AI (on)Veilig? Go/No-Go?

"Het gevaar van AI is dat we de doelen heel duidelijk moeten beschrijven en daarbij de grenzen helder moeten aangeven. Een taak geven zonder die heel goed te definiëren, kan funest zijn." Kolonel VS waarschuwt: AI-drone doodde opdrachtgever in oorlogssimulatie (nos.nl) Het is bij kunstmatige intelligentie net zoals met het opvoeden van kinderen, inwerken van medewerkers zelfs. Maar het is ook zoals met sigaretten, alcohol, drugs, autonoom vervoer, drones e.d.: voordelen zijn vaak direct duidelijk, nadelen zie je pas als je het door hebt.

I don’t mean to alarm you, but 17 million robots are at large in the world, parking cars, fetching inventory, exploring planets. Their population is doubling every 2.5 years. At that rate,by 2032 robots will outnumber humans.” waarschuwde Harvard Business Review’s editor Andrea Ovans in 2012. Niet veel mensen, beleidsmakers, lazen Ovans' waarschuwing dat terwijl kunstmatige intelligentie (AI) ook op dat moment het werk en het leven steeds een stukje eenvoudiger, effectiever en efficiënter maakte. Voor veel mensen/organisaties gebeurde dit proces onbewust; daarmee was dit een logische ontwikkeling, een ontwikkeling die zich 10 jaar later nog steeds voortzet alleen nu in een rap(per) tempo.

Nu op 301122 ChatGPT is gelanceerd en gebruikers m.b.v. o.m. GPT-4 vrij eenvoudig én goedkoop kunnen coderen, is de ontwikkeling van AI in een stroomversnelling terecht gekomen. Een gevolg is dat niet alle op AI gebaseerde applicaties, dat zijn er wereldwijd inmiddels honderden per dag die worden gelanceerd, 'de toets der kritiek' kunnen weerstaan. Om nu te stellen dat dit lijkt op de Brabantse drugslabs, gaat wellicht iets te ver, maar de metafoor zal je duidelijk zijn.

"Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war." Nadat 2 maanden terug de oproep werd gedaan de ontwikkeling van AI 6 maanden te pauzeren, een oproep die geen resultaat opleverde anders dan dat het Europees Parlement een 'beschermende' wet aannam die (pas) in 2026 van kracht is, verschijnt er nu opnieuw een oproep/waarschuwing bij het Center for AI Safety.

Na die oproep, getekend door gerenommeerde wetenschappers, kwam er, zoals te verwachten, vanuit andere ondernemers/wetenschappers de oproep voorzichtig om te gaan met het blokkeren van de AI-ontwikkeling. Zo merkt Adrew Ng, founder and CEO of Landing AI, op: "When I think of existential risks to large parts of humanity: * The next pandemic, * Climate change leading to massive depopulation, * Another asteroid. AI will be a key part of our solution. So if you want humanity to survive & thrive the next 1000 years, lets make AI go faster, not slower." Wharton prof. Ethan Mollick stelt: "Three things on the AI statement: 1) Mitigating AI risk should definitely be a priority. 2) What mitigating AI risk would mean seems to vary widely, and the signatories have large differences in their motivations 3) AI disruption to jobs & society don't require AI beyond today's."

Het lijkt er op dat we het station van stoppen van AI al enige tijd zijn gepasseerd. 'In de hand houden' wordt al een uitdaging. Lees o.m. Mo Gawdat's 'Griezelig Slim' waarin hij ingaat op het belang van cultuurverschillen bij de ontwikkeling van AI. Als voorbeeld geeft hij een autonoom wapen: waar bij een demonstratie in een land de inzet van een waterkanon al afkeurende reacties oproept, zijn demonstranten in andere landen er aan 'gewend' dat er op hen met scherp wordt geschoten. Wissel je nu beide autonome systemen zonder AI-aanpassing uit, dan krijg je voor ieder van de verschillende demonstratie groepen verrassende (sic) resultaten.

'Zo maar' een AI- ontwikkeling zoals die vandaag door Generative AI wordt gedeeld: "This is a game-changer! Build a custom ChatGPT for your data! Quickly train your chatbot with any online or offline data and embed it on your website as a chat widget. Configure this ChatGPT-like chatbot to match your brand’s personality in just seconds. This can be used as a customer support bot or as a way to quickly find answers from your content." Zie: ChatBase.

Is GAI te vertrouwen? Gaat GAI er met je data van door? Enige voorzichtigheid kan natuurlijk geen kwaad. Wat iig verstandig is na te gaan hoe veilig de data van je organisatie nu zijn 'opgeborgen'. Kunnen, bijvoorbeeld, externen die je inhuurt maar ook klanten en gasten je whiteboards zien, waarop je zojuist je strategie uittekende? Kan men met hun pda ongemerkt foto's maken van pc schermen? Etc. Als je je gegevens niet afschermt, vaak letterlijk, voor personen die dit niet aangaat, dan scherm je dit ook niet af voor GAI......

Hoezo nog langer 'toets 2, toets 5, er zijn 8 wachtenden voor u, uw wachttijd duurt '20, belt u later nog eens terug.....'. AI kent geen max aan aantal contacten. Overigens, in 2013 introduceerde Victoria's Secret (al) een 'automated voice response system'. Opnieuw heeft niet iedereen opgelet.

Het wordt hoog tijd voor een Master Class Persoonlijk Leiderschap in Tijd van Disruptie. Inhoud:

  • Inzicht in de noodzaak van persoonlijk leiderschap bij disruptie: Disruptie kan te wijten zijn aan technologie, een wereldwijde crisis, marktveranderingen of interne organisatorische verschuivingen. We gaan in op de noodzaak van persoonlijk leiderschap in deze periodes, de uitdagingen die zich voordoen en hoe leiders kunnen sturen naar effectieve oplossingen.
  • Conceptuele en praktische kaders voor het managen van teams in disruptie: het is één ding om de behoefte aan persoonlijk leiderschap te begrijpen, maar het is een ander ding om te weten hoe je het moet toepassen. We bespreken theoretische modellen voor leiderschap, maar wat nog belangrijker is, we leren hoe we deze in de echte wereld kunnen implementeren, ons aanpassen aan verstoringen en de teamcohesie en productiviteit behouden.
  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen in People Management en Alignment: Het veld van leiderschap en management is voortdurend in ontwikkeling. We verkennen de nieuwste trends, strategieën en onderzoek op het gebied van people management en afstemming, met de nadruk op hoe deze vorderingen kunnen worden benut in tijden van disruptie.
  • Sleutelinzichten en vaardigheden ontwikkelen: Dit is de praktische kant van onze Master Class. We focussen op specifieke vaardigheden en inzichten die nodig zijn voor effectief leiderschap in een snel veranderende omgeving. Dit omvat communicatie, besluitvorming, verandermanagement, veerkracht en meer.

De, Engelstalige, versie van deze MC staat deze zomer gepland als Summer Course bij de Universiteit van Maastricht, een NL maatwerk versie is ook mogelijk.

Wat je ook doet met AI: bekijk het Sunny Side Up!

Willem E.A.J. Scheepers

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>