Leidinggeven aan professionals

Actueel

Bazen zijn prima zolang je er maar niet te veel last van hebt. Leidinggeven aan eigenzinnige professionals in een omgeving waar iedereen en niemand de baas is? In de literatuur over conflicthantering worden vaak twee soorten conflicten onderscheiden: ‘taakconflicten' en ‘relatieconflicten'.

Bij een taakconflict is er verschil van mening over iets op werk- of zakelijk gebied. Bij deze conflicten kunnen - in theorie althans - rechtstreeks worden aangepakt door dingen op basis van feiten en logica te bespreken en op te lossen. Bij een relatieconflict is er sprake van persoonlijke tegenstellingen en spanningen tussen mensen, resulterend in persoonlijke aanvallen en emotionele confrontaties. Deze conflicten moeten worden vermeden, wordt in de literatuur gesteld. Máár... in de praktijk is het meestal niet gemakkelijk om de taakaspecten en de relatieaspecten van een zakelijk conflict met professionals zo netjes uit elkaar te houden.

Wat moeten leidinggevenden leren als zij professionals goed willen aansturen?

Zij moeten lol hebben in het feit dat ze met lastige en eigenwijze mensen te maken hebben. Verder is het van belang dat je medewerkers niet alleen vakinhoudelijk begeleidt, maar ook persoonlijk. Dus niet met het rode potlood ergens doorheen gaan en iemand zo snel mogelijk declarabel willen maken. Je kunt beter vragen stellen zoals: hebben mensen het hier naar hun zin? Een slechte verhouding met de baas is een van de top-3-redenen waarom talent vertrekt. Werkelijk interesse hebben voor de mens blijft een pijnlijk punt bij veel professionals. Je moet je ego voorbij zijn en het leuk vinden om naast iemand te staan, de jonge professional het podium te gunnen.

Door de concurrentie en marktwerking is het veel gewoner om iemand in te huren voor marketing of strategie. Men ziet in dat een manager duidelijk andere kwaliteiten heeft dan een professional. Professionals luisteren alleen graag naar iemand die ergens verstand van heeft. Ook houden de kantoren meer rekening met de vrouwelijke cultuur. Het wordt minder macho en er is meer ruimte om parttime te werken. Dat geldt uiteraard niet voor alle kantoren, het gaat voetje voor voetje. Maar zij moeten de bocht nu wel maken door de harde strijd op de arbeidsmarkt.

Managers moeten leren productief om te gaan met conflicten met proffesionals. Drie praktijken helpen daarbij: jezelf managen (je gedachten en emoties onder controle houden en kalm blijven redeneren), gesprekken managen en relaties managen (goede verhoudingen ontwikkelen die tegen een stootje kunnen bij tijdelijke onenigheid.)

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Leidinggeven