Het duurt nog even voordat we de Digimens massaal omarmen, laat staan overstappen naar de Metaverse.

'Ik snap wel dat zo’n zorgrobot voor sommige mensen echt een hulp kan zijn. Maar ik vind dit om te janken.', 'De digimens in Tegenlicht klinkt als Metaverse en dat is nogal eng.', 'De digitale mens als maatje begrijpt je niet, want reageert volgens geprogrammeerde algoritmes.', 'Interessant item bij Tegenlicht over de ‘digital human’ in de Zorg. Heel vertrouwenwekkend ziet het er nog niet uit.'

De reacties op Twitter n.a.v. het Tegenlicht programma  'De Digimens' waren, op z'n zachtst gezegd, niet allemaal positief. Op zichzelf is dit ook niet verrassend: zodra de mensheid met voor hen onverwachte veranderingen wordt geconfronteerd ontstaat er weerstand, zoals aan het begin van de 18e eeuw ‘luddites zich verzetten tegen industriële en technologische ontwikkelingen, of op z'n minst twijfel over 'iets' als een mobiele telefoon zoals Frans Bromet in 1998 constateerde: 'Ik heb een gewone telefoon, waarom moet ik een mobiele telefoon hebben?'.

Dat laatste kun je ook aanpassen in 'Ik heb een gewone verpleegkundige dus waarom moet ik een digitale verpleegkundige hebben?' Het antwoord is relatief eenvoudig: de personeelstekorten in de Zorg zijn al enkele decennia structureel, dat blijft voorlopig zo. Daarnaast is er nog zoiets als vergrijzing.

In 2001 verscheen het boek 'Digital Human Modeling for Vehicle and Workplace Design'. Aandacht in dat boek was er voor 'de nauwkeurige digitale modellering en simulatie van menselijke interacties met een product'. E.d. interactie hielp, en verbeterde, meerdere productontwikkelingen. Wat volgde was een scala aan ontwikkelingen, boeken en wetenschappelijke onderzoeken richting de 'digitale mens' met recent als voorlopig 'hoogtepunt' ieders avatar in de Metaverse.

'De term 'metaverse' is bedacht om de digitale transformatie verder te vergemakkelijken richting elk aspect van ons fysieke leven. In de kern van de metaverse staat de visie van een meeslepend internet als een gigantisch, verenigd, persistent en gedeeld domein. Hoewel de metaverse misschien futuristisch lijkt, gekatalyseerd door opkomende technologieën zoals Extended Reality, 5G en Artificial Intelligence, de digitale ‘big bang’ van onze cyberspace is niet ver weg.' Bron: 'All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda'; gepubliceerd oktober 2021.

M.a.w.: wen er maar aan, aan de digimens. Wen er maar aan zoals de luddites aan de stoommachine gewend raakten en ieder van ons aan haar/zijn smartphone. Maar dat wennen aan veranderingen da's gemiddeld genomen voor de mensheid niet zo eenvoudig. Kijk bijv. ook maar eens naar de reacties op de coronapandemie aangestuurd door een coronavirus dat ook een vaste deelnemer aan onze samenleving lijkt te zijn; wen er maar aan. Wen er ook maar aan dat de digimens niet je vriend wordt, althans voorlopig niet.....

Er is (ook) een scala aan boeken en onderzoeken op het thema 'verandermanagement'. Het aantal opleidingen is navenant, het aantal adviseurs op dit thema is niet meer te overzien. Toch wil het vaak nog niet zo lukken met dat succesvol(!) veranderen, is het in de samenleving, in de organisatie, voor het individu. Zou ik hier al een verandermodel aanhalen dan is dat het Driefasenmodel van Kurt Lewin; samengevat:

  1. Unfreezing: mensen los weken uit de oude situatie, mensen laten ervaren dat de oude situatie onaanvaardbaar is;
  2. Moving: nieuwe situatie schetsen en reële perspectieven bieden;
  3. Freezing: mensen nieuw handelingsperspectieven bieden, nieuwe situatie 'inslijpen', stabiliseren nieuwe situatie.

De onderstreping doe ik hier niet voor niets: COMMUNICEER!

Los van al dat veranderen blijf ik toch voorstander van continue ontwikkelen, zoals Charles Darwin dat voor zich zag, i.c.m. de methode van waarderend beoordelen. Als we dan nog even terugkijken naar de geschiedenis dan leert dat ons ook dat al het weerstand tegen logische(!) verwachtingen c.q. te verwachten(!) ontwikkelingen kortstondig was of het nu de stoommachine was, de smartphone, onze deelname aan de Metaverse (die overigens al is gestart zonder dat je dat wellicht in de gaten hebt).

We zijn geneigd aan te verwachten ontwikkelingen, vooruit: noem het dan toch maar 'veranderingen', veel rumoer te besteden; da's niet handig. Neem mensen mee in ontwikkelingen, onderken trends, hanteer toekomst scenario's, ben nieuwsgierig, omgevingsbewust, anticipeer, waardeer intussen dat wat goed gaat en pak aan dat wat beter kan.

Twijfel je nog over de digimens, over de metaverse? Ga dan een gesprek aan met Albert Einstein. 'Leeft die dan nog?', vraag je? Idd Albert Einstein 'leeft nog' en staat er voor open jou te ontmoeten, je een digitale ervaring te geven. Albert ziet er overigens ook iets beter uit dan Wendy en dat ondanks zijn leeftijd.

Overigens, vanuit betrouwbare bron weet ik dat binnen Omring Wendy zichzelf continue ontwikkelt; een zelflerend systeem.

Willem E.A.J. Scheepers, zowel docent als adviseur op organisatie ontwikkeling (en in lijn daarmee verandermanagement), auteur van het recent verschenen  ‘Leiden en Lijden tijdens Coronacrisis‘. willem@willemscheepers.nl

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>