Goed voor de Kenniseconomie dat 'Balkenende' is gevallen.

& nu weer snel opstaan!

In Het FD schrijft Bert van Kalles vanochtend het artikel 'Haagse raderwerk valt stil bij crisis'. Nu 'Balkenende IV' is gevallen stelt Van Kalles dat er afbreuk wordt gedaan aan de volgende dossiers: AOW, naar 67; Files, km heffing; Crisis, herstelwet; Tekort, bezuinigingen en Zorg, marktwerking. Inderdaad, de kans is groot dat we bij een nieuw kabinet met deze dossiers weer van vooraf aan beginnen. (Overigens, opmerkelijk dat hier 'Uruzgan' ontbreekt, ook dat dossier kan m.i. nu niet 'zo maar' worden gesloten.....)

Toch is er zeker iets positiefs te melden bij de val van dit kabinet: in een volgend kabinet kan(!) nu eindelijk eens het dossier Kenniseconomie Hoog op de agenda komen staan! Het zal nodig zijn.....

Ondanks diverse oproepen van NL CEO's aan de verschillende kabinetten 'Balkenende' om nu eindelijk eens 'als idioten te gaan investeren in de Kennis Economie', kwamen Balkenende c.s. niet veel verder dan met het plan voor een Mid-Term Leerrecht van 2 jaar....

'Balkenende' vergat blijkbaar kennis te nemen van INSEAD's rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”; een gemiste kans. O.m. de Britten deden dat wel. Zij plaatsen Kennis Hoog op de agenda, lees "Towards Ambition 2020: skills, jobs, growth".

Beide rapporten kunnen interessante leesstof zijn voor de leden van het volgende kabinet.

Het is alleen jammer dat 'slechts' D66 de Kennis Economie explicitiet in het programma heeft opgenomen. & Ondanks de te verwachten groei van D66, is het nog maar de vraag of zij het kabinet halen.....

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>