Kennisdelen is een illusie

Columns

Binnen organisaties wordt veel aandacht besteedt aan kennisdeling. De gedachte is, dat door kennisdeling de concurrentiepositie van de organisatie wordt vergroot. Met de introductie van het kennisdelen op grote schaal lijken de communicatieproblemen toe te nemen. Communicatieproblemen zijn een grote bron van ergernis. Wat wordt er nu eigenlijk bedoelt met communicatieproblemen? Heeft de wijze van kennisdelen een aandeel in het toenemen van communicatieproblemen?

Kennis kun je niet 1 dimensionaal overdragen

Als je gaat verdiepen hoe kennisdelen werkt en hoe organisaties het uitvoeren zie je een discrepantie. Kennis is persoonsgebonden en kun je niet 1 dimensionaal overdragen. Informatie kun je daarentegen wel 1 dimensionaal overdragen. Wil je kennis overdragen dan dien je dat eerst te ontle...

Ton van Amelsfort
als het kennis betreft over administratieve regelgeving is er ook een andere invalshoek: die van doelgerichte kennis. Bij Knowledge Value is dat concept uitgewerkt tot een complete toepassing Advance Knowledge Service (AKS). Het zou mij niet verbazen als dat concept een disruptie is voor de administratieve automatisering.

Meer over Kennismanagement