De boot in bij ABN AMRO?

Door de kantoren van de ABN AMRO waaide de afgelopen weken een frisse wind, op het eerste oog een zeebries. Volgens Jan-Peter Schmittmann, bestuursvoorzitter van ABN AMRO Nederland werd het binnen de burelen tijd voor Open Communicatie. Het werd tijd voor een Cultuurverandering! Geheel conform de theorie werd deze cultuurverandering met een schok ingevoerd. De medewerkers hebben het geweten, als een ware typhoon ging 'guru Bradford Michaels' door de kantoren, de ABN AMRO medewerkers daarna in shock and awe achterlatend.

Het Financieele Dagblad besteedde de afgelopen dagen aandacht aan deze, op zich interessante, oefening om cultuur te veranderen. En ABN AMRO? Die had waarschijnlijk beter lering kunnen trekken uit de ervaringen met hun Black Betty team......
De afgelopen jaren toonden diverse medewerkerstevredenheidsonderzoeken aan dat het binnen ABN AMRO (Nederland) slecht gesteld stond met de Open Communicatie. Veel geklaag vanuit medewerkers maar weinig direct contact met de bazen. Maar aan de andere kant waren er ook weinig verbeteringen te bespeuren vanuit de leidinggevenden (nb: je doet toch wel íets met de uitkomsten uit zo'n onderzoek?). Met de reorganisaties die zich de afgelopen jaren binnen ABN AMRO afspeelden, is e.e.a. op zich niet zo opmerkelijk. Wat wel opmerkelijk is, is het feit dat ABN AMRO steeds hoog scoort als favoriete werkgever. Dat wil Schmittmann c.s. graag zo houden, vermoed ik.

Reden genoeg dus om 'het kwaad' te bestrijden en de gepaste methode is dan: een Cultuur Verandering! Cultuur Veranderingen zijn, zoals Robert Quinn a.o. ons laat zien, de moeilijkste veranderingen; zo niet onmogelijke veranderingen. Als je 'het' dan toch doet, zo'n cultuur verandering, doe het dan met een schok.

Nou dat hebben ze geweten, die ABN AMRO medewerkers. In het leven werd geroepen 'Bradford Michaels, gerenommeerd Amerikaans communicatie guru'. Als een ware typhoon ging Michaels door de kantoren, daarbij buttons achterlatend met de titel 'You've just met Bradford Michaels, you're key to open communication'. Toen de typhoon weer snel was gaan liggen dreunde de schok nog dagen na want wat bleek: Michaels was een acteur(!), zijn persoonlijke website was een farce, het was dus allemaal een schertsvertoning...... Het Financieele Dagblad laat nu dan ook zien dat een aantal ABN AMRO medewerkers toch nog niet tot de gewenste open communicatie zijn gekomen.

Op zich is dit niet zo opmerkelijk want de methode die de leiding toepaste, hoe interessant voor buitenstaanders ook, toonde nu niet echt (en ook) Openheid aan vanuit de Top. Wil je een cultuur écht veranderen dat is het Commitment (nb: 100%!) van de Top met daaraan (vast) verbonden Voorbeeld Gedrag een noodzakelijke voorwaarde. Vanuit die gedachte had Schmittmann waarschijnlijk beter de bemanning van de Black Betty een rondje door de kantoren kunnen laten maken.

(nb: 'Michaels' was nog niet in Antwerpen geweest.....) 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Willem E.A.J. Scheepers
Auteur
Aanvulling: zie ook de entry over dit zelfde onderwerp die collega blogger Gyuri tegelijkertijd plaatste in zijn 1 Minute Manager blog: http://www.1minutemanager.nl/2007/03/12/1minutemanager/strategie-bestuur/angst-management-abn-amro-en-haar-nep-goeroe/
Gyuri Vergouw
Pro-lid
Ha Willem,

het is wel degelijk toeval dat wij over hetzelfde onderwerp zijn gaan schrijven, maar ook weer niet zo verwonderlijk, want het is natuurlijk zoiets als een worst voor de neus houden, zo'n verhaal met een nepgoeroe. Ik vind onze verhalen ook duidelijk kritischer dan in het Financieele Dagblad. En ze vullen elkaar prima aan,

vriendelijke groet,

Gyuri
Jan Fuchs
Er is veel over deze actie (leuk filmpje van Bradford Michaels op you tube) te doen, dus ik ga er maar vanuit dat het ook klopt. Ik vraag me af wat de heer Jan Peter Schmittmann bezielde toen hij akkoord ging met deze 'Open Communicatie' stunt.
Als er al sprake is van een 'Gesloten Communicatie' bij de ABN Amro, dan zal een stunt als deze de blijkbaar aanwezige 'basic mistrust' bij de medewerkers alleen maar vergroten. De heer Jan Peter Schmittmann is een wijs man, "informatie verbetert relatie met klant" (quote Het Financieele Dagblad 09/01/'06), het lijkt er jammer genoeg op, dat hij is vergeten dat het niet 'informatie' is die relaties verbetert met klanten en medewerkers. Het is de manier waarop hij invulling geeft aan de relatie met z'n klanten en medewerkers, c.q. de betrekking die hij definieert, die bepalend is voor de kwaliteit van deze rerlaties.

Ik wens hem heel veel succes bij zijn volgende acties.
BARCLAYS = Investor in People!
[...] nieuwe Bank werken biedt het IiP-gedachtengoed ruim voldoende voordelen. (nb: zelfs de schade die Bradford Michaels aanrichtte, kan er mee worden hersteld!) /* */ /* */ Dat er met de, in Nederland relatief [...]