De keuringsdienst van waarden...

Medewerkers die steunen en kreunen onder de last van de vele regelgeving zijn helaas geen uitzondering. Medewerkers die zich mede hierdoor ziek melden of hun betrokkenheid met de organisatie en het werk langzaamaan zien veranderen in cynisme zijn helaas ook geen uitzondering. Maar ook medewerkers die zich dan uiteindelijk maar conformeren aan de regelzucht van boven en braaf hun werkjes doen zoals gevraagd zijn helaas, alweer, ook geen uitzondering. Beide groepen medewerkers zijn medewerkers waar organisaties erg zuinig op dienen te zijn.

Het in mijn ogen rare fenomeen van onnodige bureaucratie woekert als een niet te verdelgen vorm van onkruid door organisatieland. Veroorzakers hiervan zijn zeer gemakkelijk aan te wijzen: de overheid, de maatschappij, keurmerken, certificeringen en accred...

Philippe Belien
Beste Hans,

helemaal eens! Hier ligt volgens mij een enorme taak voor organisatieontwikkelaars. Zowel de interne als externe. Toen ik tegen een CEO zei dat een ISO en EFQM handboek echt niet hoefde, maar dat we alles volgens onze eigen inzichten gingen opschrijven, in lijn met de filosofie van allerlei certifieringen, en dat het vervolgens de uitdaging van de (goeie) assessor was, om te checken of we goed bezig waren, wist die man niet wat hij hoorde. Een opluchting. Een verademing. Maar hij had daar wel even een zetje voor nodig. In de praktijk wil een CEO of GM daar helemaal niet mee bezig zijn en besteed hij die handel vaak uit aan een staffunctionaris. En deze hoeft dat niet klakkeloos te slikken, maar doet het vaak wel. Hij houdt vaak die papierwinkel zelf in stand. Het lijkt alsof hij er zijn bestaansreden aan ontleend. Ik denk dat interne adviseurs met ballen al heel veel zouden helpen. Zij verdienen een 'no nonsense certificaat'. Electronisch wel te verstaan, niet in 4-voud op papier.