Meldingsbereidheid onder verpleegkundigen

Ik ben teamleider op een intensive care afdeling waar een nieuw patient veiligheidssysteem is ingevoerd.Het team is niet bereid fouten te melden nu het uit de anoniemiteit is gehaald. Kunnen werknemers hiertoe verplicht worden wettelijk gezien?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Wim Houtjes
Beste Monique,
Er zal een reden zijn waarom teamleden niet bereid zijn fouten te melden. Hoe veilig is het in je team? Als de cultuur veroordelend of bestraffend is dan zal niemand bereid zijn z'n nek uit te steken. Hoe is de vernieuwing ingevoerd? Top down of waren medewerkers medeverantwoordelijk? Ook dit maakt nogal uit. Belangrijk is dat je teamleden het nieuwe patiëntenveiligheidssysteem ervaren als verbetering van hun eigen beroepspraktijk. Het zal pas "werken" als het nieuwe systeem wordt geaccepteerd. Je mag overigens wel van goed opgeleide professionals als IC verpleegkundigen verwachten dat ze in staat zijn tot zelfreflectie en van fouten durven te leren. Het heeft volgens mij geen zin te proberen het melden af te dwingen. Beter is in gesprek te gaan over het beoogde resultaat van het nieuwe systeem en te appeleren aan individuele professionele verantwoordelijkheden op dit gebied. Daarbij zou dan tevens aan de orde moeten komen wat je medewerkers nodig hebben om wel voor hun fouten uit te durven komen.
Indien je team loyaal heeft ingestemd met de invoering maar desondanks toch in gebreke blijft dan dienen ook de consequenties aanvaard te worden. Een niet gemelde, maar later ontdekte fout, kan aanleiding zijn voor een melding bij de Inspectie. Ook lopen betrokkenen het risisco voor het "hekje van de tuchtrechter" te moeten verschijnen.
Succes!
maarten
Beste Monique,

Bij het melden van Fouten speelt veel mee, waarop je volgens mij wel invloed hebt.
In de eerste plaats veiligheid; de mogelijkheid jezelf kwetsbaar en dus toetsbaar op te stellen.
Hierin kun je zelf het voortouw geven door open te zijn over fouten die je zelf gemaakt hebt en nog maakt en met name door te laten zien dat fouten positieve gevolgen (verbeteringen) tot gevolg kunnen hebben.
Het tweede aspect sluit daar denk ik nauw op aan. Het melden van fouten mag nooit tot een tribunaal leiden. Er mag niet "tot vervolging worden overgegaan"!
Fouten zijn er om van te leren om het samen beter te doen.
Als de cultuur op je afdeling eerder gekenmerkt wordt door achterdocht, wantrouwen b.v. naar "het management", zul je de vereiste openheid nooit bereiken.
Dan is het waarschijnlijk verstandiger eerst aan die afdelingscultuur te werken. Vertrouwen bouwen, voordat je van mensen vraagt zich kwetsbaar op te stellen.

Maarten