Als Jeugdwerkloosheid het eindproduct is van opleiden, dient het Onderwijs dan niet structureel te veranderen?

http://www.youtube.com/watch?v=TGdNzxQIUgE

'The youth unemployment rate is close to 23% across the European Union – yet at the same time there are more than 2 million vacancies that cannot be filled.' concludeert het EU orgaan CEDEFOP deze week. De beleidsmakers voor vaardigheidstrainingen adviseren dan ook dat we ons in de EU bezinnen over de Opleidings Strategie; als die er al is..... Rethinking Education Strategy.

Begin deze maand werd in Wenen de 4e Peter Drucker Conference georganiseerd, 103 jaar na zijn geboortedag. Drucker was de ur-guru die zich vooral boog over de 'zachte' aspecten van het management, w.o. opleiding & ontwikkeling.

Tijdens de conference waren er ook verschillende jongere sprekers: "The message from young people at the conference was that if joblessness is the  end-product of higher education, the institutions that provide it shouldn’t be  surprised if students choose to go their own way."

In Business education is ripe for reinvention geeft Financial Times' columnist Andrew Hill een 'mooie' weergave van één van de essentiële uitkomsten uit de conference. Eenvoudig gezegd: wat is nu het bestaansrecht van het reguliere onderwijs?....

Hill: "For the less able or  enterprising (students / young people) that could mean straight to the dole; for the more entrepreneurial,  to start-ups and social ventures, rather than to the traditional haven of big  business, via business schools."

Omdat het reguliere onderwijs blijkbaar niet kan voldoen aan het prepareren van de studenten voor een zekere plaats op de arbeidsmarkt (nb; ons land kent volgens het CBS momenteel 529.000 werklozen w.o. 106.000, opgeleide, jongeren), kiezen de jongeren dan maar voor hun eigen verantwoordelijkheid, zeker de hoger opgeleide talenten. Of zoals Hongjun Wang uit Singapore het tijdens de Peter Drucker Conference verwoordde: “Education isn’t a complete system. We need to start taking personal responsibility [and ask ourselves]: ‘What are the ways I can complement and supplement my education?’” Met daarbij de nadruk op 'I'.....

Wang's woorden werden ondersteund door Paul Polman, UNILEVER's CEO. Hill: "Polman prefigured Mr Wang’s comments when he described the rift between youth and  the rest of society as Europe’s most worrying problem and improvements in  education as “the responsibility of business”, as well as of schools and  universities." Mooi, CEDEFOP doet daarvoor nu dan ook een aanzet. Vraag is echter of de jongeren daarop kunnen wachten? Het Onderwijs(-systeem) staat nu nl. niet bekend als de meest flexibele zelfs innovatieve veranderaar....

In de entry die hier eerder dit jaar verscheen De Steve Jobs School of Dreams, frugal innovation? (multimediaal onderwijs) komen al enkele hyperlinks naar voren naar sites die al redelijke tot zelfs goede alternatieven aanbieden om gratis(!) aan kennis te kunnen komen, zoals de Khan Academy bijv. Studenten kunnen zo hun eigen programma samen te stellen conform voorstel van Hongjun Wang.

In een vorige maand ook in The Financial Times verschenen artikel: Free, high-quality and with mass appeal komt een ander recent Onderwijs-initiatief naar voren COURSERA. COURSERA is een initiatief van 2 computer scientists. Zij vertegenwoordigen Stanford Univ., ook niet de minste. In relatief korte zijn er daar al 206 opleidingen te vinden; gratis......

Als het onderwijs, van MBO tot Master, je als jonge student nu niet meer kan garanderen dat je zelfstandig een inkomen genereert, dan kun je het best je eigen weg zoeken. Daarvoor is 'iets' te zeggen.

'Behaal je met dat eigen initiatief dan een geaccrediteerd diploma?' Is een interessante, voor nu, slotvraag. 'Nog niet' is dan het antwoord. Een sterkere vraag is, zoals ook Andrew Hill die stelt, of potentieel werkgevers momenteel wel op zo'n 'erkend diploma' zitten te wachten, als nu al blijkt dat zij zelfs daarmee de 2.000.000 vacatures niet kunnen vullen......

==============

241112

'Zo maar' 2 berichten in de zaterdagkrant, berichten die je een idee geven over de huidige stand van zaken in het Onderwijs en de inhoud van de entry op een (toch) bijzondere manier bevestigen.

In Het Financieele Dagblad merkt financieel geograaf Ewald Engelen in het artikel 'We hebben ons blindgestaard op de cijfers' op "Deze crisis is ook een 'failure of knowledge'. (....) Onderwijs en onderzoeksprogramma's worden nauwelijks aangepast. We houden ons nog bezig met vraagstukken van voor de crisis. Universiteiten zijn certificeringsmachines geworden, in plaats van vrijplaatsen voor intellectueel gedreven nieuwsgierigheid."

In de regionale kranten van Wegener Media lezen we het bericht 'Docent Bladel slaat leerling met boek'. Dat slaan is, oude tijd of moderne tijd, niet goed te praten zelfs al is het een teken van onmacht. De reactie van de school die even verderop volgt is, in dit kader, veelzeggender 'De klas was in rep en roer na het voorval. Een teamleider kwam eraan te pas de zaak te sussen. Deze wilde niet dat berichten over de actie van de docent op Facebook en Twitter terecht zouden komen. De klas hield zich echter niet aan dat verbod. Bovendien ging het nieuws als een lopend vuurtje door de school. Pius X heeft 2350 leerlingen.' Tja verrassend, die recalcitrantie bij deze jonge studenten. Als je je studenten verbiedt gebruik te maken van social media, dan zal dit zeker geen onderdeel zijn van het lesprogramma.....

