Talent gedijt alleen in de juiste omgeving

Wanneer iemand een pietje precies is, dan past hij uitstekend in een werkomgeving die belang hecht aan een zorgvuldige afwerking van taken. Maar wat gebeurt er met hem wanneer je hem in een chaotische omgeving zet, waarin snel schakelen noodzakelijk is? En iemand die goed is in sales, een extraverte prater die gemakkelijk contact legt en zijn relaties fantastisch beheert, past prima op een afdeling met klantencontact. Maar hoe zou hij zich gaan voelen wanneer je hem op een rustig en ordelijk werkende IT-afdeling plaatst?

Met andere woorden: wat doen contexten met de potentie van mensen? Veel, volgens Roger Birkman, vermaard vanwege de miljoenen Birkmantesten die intussen zijn afgenomen. En zijn antwoord komt sterk overeen met recente resultaten uit de wetenschap.

De mens is van oudsher een ‘roedeldier’. Er is reden om aan te nemen dat onze verre voorouders over vlaktes en pampa’s zwierven. Om zich te beschermen tegen de gevaren van sterkere en grotere dieren, moesten mensen zich groeperen. Dit is dan ook precies wat ze deden.

Bescherming van de groep ging ver. In de oudheid was er geen groter probleem voor mensen dan uitgestoten te worden uit de stam. Dan moesten ze alleen verder. Een bekend voorbeeld is dat van Hagar, de bijvrouw van de bijbelse Abraham, wiens vrouw er op stond dat Abraham Hagar de woestijn in zou sturen. Dit moet verschrikkelijk geweest zijn. Je was overgeleverd aan de wilde beesten.

Tegenwoordig leven we in een bijzondere tijd. Waar onze grootouders en ouders vaak nog in de omgeving van hun geboorteplaats en –familie opgroeiden, zijn velen van ons weggetrokken van de wereld waarin ze opgroeiden. We zijn mobieler dan ooit. Eigenlijk zijn we nomaden geworden en vindt er een nieuwe volksverhuizing plaats.

Dat heeft tot gevolg, dat wij auto’s en soms vliegtuigen nodig hebben, omdat we de banden die we van oudsher met vrienden en familie hebben in stand willen houden. We wonen met duizenden mensen in woonwijken, maar onze oorspronkelijke ‘stam’ woont elders.

Mensen zijn sociale dieren. Mensen die in eenzame opsluiting zitten worden ongelukkig. Een kind dat in dergelijke omstandigheden opgroeit, krijgt ontwikkelingsstoornissen. We hebben anderen nodig. Ook tijd voor onszelf, trouwens, maar de behoefte aan andere mensen is krachtig.

We volgen leiders en vaak ook volgen we gewoon de meerderheid. Ongelukken bij massa events laten dit zien. Mensen volgen de menigte en komen knel te zitten in een tunnel. En vraag eens aan spoorwegmedewerkers of mensen zich verspreiden langs de trein of bij één deur in stappen.

De tol die mensen betalen voor hun behoefte aan anderen, is dat ze zich aan moeten passen aan omgevingen. En dit heeft effecten op hun kwaliteiten. Als ze in een context leven, waar ruimte is voor hun persoonlijke competenties, dan maakt dat ze gelukkig. Maar als de context niet ‘matcht’ met hun kwaliteiten, dan zullen ze niet tot hun recht komen.

Dus zorg goed voor jezelf, en ga daar werken waar ze behoefte aan jou hebben, en waar jij je talent kwijt kan. En durf te vertrekken als een omgeving meer stress schept dan mogelijkheden voor je talent! Succes!

In april geeft Bert Overbeek in Amersfoort een workshop over het brein en veranderingsprocessen.  De prijs is 275 euro (incl koffie, lunch en BTW) Informatie via pitcher.support@hetnet.nl  

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>