Soms is gewoon een interim-manager nodig

Succesvolle moderne organisaties maken gebruik van de motivatie en intelligentie van het individu ('zelfsturing') en de kracht van onderlinge afstemming op basis van het gemeenschappelijk doel ('zelforganisatie'). Daardoor hebben deze organisaties veel minder managers nodig. Toch is in sommige situaties de inzet van een interim-manager zinvol of noodzakelijk.

De ontwikkeling van moderne organisaties is een proces van continue prestatieverbetering. Door de kracht van zelfsturing en zelforganisatie kunnen medewerkers zelf producten en processen verbeteren doordat zij leren van eigen fouten en door directe contacten met klanten. Soms is deze evolutionaire ontwikkeling echter niet voldoende en is een revolutionaire doorbraak op korte termijn nodig. In andere gevallen zit de organisatie vast in starre denkbeelden en is een frisse blik van buiten nodig. In deze situaties kan een interim-manager een waardevolle rol vervullen.

 

 

 

 

 

 

 

Deze grafiek laat zien hoe het ontwikkelingsniveau van een organisatie over de tijd verloopt en hoe een interventie het huidige evolutionaire pad naar een hoger niveau (of andere richting) kan tillen. Afhankelijk van de benodigde snelheid van de interventie kunnen volgens Jacques Reijniers, in zijn standaardwerk ‘Interim-management: het vak’ (2007), verschillende instrumenten worden ingezet. In volgorde van toenemende snelheid van het beoogde effect: training, coaching, advisering of interim-management. Interim-management heeft zo’n snel effect doordat tijdens de opdrachtperiode de zelforganisatie tijdelijk vervangen wordt door directe aansturing. Soms volledig, soms op deelgebieden, bijvoorbeeld alleen op financieel gebied of alleen voor productontwikkeling. Interim-management is ook snel doordat plannen, uitvoering en gedragsverandering binnen de looptijd van een opdracht gecombineerd kunnen worden. Daarnaast is de focus van de interim-manager op een specifiek resultaat op de korte termijn.

Een goede definitie van interim-management is: tijdelijk lijnmanagement met een bijzondere opdracht die tot doel heeft een blijvende verbetering in de organisatie door te voeren. Interim-managers hebben bij ingrijpende veranderingen het voordeel dat ze niet verbonden zijn met de geschiedenis van de organisatie en daarom gemakkelijker moeilijke beslissingen kunnen nemen. Ook zijn zij geen onderdeel van de groep medewerkers waar het probleem speelt: zelforganisatie werkt bijvoorbeeld niet als besloten moet worden over afvloeiing van de medewerkers zelf! Een interim-manager kan ook nieuwe of extra impulsen geven door specialistische kennis op een bepaald vakgebied in te brengen of door ervaring in vergelijkbare veranderingstrajecten in te zetten. De organisatie hoeft dan deze expertise niet steeds zelf in huis te hebben.

Praktijkvoorbeeld

Door de economische slechte tijden worden veel maatschappelijke organisaties, zoals musea, theaters of belangenorganisaties, geconfronteerd met bezuinigingen. Budgetten lopen terug, ook door teruglopende bezoekers- of ledenaantallen. Vaak reageren bestuurders hierop door flink te schrappen in het aanbod. Er is echter een alternatief, een combinatie van herbezinnen en nieuwe kansen creëren. Herbezinnen op de maatschappelijke functie en dan kiezen voor de activiteiten met het hoogste maatschappelijke rendement. Daarnaast creëren van kansen door nieuwe samenwerkingsvormen te zoeken, nieuwe doelgroepen aan te spreken en het aanbod af te stemmen op toekomstige behoeften. Deze omslag kan de organisatie gemakkelijker maken door de tijdelijke inzet van een interim-manager als zakelijk directeur. Iemand die afstand heeft van het verleden en oog voor de toekomst, iemand die structuur aanbrengt in het plannen maken, maar ook zorgdraagt voor daadwerkelijke uitvoering.

