Verplichte kost voor managers: M.A.G.S.O.P. !!!

Voor iemand die vele jaren temidden van ‘hard core beta professionals’ heeft gewerkt, is het nog altijd flink wennen in het land van de organisatie-en veranderkunde. Hele pseudo-wetenschappelijke theorieën ontspruiten niet zelden uit n=weinig onderzoekjes. Het is dan ook zeer verfrissend weer eens naar een echte wetenschapper te luisteren. En dan ook nog eens iemand die ons een klein, maar heel effectief brokje kennis kan aanreiken om creatief gedrag op de werkvloer te stimuleren. Dr. Katinka Bijlsma-Frankema sprak afgelopen week op een seminar van het NCSI over ‘vertrouwen’. En dat aan de hand van haar jarenlange wetenschappelijke fascinatie voor het onderwerp en, jawel, degelijk onderzoek (n=1150).

Tijdens het seminar bracht ze een aantal aardige inzichten naar voren, zoals:

  • waarom nog altijd de preoccupatie van managers voor controle, terwijl talentbenutting en creativiteit niet is af te dwingen?
  • waarom voeren we nog altijd MT.O. (medewerker tevredenheidonderzoeken) -onderzoeken uit, terwijl er geen enkele relatie ligt tussen de M.T.O.-variabelen en de performance van organisaties?
  • waarom staat het onderzoek naar ‘vertrouwen’ nog in de kinderschoenen, terwijl daar juist wel een relatie ligt met talentbenutting en creativiteit?

Het aardige dat de hoogleraar de uitdaging is aangegaan om de geheimen van managers, die in hoge mate worden vertrouwd door hun medewerkers (dus de verticale lijn), bloot te leggen. Naast de inkopper ‘komt te voet, gaat te paard’, lijkt recent onderzoek aan te tonen dat vertrouwen afhankelijk is van het M.A.G.S.O.P. rijtje:

Monitoring: houden leidinggevenden het team goed in de gaten? Weten ze of iedereen zijn of haar werk doet zoals verwacht?

fAirness: rechtvaardige beoordeling van ieders prestaties.

Guidance: hulp en begeleiding om individuele prestaties te verbeteren.

Support: ondersteuning bij problemen met anderen.

Openness: op open wijze omgaan met medewerkers.

Problem solving: problemen van het team oplossen.

De gevonden variabelen zijn weinig spannend, maar het geheel geeft wel helder de kwaliteiten van goede managers weer. Het gaat in feite om menselijkheid en integriteit. Ook dit lijken inkoppers, maar we weten allemaal hoe vaak dit fout gaat. Managers die niet in staat zijn zich te interesseren voor de talenten/ inzichten van de medewerker en de onderlinge relaties op de werkvloer zijn in feite bezig elke vorm van ondernemerschap op de werkvloer vakkundig om zeep te helpen. Zie hier een nog altijd enorm obstakel voor het innovatief vermogen van onze organisaties. Laten we hopen dat het M.A.G.S.O.P. rijtje snel zijn weg vindt naar de managementtrainingen. En dat de aankomende leidinggevenden naast technologie, financiën en procesinrichting dit rijtje maar van voor tot achter op mogen dreunen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>