Een loopje nemen met de Levensloopregeling.

De Levensloopregeling, waarop het Ministerie van SZW nu (al) euforisch terugkijkt, is nog niet ingevoerd (01/01/06) of er wordt al 'een loopje meegenomen'. In haar CAO heeft de ING Groep een beperking op deze Regeling opgenomen en De Geus kijkt nu of dat dit wel kan! Maar heeft de ING het nu wel 'bij het verkeerde einde'? Was het niet zo dat we t.b.v. de Economie juist een hogere arbeidsparticipatie nodig hebben? Hoe past daar dan die Levensloopregeling in?


De Levensloopregeling maakt nog al wat 'los' en zelfs dat is waarschijnlijk nog een eufemisme. Media noemen het een Big Bang die op 01 januari a.s. losknalt (nb: d.i. misschien in de huidige tijdssfeer een wrange metafoor, maar dat terzijde). Nu schijnt het zo te zijn dat een ruime meerderheid in het bedrijfsleven nauwelijks is voorbereid op deze Big Bang. Gelukkig zijn er ook (weer) uitzonderingen maar het ziet er naar uit dat juist deze organisaties (nb: in de ogen van SZW té) goed voorbereid zijn en daarop hun maatregelen nemen of, zoals ING Groep, al genomen hebben (let wel: in goed overleg met de vakbonden!).

Kort gezegd: de Levensloopregeling biedt werknemers de mogelijkheid om bjv., als ze even doorsparen, zo'n 3 jaar verlof op te nemen. Nu kan ik mezelf voorstellen dat dit zelfs voor de ING Groep wat te gortig wordt en zo komen zij dan ook met de CAO afspraak dat de opname van dat verlof beperkt is tot 13 weken. De Geus c.s. voelen zich nu in hun kuif gepikt en kijken of dat dit allemaal wettelijk is toegestaan. Nu, ik ben geen jurist maar één van de voorwaarden voor toepassing van de regeling is dat 'de opname van het verlof in goed overleg gebeurt'. Als er dan in een CAO 'iets' hierover is afgesproken, is dat dan geen goed overleg? Mmmm.

Opmerkelijk genoeg is er nog iets anders aan de hand waaraan de inhoud van de levensloopregeling voorbij lijkt(!) te gaan. De Europese Overheid heeft zich tot doel gesteld dat de EC in 2010 'de meest competitieve economie van de wereld is' (nb: het ziet er nu al naar uit dat we dat niet halen, maar dat terzijde). Onderzoeken & Rapporten, o.m. van de RWI, laten zien & adviseren de Overheid & het Bedrijfsleven dat de arbeidsparticipatie daarvoor wel eens omhoog mag. Sterker nog: dit is zelfs een noodzaak om de Economie niet alleen tot leven te wekken maar ook in leven te kunnen houden.

Is dan in dat licht het besluit van de ING Groep niet juist te respecteren i.p.v. te bekritiseren? Sterker nog, zelfs de 'vakbond-in-kwestie' ziet blijkbaar die noodzaak. Spreekt de Overheid zichzelf hier misschien tegen? En is die euforie daarom misschien niet gepast?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>