Generalist is Uit, Specialist is In.

Met een weer aantrekkende, maar ook nog steeds krapper wordende, arbeidsmarkt ligt de focus van het type organisatie dat voor de toekomst het best floreert op de Flexibele Organisatie (nb; het type organisatie dat beschikt over een selecte groep kernmedewerkers naast een relatief grote flexibele personele schil). Er gloort dus weer hoop aan de horizon voor de interimmer!

Alleen...., die hoop geldt niet voor alle interimmers: de meer generalistisch opererende senior lijkt afgedaan & wordt ingeruild door de meer specialistisch opererende junior. (Let op: waarschijnlijk wordt er hier gegeneraliseerd, da's 'zo maar' mogelijk bij een onderzoek.) Die conclusie blijkt althans uit het onderzoek Arbeidsmarkt prooi voor nieuwe generatie zoals dat is uitgevoerd door Nyenrode University i.s.m. Atos.

Vergoeding speelt hierbij geen rol, de junior is dus niet goedkoper dan de senior. Dat hun beider vergoedingen gelijk zijn komt door het specialisme van m.n. de jongere, een specialisme waar organisaties naar op zoek zijn & bereid is op zijn minst hetzelfde te betalen als voor de oudere, ervaren, generalistische rot-in-t-vak.

Interessante uitkomsten want dit impliceert dat:

=> de organisatie die op zoek is naar een interimmer héél goed beseft aan welk specialisme men tijdelijk(!) behoefte heeft, met praktizeert daarmee dus Strategisch HRM,

=> de interimmer zichzelf continue blijft ontwikkelen, continue aan zijn/haar specialisme blijft schaven & dat laat merken in woord & daad; zij/hij is daarmee ook een personal brand.

Die beiden implicaties brengen mij toch aan het twijfelen: => de meeste organisaties 'doen' (nog) niet aan SHRM, => (ook) veel interimmers leren reactief i.p.v. proactief (d.i.: vooruitlopend op de markt, op ontwikkelingen, zelfs op trends) wat maakt hem/haar dan die uitzonderlijke specialist (is het misschien toch een generalist)?

Maar zelfs los daarvan & zoals gezegd het onderzoek levert een interessant rapport op.

Bookmark and Share

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Nico Viergever
Pro-lid
Ook op board level worden specialisten meer populair gezien de toenemende hoeveelheid C-level functies. Bij Dilbert werd al melding gemaakt van de CJO, de Chief Janitorial Officer (schoonmaker).
Terug dus naar de jaren 20 van de vorige eeuw, de visie van Taylor, de functionele organisatie. "Efficientie" voor effectiviteit. Management voor leiderschap.
Was er in  de jaren 20 ook niet een geweldig grote crisis die veroorzaakt werd door korte gedrag, zo kenmerkend voor de functionele organisatie?

Een zeer gevaarlijke ontwikkeling.