Waar staat mijn eigen organisatie met innovatief organiseren?

vergezichtIn eerdere artikelen heb ik geschreven over de best-practices van innovatief organiseren. Wellicht vraagt u zich wel eens af: Waar staat mijn organisatie op het gebied van innovatief organiseren? Hoe dichtbij, of hoe veraf, staat mijn organisatie ten opzichte van de best-practices? In dit artikel presenteer ik enkele hulpmiddelen om dat voor u zelf, en bij voorkeur samen met uw collega’s, te bepalen en te bespreken.

De ‘best-practices van innovatief organiseren’ zijn de op dit moment bij mij bekende organisatieprincipes die spraakmakende en succesvolle innovatieve organisaties toepassen. Na de publicatie van mijn eerdere artikel heb ik deze best-practices nog wat bijgewerkt aan de hand van recente inzichten. De actuele best-practices zijn:

1. Onze organisatie heeft een inspirerende en gedragen missie en visie met maatschappelijke relevantie en individuele betekenis
2. De besturing van mijn organisatie is gebaseerd op gedeelde waarden en principes (in plaats van op structuren, regels en procedures)
3. Onze organisatie stimuleert horizontale, onderlinge afstemming tussen medewerkers (van verschillende afdelingen) en geeft ruimte voor participatieve besluitvorming (in plaats van centrale, top-down sturing)
4. Mijn organisatie bestaat uit zelforganiserende teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een duidelijk gedefinieerd te bereiken (extern gericht) resultaat
5. Onze organisatie gebruikt talentmanagement om medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten en als instrument voor continue persoonlijke ontwikkeling
6. Ons management stuurt op resultaten in combinatie met sturing op professioneel gedrag (in plaats van sturen op inhoud of op proces)
7. Mijn organisatie stimuleert externe samenwerking (met klanten, leveranciers en partners) en faciliteert netwerken van medewerkers binnen de organisatie
8. Bij onze organisatie zijn het presteren voor de korte termijn en het leren voor de lange termijn in balans
9. Onze organisatie geeft ruimte voor zelforganisatie en gedeeld leiderschap (‘wie het weet mag het zeggen' in plaats van ‘wie de baas is mag het zeggen’)
10. In onze organisatie heeft iedere medewerker direct contact met klanten en krijgt iedereen feedback over eigen en gezamenlijke prestaties

Om uw eigen organisatie langs de maatlat van de best-practices te leggen, en waar mogelijk een verbetering in gang te zetten, heb ik twee instrumenten bedacht. Overigens, voor ‘organisatie’ kunt u het beste lezen ‘afdeling’, ‘business unit’ of ‘vestiging’ want het overall niveau, bijvoorbeeld als u bij een multinational of landelijke zorginstelling werkt, is te abstract.

Analyse van de huidige situatie

De best-practices zijn beschreven in de vorm van stellingen. Voor de analyse van de huidige situatie kunt u met een rapportcijfer aangeven waar uw organisatie staat op de maatlat van de betreffende best-practice. Als uw organisatie helemaal voldoet aan de stelling, dan geeft u een 10, als uw organisatie absoluut niet voldoet dan geeft u een 1 of alles daar tussenin (een 6 betekent: voldoet voldoende/redelijk). Vervolgens telt u de cijfers op tot een totaalscore (getal tussen 10 en 100) en kijkt u hoe uw organisatie scoort:

10 – 55 punten: Uw organisatie is nog een klassieke, hiërarchische organisatie en loopt gevaar om op haar markten achterop te raken. De energie en creativiteit van uw medewerkers worden de sleutels tot succes. Stel prioriteiten op de belangrijkste verbeterpunten in uw organisatiemodel en ga direct aan de slag!

56 – 80 punten: Uw organisatie is op de goede weg, maar kan nog terugvallen naar een klassieke, hiërarchische organisatie en loopt daarmee het gevaar om op haar markten achterop te raken. De energie en creativiteit van uw medewerkers zijn de sleutels tot succes. Om de goede weg voort te zetten is het belangrijk de organisatieprincipes die nog een onvoldoende scoren (de ‘achterblijvers’) snel op te pakken.

81 – 100 punten: Uw organisatie is een koploper en is bijna helemaal innovatief georganiseerd en daarmee goed voorbereid op de toekomst. De energie en creativiteit van uw medewerkers blijven de sleutels tot succes. Kijk naar de laatste verbeterpunten in uw organisatiemodel en ga daarmee aan de slag.

Als u op de button hieronder klikt, dan kunt u de zelfevaluatie online (gratis en anoniem) uitvoeren of u kunt de zelfevaluatie handmatig uitvoeren met een print van het PDF-bestand onderaan dit artikel.

start knop

Vraag anderen, collega’s of leidinggevenden, ook de zelfevaluatie in te vullen en vergelijk de uitkomsten met elkaar.

Beeldvorming over de gewenste verbeteringen

De best-practices kunnen ook richting geven aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie. Om de discussie te starten over de beeldvorming voor het gewenste, toekomstige organisatiemodel, kunt u uit de lijst met tien best-practices de drie best-practices kiezen die volgens u in ieder geval en zo snel mogelijk verbeterd moeten worden in uw organisatie. Dat hoeven overigens niet dezelfde te zijn als de onvoldoendes want ook een best-practice die u beoordeeld heeft met een rapportcijfer 6 of 7 kan zo belangrijk zijn dat dit punt in uw organisatie verder verbeterd moet worden. Vervolgens gaat u met uw collega’s, leidinggevenden of in uw werkoverleg hierover in gesprek.

Ik heb bewust gekozen voor een eenvoudige opzet voor de analyse en de beeldvorming want de gepresenteerde hulpmiddelen zijn bedoeld om u aan het denken te zetten en de discussie binnen uw organisatie te starten. Want daarmee kunt u de gewenste verbeteringen zelf in beweging zetten!

pdf

Meer weten over innovatief organiseren? Lees dan mijn e-books in de reeks 'Innovatief Organiseren: over menselijke energie in organisaties'. Uiteraard ook verkrijgbaar op ManagementBoek.nl.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>