Stop het slachtofferisme in de arbeidsverhoudingen.

 Bij de wantoestanden uit het begin van het kapitalisme werd al snel duidelijk dat arbeiders tegen kwaadwillende bazen beschermd dienden te worden. We zijn nu ruim honderd jaar verder, en er is veel veranderd. Een aanzienlijke categorie werknemers leeft in zulke geweldige condities dat daar geen historisch precedent voor is, en heeft een flinke hoeveelheid bezit opgebouwd. Tel de waarden van het pensioen en het koophuis maar bij elkaar op. De klassieke slachtofferrol zien we nog terug in de ontslagbescherming, wetten over arbeidsongeschiktheid, de roep om te investeren in opleiding en training om medewerkers breed inzetbaar te maken, en de beweging voor “plezier in het werk”.Deze vier genoemde aspecten hebben echter negatieve neveneffecten waar te makkelijk aan voorbij wordt gegaan.Ontslagbescherming geeft medewerkers de mogelijkheid om zich vast te bijten in een al dan niet vermeend eigen gelijk. Ik moet en zal mijn recht halen! Dit heeft tot resultaat dat medewerkers in zo’n procedure afknappen, overspannen worden of een burnout krijgen terwijl dat bij duidelijkheid vanaf het begin (als de werkgever je niet meer wil kun je hooguit proberen er een optimale regeling uit te slepen, maar het einde dienstverband staat vast) in een boel gevallen niet nodig was geweest.De wetgeving over arbeidsongeschiktheid maakt medewerkers letterlijk ziek. Brieven van het UWV met afkeuringpercentages, verdiencapaciteit en mogelijk nog uit te oefenen functies lijken rechtstreeks uit Das Schloss van Kafka te komen. De procedures stellen niet de mens centraal, maar het systeem en de procedure. Met als gevolg dat mensen die in een kwetsbare positie zitten een extra aanslag op de psychische gezondheid te verwerken krijgen. Dat gaat dus regelmatig fout.Werkgevers dienen te investeren in opleiding en training om medewerkers breed inzetbaar te maken zodat ze bij reorganisaties makkelijk kunnen doorstromen naar een andere baan. Leuk bedacht door de bonden, maar wie beschikt over het vermogen om nu te kunnen voorspellen welke kennis en vaardigheden over vijf jaar nodig zijn? Kijk naar de laatste lichting PABO afgestudeerden. Kunnen moeilijk aan een baan komen, ondanks alle voorspelde tekorten.De afgelopen tijd heb ik met enkele “bevlogen medewerkers” gesproken met uiteenlopende beroepen. In enkele gevallen bleek dat de bevlogenheid er is ondanks tekortkomingen in de organisatie en leiderschap. Deze medewerkers lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en bleven hun vak enthousiast uitoefenen. Er zijn ook medewerkers die ondanks alle pogingen van de werkgever om een optimaal klimaat te creëren onverschillig blijven en een matige prestatie neerzetten. Bevlogenheid komt uit de medewerker zelf, en pogingen om “plezier in het werk”te creëren zullen de bevlogen medewerkers niet meer bevlogen maken, en de onverschilligen niet minder onverschillig.Bij alle hiervoor genoemde aspecten valt mij op dat anderen voor de werknemer beslissen en dat het feit dat de werknemer geen actieve rol krijgt toebedeeld per saldo nadelig is. Een werknemer die bij een arbeidsconflict in een vroeg stadium weet waar zij of hij aan toe is zal eerder de knop omzetten en er het beste van maken. Een zieke medewerker die als mens wordt behandeld is eerder hersteld. Een werknemer die zelf beslist over opleiding en training, in plaats van het aan de werkgever (en de bonden) over te laten, blijft optimaal flexibel en red zich wel in moeilijke tijden. Een werknemer die weet dat hij niet in een plezierige speeltuin wordt losgelaten zal zich hopelijk als volwassene behandeld voelen.Het beschouwen van de medewerker als zwak, zielig en onzelfstandig slachtoffer is een patriarchale en conservatieve houding die in de arbeidsverhoudingen nog steeds overheersend is. Het benaderen van de medewerker als volwassen en zelfstandig mens, die zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen situatie is goed voor het welbevinden. Weg met het slachtofferisme, en leve de zelfstandige medewerker in loondienst!  

