Web 2.0 en Het Nieuwe Werken

Web 2.0 staat daarbij voor de grote verandering waarbij Internet zich steeds meer ontwikkelt van een verzameling van losstaande websites tot een totaalplatform met interactieve webtoepassingen. De gebruikers bepalen (mede) de inhoud. Door interactieve applicaties, sociale netwerken en user generated content is Internet een interactief medium geworden met uitwisseling tussen Internetgebruikers onderling. Deze toepassingen zullen langzaam maar zeker de manier waarop we samenwerken veranderen: Het Nieuwe Werken is geboren!Al in 2005 en 2006 werd er veel gesproken over de mogelijkheden van Web 2.0, the social web. Enkele concepten en technologieën die Web 2.0 vormgeven: sociale netwerken, weblogs, wiki's, podcasts, RSS-feeds, webvideo, foto/video-sharing en webdiensten. Er is sindsdien een aantal jaar voorbij gegaan voordat Web 2.0 de belofte kon inlossen van middel om efficiënter te werken.  Maar sinds de termen 'Cloud Computing' en Het Nieuwe Werken op steeds grotere schaal haar intrede doen,  is het voor mij duidelijk dat Web 2.0 het (kennis)werken in de - nabije - toekomst  zal veranderen.

Hype of duurzame ontwikkeling?

Zelf ben ik er stellig van overtuigd dat Web 2.0 veel meer is dan een hype. Ik heb daar een aantal redenen voor.

  1. Door social software en social networks (technologie) worden nieuwe manieren van werken mogelijk gemaakt,
  2. Er komt een nieuwe generatie werknemers op de arbeidsmarkt die van jongs af aan gewend is om te werken volgens de principes van Web 2.0,
  3. Doordat steeds meer mensen gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt en zich op deze manier zullen gaan organiseren, kunnen bedrijven en organisaties niet anders dan meegaan met de ontwikkelingen, en hun processen daarop afstemmen ,
  4. De huidige financiële crisis en recessie zijn een voorbode van een nieuw economisch en technologisch tijdperk. Op basis van eerdere technologische vernieuwingen  - industriële revolutie (vanaf 1771), tijdperk van stoom en spoorwegen (1829), tijdperk van staal en elektriciteit (1875), tijdperk van olie en de auto (1908) en het tijdperk van automatisering en informatica (1971) - waarbij het werken telkens anders werd ingericht, is het logisch te veronderstellen dat ook in het informatietijdperk de werkwijze ingrijpend zal veranderen. De mogelijkheden die Web 2.0 biedt, sluiten hier perfect op aan.

Het Nieuwe Werken

Volgens het Diffusion of innovation-model van Everett Rogers (uit 1962) kunnen mensen bij het toepassen en adopteren van nieuwe ontwikkelingen of innovaties in vijf categorieën worden onderverdeeld: Innovators (2,5%), Early Adoptors (13,5%), Early Majority (34%), Late Majority (34%) en Laggards (16%). Kenniswerkers die nu al gebruik maken van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt, vallen in de categorie Early Adopters. Dat houdt in dat zij de voorlopers zijn in een nieuwe ontwikkeling.

Innovatief Organiseren schreef al  in mei 2008 over de Medewerker 2.0 en de eigenschappen waarover die medewerker beschikt. Kenmerken als:  roep om ruimte voor ondernemerschap binnen een organisatie; werkrelatie gebaseerd op vertrouwen; persoonlijke groei en ontwikkeling centraal; gebruik maken van netwerken; technologisch up-to-date; open minded; weinig belang hechten aan status en hiërarchie;  en afspraken op output en resultaat in plaats van controle op aanwezigheid of planning van activiteiten.  De kracht van deze kenniswerkers zit niet in het vasthouden van kennis en informatie, maar juist in het leveren van toegevoegde waarde door kennis te delen. Dit alles leidt tot een nieuwe structurering van werkprocessen en een andere inrichting van het kenniswerken: Het Nieuwe Werken.

Wanneer komt de doorbraak?

De vraag is hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan. Mijn voorspelling is dat Het Nieuwe Werken in de praktijk een steeds grotere rol zal gaan spelen, naarmate meer mensen ermee in aanraking komen en gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt. Er zal natuurlijk best wat tijd overheen gaan, voordat  Het Nieuwe Werken ook binnen de overheid, bedrijven en multinationals gemeengoed is geworden en algemeen wordt geaccepteerd. Intern zal er in organisaties heel wat weerstand overwonnen moeten worden. Maar het staat voor mij buiten kijf dat Web 2.0 en de principes van Het Nieuwe Werken over een aantal jaar een essentiëel onderdeel uitmaken van de manier waarop vele kenniswerkers hun werk inrichten.

Meer artikelen over Web 2.0 op Innovatief Organiseren:
Massa ontslagen zijn een versneller voor innovatief organiseren
EZ gaat aan de slag met innovatie 2.0
Davied van Berlo en de ambtenaar 2.0
Hoe slim werk jij?

