

Waarschijnlijk inderdaad toch ook vooral een kwestie van kunnen en willen en ook doen.
Michael Berg
Lid sinds 2008
Beste heer Mastenbroek,
u artikel gaat over innoveren of stagneren. Ik zou zeggen, hou het zo simpel mogelijk. Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat mensen open staan en mee willen veranderen. Analyseer weerstand en probeer organisatiedoelstellingen te koppelen met persoonlijke doelstellingen. Voor de manager de taak, ken je mensen, weet wat hen motiveert, wat ze kunnen en koppel persoonlijke en organisatie doelstellingen.

u heeft gereageerd op mijn column over diversiteitsmanagement als innovatiemiddel. Diversiteitsmanagement gaat over het managen van kwaliteiten en deze inzetten voor organisatiedoelstellingen. Ik zal u binnenkort meer voorbeelden geven over diversiteit als vernieuwend managementconcept.