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Leonie van Rijn
Beste Hans,

Natuurlijk is het zo dat we geen werkdagen van twaalf uur maken in duistere fabriekshallen. De tijd van uitbuiting behoort - voor ons - tot het verleden. En ik ken legio voorbeelden van medewerkers die best eens wat meer naar zichzelf mogen kijken. Voor sommige mensen lijkt hun ontslag eerst een ramp, om vervolgens tot de conclusie te komen dat hun ontslag het beste is wat hen in jaren is overkomen.

Toch ben ik het niet eens met je opmerking dat bevlogenheid altijd uit de medewerker zelf komt. Bedrijven maken soms een potje van hun personeelsbeleid: nieuwe medewerkers worden met veel bombarie binnengehaald, alsof het De Nieuwe Mens betreft. Dezelfde medewerker zie je soms na een jaar, met gebogen rug aan hun bureau zitten. Gesloopt door teveel werk, teleurgesteld in het bedrijf dat bij nader inzien niet zoveel groeimogelijkheden biedt als bij indiensttreden belooft. Wat ik probeer te zeggen: sommige bedrijven zorgen eenvoudigweg niet goed voor hun medewerkers en zijn in staat hun grootste talenten volkomen af te branden. Deze bedrijven wens je voor straf dat ze blijven zitten met hun meest lamgeslagen, cynische medewerkers, die wat mij betreft voorlopig alleen nog kunnen worden ontslagen met uitbetaling van een flinke afkoopsom.

