Leiden is hulp Vragen

Columns

Op het gebied van leiderschap wordt een oude wijsheid vaak over het hoofd gezien: "Leiden is een vorm van hulp vragen." In een tijd waarin zelfverzekerdheid en onafhankelijkheid vaak als deugden worden beschouwd, lijkt het misschien tegenstrijdig om toe te geven dat leiderschap draait om het vragen om hulp. De bereidheid om hulp te zoeken is de kern van succesvol leiderschap.

Elke leider is afhankelijk van de expertise en motivatie van zijn “helpers”

Henri Ford zijn lopende band problemen

In het begin van de lopende band periode ondervond Henri Ford enkele uitdagende problemen. Hoewel zijn lopende band productiemethode de industriële wereld transformeerde, bracht het ook enkele obstakels met zich mee. Een van de belangrijkste problemen was de monotone aard van het werk op de lopende band, wat leidde tot verminderde motivatie en tevredenheid onder zijn medewerkers. Het repetitieve karakter van hun taken zorgde voor een gevoel van verveling en ontevredenheid, wat uiteindelijk resulteerde in een hoog personeelsverloop.

In toenemende mate vertonen veel organisaties gelijkenissen met die uit de begintijd van de lopende band van Henri Ford

Hulpvraag deed verloop sterk dalen

Hij loste het hoge personeelsverloop op door het verkorten van de werkweek in 5 dagen van 8 uur, het verhogen van hun loon en hij stelde de hulpvraag hoe het productieproces kon worden verbetert. Hierdoor voelden de medewerkers zich meer betrokken bij het bedrijf en hadden ze het gevoel dat hun inbreng werd gewaardeerd waardoor het verloop sterk daalde.

Bron van creativiteit

Liefst 95% van de mensen raakt gemotiveerd als er een hulpvraag wordt gesteld. Deze ongeziene kracht ligt binnen ieders handbereik die durft te vragen om ondersteuning. Het is als een onaangeboorde bron van creativiteit en kennis die een team naar nieuwe hoogten kan stuwen.

Hulpvragen is een tweeledige kracht

Het vragen om hulp is een tweeledige kracht. Ten eerste bevordert het een cultuur van openheid en samenwerking binnen het team. Wanneer een leider het initiatief neemt om hulp te vragen, wordt het signaal gegeven dat het oké is om niet alles te weten. Dit opent de deur voor teamleden om ook vragen te stellen en hun ideeën te delen. Het bevordert een omgeving waarin leren en groeien centraal staan, wat op lange termijn de prestaties van het hele team zal doen verbeteren.

Zelfbewustzijn

Ten tweede getuigt het vragen om hulp van een gezonde dosis zelfbewustzijn. Als leider toon je dat je bereid bent je ego opzij te zetten voor het grotere goed. Dit creëert vertrouwen en respect onder je collega's. Het laat zien dat je niet gehecht bent aan je eigen status, maar dat je je inzet voor het succes van het team en de organisatie als geheel.

Delegeren is een vorm van hulpvragen

Delegeren gaat verder dan simpelweg taken overdragen. Het is een vorm van gerichte hulpvraag, waarbij een leider vertrouwt op de vaardigheden van medewerkers om gezamenlijke doelen te bereiken. Het betekent niet zomaar iets "over de schutting gooien", maar eerder zorgvuldig afstemmen. Het vereist heldere communicatie over verwachtingen, doelstellingen en verantwoordelijkheden. Bij delegeren betrekt een leider medewerkers actief bij besluitvorming en geeft ze hun autonomie binnen gestelde kaders. Hierdoor ontstaat niet alleen een gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook een omgeving waarin groei en ontwikkeling worden gestimuleerd.

Een goede hulpvraag dient aan een aantal eisen te voldoen. Hierbij een aantal concrete tips om effectief hulp te vragen:

  • Wees Specifiek: Formuleer je hulpvraag zo specifiek mogelijk. Leg duidelijk uit waar je precies hulp bij nodig hebt en waarom je het aan die persoon vraagt.
  • Toon Waarde: Leg uit waarom deze hulp belangrijk is voor jou en het gemeenschappelijke doel. Medewerkers zijn eerder geneigd te helpen als ze begrijpen hoe hun bijdrage impact heeft.
  • Vraag Actief: Stel een directe vraag in plaats van vage hints te geven. Dit moedigt medewerkers aan om concreet te reageren en hulp aan te bieden.
  • Wees Dankbaar: Toon waardering voor de hulp die wordt aangeboden, of het nu advies, tijd of expertise is. Dit bevordert een positieve samenwerking en leidt tot meer bereidheid om in de toekomst te helpen.

Hulpvragen is niet voor watjes

Hulp vragen vereist moed. Leiderschap overstijgt het vasthouden aan strikte controle en alwetendheid. Het betekent eerder het aanspreken van de gezamenlijke intelligentie en vaardigheden van je team. Het is een aanmoediging om te erkennen dat niemand alles weet, maar dat samenwerking en het delen van kennis tot de beste resultaten leiden.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Meer over Leidinggeven