Na de interventie door de interim-manager kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad. Op de lange termijn is evolutie namelijk een duurzamer model want alleen met zelfsturing en door zelforganisatie van eigen medewerkers ontstaat een lerende organisatie.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Marie Louise Hessels
De opdrachtgever vergeet die extra opdracht nogal eens te vermelden. Het gaat in eerste instantie om het lijnmanagement, het vlot trekken van vastgelopen situaties in de dagelijkse gang van zaken.

De opdrachtgever zou echter meer uit de opdracht kunnen halen door die extra uitdaging voor te leggen aan de interim-manager, die vervolgens de eigen creativiteit kan inzetten waardoor de klus en uitdagender wordt en er meerdere (duurzame) resultaten kunnen worden geboekt.

De interim-manager zal in de toekomst meer de troubleshooter worden die intervenieert op bepaalde momenten en vervolgens weer loslaat. Hij geeft de aanzet tot bewustwording, nieuwe inzichten en veranderingen om vervolgens de bedrijfsvoering weer over te laten aan de professionals op de werkvloer. Zie het als een coachingstraject, bewustwording, leren en loslaten.
Walter Jongenelis QC.
Een goed artikel waarin het belang van een interim-manager van hoge kwaliteit duidelijk zichtbaar wordt in succesvolle organisaties. De kracht van interim-managers zit in het feit dat het geen generalisten zijn in algemene zin doch specialisten op vele vakgebieden waarbij juist het totaal elkaar kan versterken. Vaak wordt gedacht dat deze specialisten duur zijn. Laat ik u een geheim verklappen. Dat zijn zij niet. Feitelijk zijn het de goedkoopste werknemers omdat zij ervoor zorgen dat uw rendement structureel hoger wordt en uw verdienste een veelvoud van hun kosten voor uw organisatie. Dat heb ik zelf ook talloze malen mogen bewijzen, in veel verschillende organisaties. Veelal heeft u een dergelijke specialist slechts een korte tijd nodig om het gewenste effect te krijgen. De meeste opdrachten geven in een half jaar al effect en de langste zeer complexe opdracht kostte 1,5 jaar. Kosten ongeveer 150.000 , oplossing van tal van problemen, structurele resultaatsverbetering 500.000 / jaar. Ook zijn er vaak kleinere trajecten die natuurlijk veel minder geld kosten.

Dus kent uw bedrijf een statistiek die qua winstgevendheid sterk achterblijft bij uw verwachtingen en vraagt u zich af of alles wel optimaal is geregeld met het oog op het verdienmodel vanuw organisatie, denk dan eens aan dit stukje tekst en wellicht komt u ook tot de conclusie dat het nu tijd is voor een echte vakman of vakvrouw voor een second-opinion, een kritisch positief advies of overall analyse en een plan van aanpak om door het nemen van andere beslissingen uw organisatie de boost te geven die nodig is.

Het gaat om alle aspecten in interactie en verbinding met elkaar wat relevant is bij het versterken van uw organisatie. Heel veel specialistische kennis en ook nog heel wat talent op communicatief sociaal en arbeidspsychologisch niveau is nodig om u op de juiste wijze te adviseren en de mensen in uw organisatie te enthousiasmeren om vooral samen met elkaar de organisatie te professionaliseren. Want alles gaat om analyse, visie, lef, communicatie, informatie en vertrouwen en gerichtheid op het nemen van de juiste beslissingen.
Nico van den Bergh
Omdat ik mijzelf beschouw als een traditionele interim-professional, kan ik mij goed vinden in dit artikel.
Een traditionele interim-professional is iemand die wordt ingehuurd voor taken die dermate specialistisch zijn en dermate weinig voorkomen, dat het voor de opdrachtgevende organisatie niet loont om daar iemand permanent voor in dienst te hebben.
Lauren de Bruijn
Ik vind dat een van de grootste voordelen van zo'n manager is dat hij nieuwe tips en visie in het bedrijf kan brengen. En volgens mij is het heel nuttig als je zich in moeilijke situatie bevindt of op zoek naar iets nieuws bent. Of je bedrijf een beetje "outdated" is. Mijn broer zoekt nu naar zo'n specialist om zijn business te renoveren en hopelijk zal hij dan betere resultaten krijgen!