Een Man Werkt, een Vrouw Hobbyt en dat terwijl Vrouwen Betere Leiders zijn.....

“In Nederland hebben we het beeld dat de man hoofdkostwinner is en dat de vrouw er maar een beetje bij hobbyt. Dat wordt ook algemeen geaccepteerd." Dit lijkt de meest pijnlijke conclusie uit het deze week gepubliceerde rapport ‘Beloningsverschillen M/V aan Tilburg University’.

Dat vrouwen niet kunnen onderhandelen over hun beloning is hier, gelukkig, achterhaald. Maar het feit dat een vrouw binnen TiU gemiddeld (NB; het bedrag kan oplopen tot € 372/mnd) € 175/mnd minder ontvangt dan een mannelijke collega in een gelijkwaardige functie, wordt veroorzaakt omdat de perceptie aan de andere kant van de onderhandelingstafel is dat een vrouw hobbyt en een man werkt. En voor werk betaal je tenslotte meer dan voor een hobby.....

Pijnlijk. Laten nu ook deze week Jack Zenger en Joseph Folkman komen met resultaten uit onderzoek naar de verschillen in leiderschapsvaardigheden tussen mannen en vrouwen. Conclusie van de onderzoekers: "Vrouwen scoren hoger dan mannen in de meeste leiderschapsvaardigheden." Je vraagt je dan toch af: is leidinggeven nu werk of kan het ook een hobby zijn?

Dat laatste gaat natuurlijk 'te snel door de bocht', beide onderzoeken kan ik niet zomaar aan elkaar verbinden. Maar toch: in 2011 constateerde Gary Hamel (al) dat 'managen de minst efficiënte activiteit is in je organisatie', geen echt 'werk' dus. En dat geldt voor veel hobby's ook: leuk, maar nauwelijks efficiënt en effectief.

Toch maar terug naar Zenger & Folkman (hierna Z&F): beiden deden in 2012 (al) onderzoek naar mogelijke verschillen in leiderschapsvaardigheden tussen mannen en vrouwen en vroegen zich daarbij af "Are Women Better Leaders than Men?" Conclusie: ja! Deze uitslag heeft de vrouwen binnen TiU helaas niet geholpen of de resultaten van dit onderzoek hebben de bestuurskamer niet gehaald; een hobby, dat besturen. Maar dat geldt niet alleen voor hen.

Z&F constateren nl. dat "For the first time in history, a major political party in the United States has several women who have declared their candidacy to be their party’s presidential nominee. But TV pundits have been questioning whether, despite the progress indicated by the huge influx of women elected into Congress last fall, the U.S. is ever going to elect a woman to the country’s highest leadership position." Meer vrouwen dan ooit gaan in de komende verkiezingen voor het presidentschap van de VS, toch twijfelen analisten aan hun vaardigheden. Deze constatering was voor Z&F, zij waren verbijsterd, aanleiding hun eerdere onderzoek uit 2012 te heropenen.

"We recently updated that research, again looking at our database of 360-degree reviews in which we ask individuals to rate each leaders’ effectiveness overall and to judge how strong they are on specific competencies, and had similar findings: that women in leadership positions are perceived just as — if not more — competent as their male counterparts."

Het 2019 onderzoek levert dit overzicht op.

Bron: HBR.org

De onderlinge verschillen zijn opvallend, de functieverschillen ook; lees event. ook nog eens Niet Competentie maar Incompetentie wordt Beloond, zeker als het gaat om Mannen…. De entry waarin ik onderzoek aanhaal van Tomas Chamorro-Premuzic. In de TedX Talk (YT) bij deze entry geeft Alexis Kanda-Olmstead het publiek een raadsel, kijk eens of je de oplossing weet.

Interessant is ook de constatering die Z&F doen v.w.b. het persoonlijk inschatten van je leiderschapsvaardigheden in relatie tot leeftijdsverschillen: "Wanneer we de betrouwbaarheidsverhoudingen voor mannen en vrouwen vergelijken, zien we een groot verschil in die onder de 25 jaar. Het is zeer waarschijnlijk dat die vrouwen veel competenter zijn dan ze denken dat ze zijn, terwijl de mannelijke leiders te zelfverzekerd zijn en aannemen dat ze competenter zijn dan zij zijn (zie ook Alexis Kanda-Olmstead). Op 40-jarige leeftijd komen de vertrouwensbeoordelingen samen. Naarmate mensen ouder worden neemt hun vertrouwen over het algemeen toe; verrassend genoeg zien we het vertrouwen van mannen in de leeftijd van 60 jaar afnemen, terwijl het vertrouwen van vrouwen toeneemt."

In het HBR artikel "Research: Women Score Higher Than Men in Most Leadership Skills" concluderen Z&F: "Bestuurders, eindverantwoordelijken moeten goed kijken naar dat wat de bevordering van vrouwen in hun organisaties in de weg staat. Het is duidelijk dat het onbewuste vooroordeel dat vrouwen niet thuishoren in eindverantwoordelijke posities hier een grote rol speelt. Het is van het grootste belang dat organisaties de manier wijzigen waarop ze wervings- en promotiebeslissingen nemen en ervoor zorgen dat voor een leidinggevende positie in aanmerking komende vrouwen serieus worden overwogen.

Degenen die die beslissingen nemen, dienen even te pauzeren en zichzelf af te vragen: "Gaan we bezwijken onder onbewuste vooringenomenheid? Geven we automatisch een knipoog naar een man als er een even bekwame vrouw beschikbaar is?". Maar er ligt hierin ook zeker een rol voor de talentvolle vrouwelijke kandidaten, of zoals Sheryl Sandberg hen adviseert Lean In!.

Vooringenomenheid c.q. een vooroordeel, dat lijkt er ook te zijn binnen de TiU: "een man werkt, een vrouw hobbyt". Waarbij ik de stelling aandurf dat v.w.b. dit vooroordeel TiU zeker niet de enige, potentiële, werkgever zal zijn; helaas.

Willem E.A.J. Scheepers

=============

110719

Zie ook: Investeren in Diversiteit, in Inclusiviteit AOC-Style: Doe-Het-Zelf!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Niels van der Stappen
Lid sinds 2020
Om een bepaalde positie te bereiken komen blijkbaar op dit moment eigenschappen van pas, waarin mannen hoger worden ingeschat door de huidige verdelers van deze posities.
Het lijkt mij dus vooral interessant om de beweegredenen van de huidige selecties te onderzoeken.