Onderzoek: Organisaties Gecommitteerd aan Diversiteit behalen betere Resultaten.

Organisaties die divers zijn samengesteld, in de ruimste zin van het woord, zijn beter in staat talent aan zich te binden, een gerichte klantfocus te behouden, een goede medewerker tevredenheid te realiseren en tot een optimale besluitvorming te komen. Al deze onderwerpen vormen de positieve spiraal die leidt tot betere resultaten.  Dat melden onderzoekers van McKinsey in het zojuist verschenen rapport: Diversity Matters, diversiteit doet er toe.

Van goede bedoelingen is nog niemand beter geworden, wel van actie. Als je dan ook kan aantonen en cijfermatig onderbouwen dat diversiteit geld oplevert en continuïteit waarborgt, dan kan het 'zo maar' zijn dat diversiteit méér wordt dan een item op de bestuursagenda, meer dan windowdressing. Het zou mooi zijn.

Vid: "Women share this planet 50/50 and they are underrepresented, their potential astonishingly untapped." Emma Watson, #HeforShe ambassador, tijdens de recente #WEF15 Het potentieel van vrouwen blijft verbazingwekkend onaangebroken; niet alleen het potentieel van vrouwen.....

"Our "Diversity Matters" research looked at the relationship between the level of diversity (defined as a greater share of women and a more mixed ethnic/racial composition in the leadership of large companies) and company financial performance (measured as average EBIT 2010–2013)." Diversiteit is hier meer dan alleen m/v, ook etnische diversiteit hebben de onderzoekers meegenomen in hun onderzoek met als resultaat: Why diversity matters

Feitelijk wordt een organisatie met het toepassen van diversiteit zoals door de onderzoekers veronderstelt, een afspiegeling van de samenleving, van de markt waarin de organisatie opereert. Dat verklaart dan direct het succes van thema's als:

  • aantrekken van (divers) talent;
  • beter afstemming met de (diverse) klantportefeuille;
  • hogere tevredenheid van het (divers) samengestelde medewerkersbestand;
  • en omdat we begrip hebben voor elkaars (diverse) achtergronden, kan de besluitvorming in de organisatie hiermee ook méér dan één handje worden geholpen.

'Zo klaar als een klontje', zou je zeggen. Binnen het (vernieuwde) Investors in People HPO Framework hanteren wij dan ook als indicator: 'The workforce is diverse and reflects the communities and markets the organisation serves.' Mooi (toch?), maar zo eenvoudig (b)lijkt het in de praktijk niet te zijn..... "We know intuitively that diversity matters. It’s also increasingly clear that it makes sense in purely business terms.' lezen we in Diversity Matters. Intuïtief weten we, als leidinggevenden, dat diversiteit 'werkt' toch willen we er nog niet altijd aan.

Vandaar dat de onderzoekers van McKinsey op zoek gingen naar data: "Analysis of the data from the group of 366 companies revealed a statistically significant connection between diversity and financial performance. The companies in the top quartile for gender diversity were 15 percent more likely to have financial returns that were above their national industry median, and the companies in the top quartile for racial/ethnic diversity were 30 percent more likely to have financial returns above their national industry median.
This correlation does not prove that the relationship is causal—that greater gender and ethnic diversity in corporate leadership automatically translates into more profit—but rather indicates that companies that commit to diverse leadership are more successful. The existence of the relationship is statistically significant and consistently present in the data."

Met veel data en statistiek worden in het rapport de bevindingen onderbouwd. Ook blijkt dan dat werkgevers in het Verenigd Koninkrijk op het aspect diversiteit gunstig afsteken t.o.v. bedrijven in de andere onderzochte landen: "In the United Kingdom, greater gender diversity on the senior-executive team corresponded to the highest performance uplift in our data set: for every 10 percent increase in gender diversity, EBIT rose by 3.5 percent." Mooi resultaat. wat aangevuld wordt met de opmerking: "That’s particularly true for their talent pipelines: attracting, developing, mentoring, sponsoring, and retaining the next generations of global leaders at all levels of organizations. Given the higher returns that diversity is expected to bring, we believe it is better to invest now, since winners will pull further ahead and laggards will fall further behind." 'Dus toch IiP?', zeg ik dan.... (NB; 40% van de Britse 100+ werkgevers is een 'Investor in People'.....).

Voor andere minder divers-gerichte, organisaties lijkt er hier, ook in de ogen van de McKinsey onderzoekers, toch nog een lange weg te gaan. Hun slotopmerking zegt wat dat betreft voldoende: "It should come as no surprise that more diverse companies and institutions are achieving better performance. Most organizations, including McKinsey, must do more to take full advantage of the opportunity that diverse leadership teams represent." Ook Gij McKinsey.......

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>