Medewerkers in een slachtofferrol plaatsen is niet goed, dat ben ik met je eens. Medewerkers mogen zelf best wat meer verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. Wat ik mis in je artikel is de verantwoordelijkheid van organisaties om in hun personeelsbeleid hun medewerkers voldoende te stimuleren, om met minder goed functionerende medewerkers de dialoog aan te gaan over het waarom en om ook zelf eens het boetekleed aan te trekken. Schaf je het paternalisme af, dan stel je daar dus gelijkwaardigheid voor in de plaats. In een volwassen organisatie krijgt een medewerker die minder goed functioneert recht op weerwoord en wordt er serieus geluisterd. Natuurlijk zijn er onverbeterlijke lapzwansen die je beter zo snel mogelijk kunt lozen. Vaker is het zo dat het personeelsbeleid mensen passief en cynisch maakt. Een leuke uitdaging voor zo’n bedrijf is het vertrouwen te herwinnen van die medewerkers. De kans is namelijk groot dat als je niets doet, niets verandert en nooit eens kritisch bent ten aanzien van de rol van de organisatie in het geheel, nieuwe medewerkers hetzelfde overkomt.
Arie Stuijt
In dit artikel staat vrijwel geen woord verkeerd, al ben ik vermoedelijk wat "milder" voor werknemers die slachtoffergedrag vertonen. je zult toch maar - niets vermoedend - eindelijk een baan hebben gevonden bij het UWV! Of het CWI. Of een ander politiek verknoeide (semi-)overheidsorganizatie! Eerst was de Belastingdienst nog OK, maar die medewerkers hebben inmiddels ook al zwaar te lijden gehad van politiek geinspireerd geknoei met hun jarenlang succesvolle organisatie. De prijs van onze democratie. Wat ook erg is zijn de werkplekken van de jongens en meisjes in de NGO's die zo "end-result oriented" moeten gaan werken en daarmee goede projecten om zeept helpen. Dat valt niet mee hoor, om dan én integer te helpen én een loopbaan in stand te houden. En zo zijn er meer voorbeelden. Pas maar een statistische regel toe en onderzoek eens of die hiervoor ook klopt. 90 % van de mensen kiest voor rust in de tent en voor hun boterham. 't Leven is al moeilijk genoeg. Héb je net die gecompliceerde planning rond als tweeverdieners, komt het werk van de één zwaar onder druk. Wat doe je dan? De stelling is goed: je helopt uiteraard zelfs jezelf niet als slachtoffer. Dus als je manager bent vermom je dat door flink in de pap te slaan naar de ondergeschikten. Te roepen dat je dat slachtoffertje spelen van hen zat bent. Doet de voorzitter van de raad van bestuur van 't UWV. Trapt vooral de politiek in.
Hans Weijmer
Dag Leonie,
Bedankt voor je aanvulling. Ik heb de indruk dat we op dezelfde lijn zitten. Volgens mij beginnen de meeste medewerkers “bevlogen” in een nieuwe baan, maar falen de meeste organisaties er dramatisch in om de bevlogenheid van het eerste uur vast te houden. Vraag is: hoe komt dat? Die vraag zouden organisaties zichzelf eens moeten stellen.
Groeten,
Hans
Hans Weijmer
Dag Arie, ik ben ook wel mild naar medewerkers die slachtoffer spelen. Zij kunnen ook niet helpen dat het spel zo in elkaar steekt. Ze zijn slachtoffer van het slachtoffer zijn, en dat is dubbel triest.
Arie Stuijt
Beste hans,
Organisaties stellen zich geen vragen. Mensen, kunnen elkaar vragen stellen. Organisaties zijn instrumenten van mensen. Nee, dat is niet zomaar eenn “figure of speech” van je, maar een “verspreking” die aangeeft welke metafoor je hanteert in jouw denken over organisaties. En ik denken dat in organisaties de meeste mensen zich zelf én elkaar die vraag veel stellen. Bij de koffieautomaat. Dat is een vrijplaats. Net als “thuis”. Dus: Buiten “de organisatie”. “De organisatie” brengt mensen ertoe zich “schizofreen” te gedragen. Pas als “bevlogenheid” als opgave elke vergadering vanaf board room tot werkeenheid punt één staat, met voldoende tijd, met budget, geef ik ‘t een kans.
Hans Weijmer
Dag Arie,
Interessante reactie, bedankt. Ik denk dat een organisatie een eigen identiteit is die meer is dan de optelsom van de individuele deelnemers. Maar ik ben het met je eens dat je zegt dat mensen zich bepaalde dingen zouden moeten afvragen. Ik hoop trouwens in staat te zijn meerdere metaforen te hanteren.
Wat bevlogenheid betreft, ik weet niet of het wel zo handig is om dat zo nadrukkelijk op de agenda te zetten. Hoe vager het begrip (motivatie, innovatie, kwaliteit), hoe moeilijker het is om het handjes en voetjes te geven. Het lijkt mij beter om bevlogenheid te concretiseren en een plaats te geven in de doelstellingen van de organisatie (geen enkele organisatie heeft als doel om bevlogen medewerkers in dienst te hebben). Hoe dat zou kunnen? Misschien door als uitgangspunten te nemen dat de organisatie (en de medewerkers) uitstekend presteert, dat medewerkers trots kunnen zijn op de organisatie en op de eigen prestaties, dat de organisatie medewerkers serieus neemt en dat medewerkers het gevoel hebben deel uit te maken van een team. Daarmee krijgt bevlogenheid wellicht een kans.
Afslanking, boventalligheid, ontslag (Human Resources) - ManagementSite.nl
[...] Meer over boventalligheid en ontslag in het ManagementSite Netwerk: - Je HR-beleid helpt je door de crisis heen! - Verbreken of onderbreken, ontslaan met gevoel - Creatieve en winstgevende alternatieven voor ontslag - Stop het slachtofferisme in de arbeidsverhoudingen. [...]