Bankieren is Mensenwerk, niet alleen Bankieren trouwens.....

"Bankieren is vooral mensenwerk". "Ontslagen bij een bank? Kleine kans op nieuwe baan." 'Zo maar' 2 berichten die deze week verschenen in de media. Het eerste citaat is van Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank. Zijn volledige citaat luidt: "Bankieren is Mensenwerk, maar nu is er een Overcapaciteit." Het is zijn reactie op de massa ontslagen die er vallen binnen de bancaire sector. Een trend waarvan we het laatste (ontslag) nog niet hebben gezien. Knot heeft gelijk: als er overcapaciteit is binnen je sector dan dien je in te grijpen.

"Van alle sectoren kent de financiële sector de laagste kans op het vinden van nieuw werk", zegt Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie bij het UWV. Nu wordt het pijnlijk want was niet juist de Bank de organisatie die opereerde op basis van vertrouwen? Vertrouwen dat gebaseerd is op een intermenselijke relatie. Potentiële medewerkers die vertrouwen als kernwaarde, als kerncompetentie 'in' zich hebben, die wil toch iedereen?

Of kan dat 'vertrouwen' nu ook al beter worden gewaarborgd, in stand gehouden door robotica c.q. disruptieve technologieën???....

De opmerking van Klaas Knot deed me denken aan mijn Masterthesis uit 1998 (alweer): “Banking is People’s Business, on Business Transformation and People Management”. Binnen RABO had ik nog meegemaakt dat de Coöperatieve op enig moment over 1.000+ lokale, en daarmee zelfstandige(!), banken beschikte. Daarop werd een mooie glas gedronken.

Maar zodra deze 1.000+ was behaald, en het glas geleegd, werd een trend van fusies ingezet: 1.000 banken, van groot tot (zéér) klein, ieder voorzien van directeuren, boekhouders, staf leden e.d. dat was 'van de gekke'. Mooi moment om een Masteropleiding te gaan volgen, in Engeland nog wel. Vanaf de 1e dag wist ik het afstudeeronderwerp al: fusies (en overnames) en de rol daarbij van mensen.

Bankieren is Mensenwerk; Willem Scheepers
Bankieren is Mensenwerk; Willem Scheepers

Kijk ik er nu (bijna) 20 jaar later nog eens naar, naar het resultaat dat ik schreef, dan dien ik te constateren dat er niet veel is veranderd. Beter is het om te constateren dat er niet veel essentieels in stand is gebleven, niet alleen binnen RABO maar binnen de gehele bancaire sector.

Veranderingen zijn er zeker: apps die het bankieren eenvoudiger maken, nauwelijks persoonlijk contact-over-de-balie meer, een RABObank die nu v.w.b. business model niet meer afwijkt van ING, ABNAMRO 'and the likes'. Maar in feite is er binnen al die 'hectiek' m.i. voorbij gegaan aan dat wat een organisatie, wat iedere organisatie levensvatbaar maakt: 'People's Business'!

"The success of the industry is largely based upon the attitude of it's employees. The success of the changes to come will also depend on the abilities of the employees to cope with these changes." Mijn dissertatie heeft niet veel indruk gemaakt..... ;-)

Wat te doen met 50.000 bankiers zonder werk (NB; zelfs na het lezen van voorgaande zullen hun oud-werkgevers hen niet meer terugnemen)? Een paar heb ik kunnen helpen. Zo kunnen overtollige bancaire auditors/controllers waardevolle boekhouders zijn voor veel organisaties: zij weten 'van de hoed en de rand'. Een Hogeschool kon geen docent Logistiek vinden. Hen heb ik gewezen op overtollige bancaire bedrijfstak specialisten w.o. logistiek. Of de kandidaat ook beschikt over didactische vaardigheden, dat mag de nieuwe werkgever nagaan. 'Druppel op de gloeiende plaat', ik weet het.

De regelmatige (NB; zijn er die wel?) lezer weet dat ik een voorstander ben van de implementatie van disruptieve technologieën. De mens, de medewerker kan hierop een prima aanvulling vormen mits diezelfde mens beschikt over mens- c.q. klantgerichte competenties. Vertrouwen geven, het begint altijd bij jezelf, kan daarbij zo'n competentie zijn. Wat hij/zij verder nog dient te weten/kennen over onze organisatie, dat leren we hem/haar wel.

En de toekomst van de bancaire sector? "Companies don’t generally fail because of competition; it’s out-of-touch leadership that kills them." las ik deze week in het zojuist verschenen boek Lead and Disrupt: How to Solve the Innovator's Dilemma van Charles A. O’Reilly en Michael L. Tushman. 'Out of touch leadership skills', dat kan een verklaring zijn waarom, bijv., banken het gaan afleggen tegen FinTech.......

Het wordt wellicht toch tijd voor mijn PhD. :-)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Freek Duveen
Klopt. Ik "heb" niks meer met mijn bank. Terwijl ik een tijd geleden best een gesprek wilde aangaan waarom die van mij beter was dan die van mijn gesprekspartner. Over de jaren heen is het aantal kantoren bijna gedecimeerd en ik zou ook niet weten wat ik er nog te zoeken heb. Het private of preffered bankers concept is verworden tot een call center. De beleggingsadviseurs zijn 'gecentraliseerd' bij het hoofdkantoor. Reden waarom ik mijn bank heb teruggebracht tot Internetbankier voor mijn betalingen. Andere financiële zaken heb ik elders ondergebracht. Het snijden in het primaire proces kost de bank dus wel degelijk geld. Ook in het algemeen geloof ik niet in ondernemen met de blik naar binnen. Wat doen de banken nog met de behoeften van hun doelgroepen? Wat doen ze aan branding? Hun missies voelen in ieder geval onnatuurlijk aan: typische window dressing. In aanvulling op jouw laatste alinea: een vriend van mij is consultant op het gebied van communicatie en branding. Zijn motto is: don't compete, create!
Ik schrok van een interview met een directeur retail in - ik meen - het FD van een tijdje terug. 50% van de klanten van zijn bank was zeer tevreden, 35% tevreden en 15% ontevreden (of erger). Hij vond dat cijfers om over op te scheppen. Stel dat je Albert Heijn bent. Dan komt 50% van je klanten morgen terug, 35% gaat naar de Jumbo als het daar iets goedkoper is en 15% verlaat je om niet meer terug te keren. 15%! Dramatisch!
Ik ben geen econoom en weet niet wat op termijn het effect is van deze strategieën op de reële economie. Maar ik ben er niet gerust op.
Noppe Mauritz
Lid sinds 2019
De klant,spaarder heeft al te lang de bankbediende ervaren als een betrouwbaar expert in financiële zaken en markten. Maar die bankbediende is nu een doorgeefluik geworden van wat het hoofdhuis heeft gedicteerd. Hij is een uitvoerder die de scores moet bewaken en voldoende commissie voor zijn bank binnenhalen. Een standaardscript voor een scherm volstaat nu om een gestileerde respons op uw vragen vorm en inhoud te geven. Wat maakt hen dan excellent ? Hoe ontstaat of groeit dan een vertrouwensrelatie ? Schakel dan een robot in zoals in de GPS. Zou een onafhankelijke makelaar in bankzaken niet een nieuwe markt vinden ? Vergelijkende reclame zal niet volstaan in dit proces ! De klant moet zorgen voor een disruptieve respons.