Jonge bazen maken veel fouten

Bij verandermanagement gaat veel fout. Jonge managers komen binnen en willen direct laten zien, wat ze tijdens hun studie hebben geleerd. Maar de werkelijkheid voltrekt zich niet via modellen.

Je moet zorgen dat het gevoel goed blijft bij de medewerkers. Een bedrijf moet bijvoorbeeld niet proberen een naderende ontslaggolf geheim te houden. Mensen voelen zoiets lang van te voren aankomen. Bij de top heerst dan het idee dat ze erg zorgvuldig zijn, terwijl de mensen die het werk doen, vinden dat er met hen gesold wordt. Mensen zijn niet gek. Ze hebben hun eigen forumpjes op internet of praten met OR-leden in de kroeg. Je moet duidelijk zijn of iets een voorstel of een besluit is. Als je personeel vraagt om mee te denken, terwijl het besluit al genomen is, schept dat onvrede.

Mensen willen we...

Bert Overbeek
Pro-lid
Het boek 'Heerlijk, de werkvloer op!' is goed ontvangen en ondermeer besproken in het AD en ManagementTeam. Wat opvalt is dat mensen de neiging hebben het boek te beschouwen als het zoveelste boek over management.

Dat is het natuurlijk óók. Maar er is uiteraard iets dat in andere boeken minder voorkomt. In 'Heerlijk, de werkvloer op!' worden de bestaande normen op de werkvloer geinventariseerd, die als barriere bij implementaties werken. Die inventarisatie is zeer waardevol en herkenbaar.

(Boek is te bestellen bij pitcher.support@hetnet.nl)