Is de medewerker 2.0 beperkt houdbaar?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Youri Carma
Ik waarschuw nu iedereen alvast Web 2.0 is het einde van Internet zo vrij als dat wij het nu kennen.
Iedere dag worden er hubs in Amerika gesloten om het net te vertragen en iedereen te dwingen op het nieuwe internet. Ook zal men met nonargumenten als "spam" en "pedofilie" iedereen on te tuin leiden deze nieuwe stijl internet alla China te accepteren.
Edwin Lambregts
Hi Youri,
We hebben toch maar 1 Internet? Via Web 2.0 wordt het Internet eerder opener dan gesloten. Ik maak me daarom meer zorgen om bescherming van privacy van gegevens. Veel mensen hebben geen idee waar hun foto's, e-mailadressen en cv's blijven nadat ze zich op een social networking site hebben ingeschreven. Er zijn nu al bedrijven die het Internet afstruinen en zo complete profielen samenstellen van personen. Te koop voor de hoogste bieder!
Youri Carma
Ja, maar dat heb je zelf in de hand.  Ik hoop toch zeer dat jij gelijk hebt en ik niet. We zullen zien.
Arthur van Zijtveld
Helemaal mee eens. Het Nieuwe Werken gaat inderdaad een steeds grotere rol spelen.  Ik wil daarom de lezers graag attenderen op een seminar op dinsdag 10 maart in Amsterdam met o.a. Lodewijk de Waal, voorzitter TaskForce Mobilieit, Dik Bijl, auteur het nieuwe werken en Manja Jongsma, directeur het nieuwe werken SNS Reaal.
Zie voor meer informatie <a href="http://www.focusconferences.nl/?pid=32&amp;itemid=155&amp;contentItemID=762" rel="nofollow">http://www.focusconferences.nl/?pid=32&amp;itemid=155&amp;contentItemID=762</a>
Trendwatcher voorspelt het einde van de Evergreen | Innovatief Organiseren
[...] de opkomst van web 2.0 wordt muziek en nieuws steeds meer geïndividualiseerd en ‘on demand’. Community&#8217;s [...]
Het Nieuwe Werken: Hype of duurzame ontwikkeling? | Werken20.nl - Alles over Het Nieuwe Werken
[...] Het Nieuwe Werken: stadium van de Early Adoptors Volgens het Diffusion of innovation-model van Everett Rogers (uit 1962) kunnen mensen bijhet toepassen en adopterenvan nieuwe ontwikkelingen of innovaties in vijf categorie&euml;n worden onderverdeeld: Innovators (2,5%), Early Adoptors (13,5%), Early Majority (34%), Late Majority (34%) en Laggards (16%). Kenniswerkers die nu al gebruik maken van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt, vallen in de categorie Early Adopters. Dat houdt in dat zij de voorlopers zijn in een nieuwe ontwikkeling. Innovatief Organiseren schreef al in mei 2008 over de Medewerker 2.0 en de eigenschappen waarover die medewerker beschikt. Kenmerken als: roep om ruimte voor ondernemerschap binnen een organisatie; werkrelatie gebaseerd op vertrouwen; persoonlijke groei en ontwikkeling centraal; gebruik maken van netwerken; technologisch up-to-date; open minded; weinig belang hechten aan status en hi&euml;rarchie; en afspraken op output en resultaat in plaats van controle op aanwezigheid of planning van activiteiten. De kracht van deze kenniswerkers zit niet in het vasthouden van kennis en informatie, maar juist in het leveren van toegevoegde waarde door kennis te delen. Dit alles leidt tot een nieuwe structurering van werkprocessen en een andere inrichting van het kenniswerken: Het Nieuwe Werken. Wanneer komt de doorbraak? De vraag is hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan. Mijn voorspelling is dat Het Nieuwe Werken in de praktijk een steeds grotere rol zal gaan spelen, naarmate meer mensen ermee in aanraking komen en gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt. Er zal natuurlijk best wat tijd overheen gaan, voordat Het Nieuwe Werken ook binnen de overheid, bedrijven en multinationals gemeengoed is geworden en algemeen wordt geaccepteerd. Intern zal er in organisaties heel wat weerstand overwonnen moeten worden. Maar het staat voor mij buiten kijf dat Web 2.0 en de principes van Het Nieuwe Werken over een aantal jaar een essenti&euml;el onderdeel uitmaken van de manier waarop vele kenniswerkers hun werk inrichten. Arjan Hooiveld * Deze columnis geschreven voor de website Innovatieforganiseren.nl [...]
Web 3.0: Web van entiteiten | sebastiaanhooijer
[...] slechts een greep uit de mogelijkheden van Web 3.o. Leuk, maar laten we ons eerst concentreren op de mogelijkheden van Web 2.0. Een optimaal resultaat behalen met behulp van nieuwe media is een stap in de goede richting en op [...]