Leidinggeven aan professionals

Actueel

Bazen zijn prima zolang je er maar niet te veel last van hebt. Leidinggeven aan eigenzinnige professionals in een omgeving waar iedereen en niemand de baas is? In de literatuur over conflicthantering worden vaak twee soorten conflicten onderscheiden: ‘taakconflicten' en ‘relatieconflicten'.

Bij een taakconflict is er verschil van mening over iets op werk- of zakelijk gebied. Bij deze conflicten kunnen - in theorie althans - rechtstreeks worden aangepakt door dingen op basis van feiten en logica te bespreken en op te lossen. Bij een relatieconflict is er sprake van persoonlijke tegenstellingen en spanningen tussen mensen, resulterend in persoonlijke aanvallen en emotionele confrontaties. Deze conflicten moeten worden vermeden, wordt in de literatuur gesteld. Máár... in de praktijk is het me...

Meer over Leidinggeven