Het wordt lastig om de Top te vullen.....

Lange tijd gold binnen organisaties de uitspraak: 'Het is lastig om (hier) de Top te bereiken!'. Die trend staat nu aan de vooravond van een ingrijpende verandering!

Momenteel zijn we druk bezig om meer Vrouwen aan de Top te krijgen. & We zullen hen hard nodig hebben want wat blijkt uit een recent onderzoek van Twijnstra & Gudde: de Jonge Manager ambieert een Part-Time Topcarrière! Met de nadruk op part-time. (Het volgende handvest ligt zo gereed om te worden gepubliceerd.)

Er dienen zich wolken aan, aan de Top.

Motivatie van de Jonge Manager om juist die part-time Topbaan te ambiëren: 'Mijn carrière mag niet ten koste gaan van de balans tussen werk en privé.' & Is het niet de jonge manager (m/v) zelf die deze mening heeft, dan is het wel zijn/haar partner die dit opteert in het belang van een harmonieus gezinsleven.

I.d. kom ik momenteel ook tegen bij een multinationale organisatie, een organisatie met een vooruitstrevend Strategisch HRM Beleid, een vestiging in Nederland en het hoofdkantoor in Frankrijk. Op mijn vraag 'Maken er nu veel Nederlandse managers gebruik van de mogelijkheid om een (nb; Top) carrière te maken op het hoofdkantoor in Parijs?' Dan is het antwoord dat dit best meevalt (of, vanuit het oogpunt van het hoofdkantoor: 'tegenvalt'). Hoewel de afstand Amsterdam - Parijs alleszins meevalt, kiezen de managers toch voor hun werk/privé balans; in Nederland. Een balans waarin het gezin e/o de carrière van de partner ook een essentiële rol speelt.

Uit het T&G onderzoek: "Hoewel 28 procent van de managers echt ambitieus is en aangeeft een carrière aan de organisatietop te ambiëren, valt op dat het vooral een ambitie is voor de groep tot 35 jaar (64%). Daarna lijkt de ambitie af te vlakken. Voor acht op de tien managers is een goede balans tussen werk en privé de belangrijkste ambitie. Opvallend is dat óók voor de managers die aangeven een absolute topfunctie te ambiëren, dit de nummer één ambitie is. Dat het privéleven op een voetstuk staat, blijkt ook uit het feit dat ‘het thuisfront minder zien' de belangrijkste reden is om geen bestuurszetel te bekleden (73%)."

De reactie van T&G partner Marion Kroezen: "De nieuwe generatie stelt andere prioriteiten, wat vraagt om verandering van de bestuurscultuur. Wanneer zal de eerste parttime CEO zijn intrede doen? Zal de nieuwe generatie de bestuursfunctie een nieuw jasje aantrekken of zal de groep potentiële topmanagers toch drastisch teruglopen als blijkt dat dit niet kan?"

Wat het antwoord ook mag zijn (nb; & ik voorspel binnen afzienbare tijd aan de top van minstens 1 van Neerlands Big 4 een vrouwelijke part-time CEO), ook hier geldt het vorige week door mij aangehaalde: Times they are a changing.

Veranderingen die sneller op elkaar volgen dan dat velen, ook of zelfs aan de Top van organisaties, verwachten...... SHRM kan heel mooi zijn, toch? ;-)

{Ook jonge, ambitieuze, part-time, will be Top Managers zijn welkom bij de ManagementPro Group.}

Overigens, het T&G onderzoek biedt meer info die een reflectie verdient.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>