Een Heldere Visie; Unplugged.

Sinds 2003 spant de Economische Dienst van de RABOBANK zich in om met een jaarlijkse 'Visie' te komen en dat doen zij niet onverdienstelijk. Er zijn meer organisaties, meer banken die met een Visie komen voor het komende jaar al was het maar met een 'Visie op Beleggingen'. Meer banken dus die een Visie, sterker nog hun Visie, openbaar maken maar op de 'ingrijpende' wijze waarop RABO dit doet is er, in ieder geval binnen NL, geen 2e bank. Zo ontwikkelde RABO voor hun Visie op het Nieuwe Jaar een speciale website: RABOBANK VISIE.

Dit jaar is het Hoofdthema in RABO's VISIE 2008: 'De Aandacht voor Arbeid'. Laten we eens kijken wat RABO daarover te melden heeft en, ook interessant, of ze hun VISIE zelf ook toe passen! Of dat ze misschien Unplugged zijn.....

Economische Diensten werden door banken 'lang geleden in het leven geroepen' om intern een bijdrage te kunnen leveren aan de Jaarplannen. Zo ontstonden er Visies op 3-jarige toekomstige periodes, 'meerjarenplannen' zo gezegd. Vervolgens bleek dat er 'tijd over was' en dat er met de (gratis) beschikbare financiële informatie van de klanten van de bank ook veel te doen was. Als Economische Dienst zag je al snel 'Cijfers & Trends' en zo kwam die info beschikbaar voor de klanten van de bank, vervolgens voor de potentiële klanten etc. etc. Je creëert op die manier een Kennisbank en wat weerhoudt je er vervolgens van om nog dieper in deze materie te duiken en de kennis die je daaruit distilleert met het Publiek te delen, niets toch? Zo kwam, volgens mij, RABOBANK VISIE dus tot stand.

Het (hoofd)thema van de Visie voor 2008 is: 'De Aandacht voor Arbeid': 'Arbeid, de Schaarse Productiefactor van de Toekomst'. Goede titel maar volgens mij  had 'Schaarste' daarin ook niet misstaan. Over het probleem zijn we het, in deze Visie, snel eens: Geschoolde Arbeid wordt steeds Schaarser! Dit signaleert al enige tijd ook het CBS, bijvoorbeeld.

De RABO onderzoekers Wim Boonstra en Hans Stegeman doen voor de oplossing van dit probleem de volgende voorstellen:

  1. Vergroting van het Kwantitatieve Arbeidsaanbod.
  2. Verbetering van de Kwaliteit van het Arbeidsaanbod.
  3. Optimale Inzet van Arbeid via flexibilisering in de Breedste Zin van het Woord.

Deze voorstellen worden in het Visie document onderbouwd en nader uitgewerkt. Het zijn prima voorstellen maar, bijvoorbeeld, het RWI heeft alweer enige tijd geleden ook i.d. voorgesteld.

Slotopmerkingen in deze Visie zijn:

  • werkgevers moeten gaan concurreren om arbeid
  • voorkom een generieke loongolf
  • overheid als moderne en efficiënte werkgever
  • overheid als  wetgever moet activerende kaders formuleren
  • kwaliteit van onderwijs moet een speerpunt voor allen zijn

Ook goed maar feitelijk (ook) weinig nieuws, de sociale partners focussen zich in hun overleg al enige tijd op deze (toch lastige) punten, bijvoorbeeld het CNV.

De Visie 2008 is prima en de notitie over onze Arbeidsmarkt geeft een mooi overzicht, daar niet van maar lezen we hier ook iets écht nieuws? Mmmm. 

Maar wellicht is er tóch íets nieuws in deze Visie te vinden namelijk het RABO Unplugged dat beide heren in hun Visie noemen en dat de RABOBANK toepast binnen haar P-Beleid. Unplugged, dat klinkt hip!

'RABO Unplugged: deze integrale werkstijl verbindt de klantfocus van de organisatie met het ondernemerschap van de medewerkers. (....) RABO Unplugged steunt op 6 belangrijke principes: minder regels, tijd- en plaatsonafhankelijk (nb: werken, dus ook thuis), activiteiten gerelateerd, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en meer ondernemerschap.'

RABOBANK heeft blijkbaar goed gelet op de uitkomsten uit het recente INTERMEDIAIR onderzoek onder de '25 Beste Werkgevers 2007': 'Minpunt (bij RABO): werknemers vinden dat ze niet zoveel vrijheid in hun werk hebben.'  Daarnaast is er in dat onderzoek iets heel leuks te melden over de (tevredenheid van de) RABO medewerkers: 'De werkdruk is (bij RABO) wat lager dan bij de andere banken.' Juist dat laatste zou ik gebruiken in de reclame slogan bij mijn wervingscampagnes! ;-)

RABO Unplugged is nieuw, unplugged is mooi, unplugged is hip maar zou het niet 'iets' té hip zijn voor de gemiddelde RABO medewerker? Tenslotte is de gemiddelde leeftijd van de RABO-er toch al weer 39 jaar....... (nb: d.i. 2 jaar boven het landelijk gemiddelde; dit om de economische data hier compleet te krijgen) In 2010 zullen we het weten, tot dat moment kunnen RABO-ers inspiratie opdoen op de 'Investeren in Mensen' website, al dan niet unplugged!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>