Onmacht lijkt hier onbedoeld een metafoor.

271112

Het FD komt met het bericht "Stormachtige groei gratis online onderwijs, maar Nederland dreigt de boot te missen"; ongetwijfeld n.a.v. deze succesvolle entry. ;-)

De meest realistische opmerking komt nog van directeur onderwijs en bestuurssecretaris Anka Mulder van TU Delft: 'Zij droomt al van het online aanbieden van enkele hele opleidingen. ‘In de VS is dat een enorme hit. In Delft willen we dat ook, maar hebben we er de middelen niet voor.’ Die ontwikkeling kan bestaande instellingen wél bedreigen, denkt ze, zeker als ze veel geld vragen.

‘Maar ik geloof niet dat het campusonderwijs verdwijnt. Daarbij: we zijn er niet om de sector in leven te houden, maar om goed onderwijs te geven.’" Inderdaad.....

291112

Het onderzoek naar de frauduleuze praktijken van Diederik Stapel c.s. helpt hier ook al niet: als zelfs op PHD niveau(!) sprake is van een (onderzoeks)omgeving die nauwelijks in staat lijkt gedegen te onderzoeken c.q. gedegen de onderzoeken te controleren, dan kun je jezelf afvragen of ook hier niet de digitale revolte kan plaatsvinden? Automica & Robotica zijn waarschijnlijk nu al minder faalbaar....

Rapport: "Falende wetenschap: De frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaal-psycholoog Diederik Stapel".

041212

Harvard laat letterlijk zien dat het Onderwijs transformeert.

Harvard Prof. Michael Sandel geeft een nieuwe dimensie aan Onderwijs. Zijn colleges/MC's zijn mateloos populair. Niet alleen creëert hij een wereldwijd gekoppelde reële en virtuele classroom, hij plaats nu ook alles online. Wat doet intussente doen met ons Onderwijs?

Zie A class open to the world, een aanrader.

071212

The Economist komt met een artikel dat aanvullend is op deze entry: The great mismatch. Subtitel: Skills shortages are getting worse even as youth unemployment reaches record highs.

Economist's Schumpeter: "What is going on? And what can we do about it? McKinsey argues persuasively that a big part of the problem is that educators and employers operate in parallel universes—and that a big part of the solution lies in bringing these two universes together: obliging educators to step into employers’ shoes, employers to step into educators’, and students to move between the two." Tja, communiceren is ook een vak.....

111212

McKinsey komt met het rapport "Education to Employment": 'Around the world, governments and businesses face a conundrum: high levels of youth unemployment and a shortage of job seekers with critical skills. How can a country successfully move its young people from education to employment? What are the challenges? Which interventions work? How can these be scaled up? These are the crucial questions.' Het rapport is een aparte entry waard, die volgt dan ook.

De bevindingen zijn in lijn met dat wat hiervoor staat nl.:

  • "Seventy-five million youth are unemployed
  • Half of youth are not sure that their postsecondary education has improved their chances of finding a job
  • Almost 40 percent of employers say a lack of skills is the main reason for entry-level vacancies."

Daarvan wordt je niet vrolijk.....

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Als Jeugdwerkloosheid het eindproduct is van opleiden, dient het Onderwijs dan niet structureel te veranderen? - ManagementPro | Learning Tomorrow | Scoop.it
[...] Miljoenen jongeren in de EU zijn momenteel werkloos. Dat terwijl er 2 miljoen vacatures zijn. Het onderwijs is blijkbaar niet in staat om je een baangarantie te bieden. De vraag is dan terecht of je niet beter zelf je onderwijs kan regelen?  [...]
Amarantis, Vestia, m.b.v. staatssteun salarissen verhogen, Kapitalisme is er dus in nog Rauwere Vormen…. - ManagementPro
[...] bij Onderwijsorganisatie AMARANTIS lijken bestuurders & hun vazallen geen enkele moeite te hebben & schaamte te [...]
Investeren in Onderwijs staat gelijk aan: beter betaald werk, hogere productiviteit en meer innovatie. Wanneer gaan wij daarin Investeren? | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.
[...] Terwijl landen in Azië dus het kennisniveau van de (beroeps)bevolking op een hoger niveau willen tillen, noodzakelijk ook voor de economische ontwikkeling, doet zich hier in het Westen de vraag voor of het opleiden niet een andere dimensie dient te krijgen? Bij zoveel jeugdwerkloosheid (nb; ons land alleen al telt 109.000 werkloze jongeren) is de vraag terecht of ons onderwijssysteem nog wel optimaal functioneert als (jeugd)werkloosheid het resultaat is…… [...]
Wat is het Business Model achter Gratis Onderwijs (MOOC’s), de 1e trend van 2013? - ManagementPro
[...] van nieuwe/social media & een trend is geboren: GRATIS, kwalitatief(!), Onderwijs. Om de boot niet te missen sloten zich in korte tijd legio andere universiteiten bij dit initiatief [...]