Innovatief Organiseren: de logische volgende stap na Het Nieuwe Werken

De afgelopen jaren hebben veel organisaties Het Nieuwe Werken (HNW) ingevoerd. Maar dat is vaak beperkt gebleven tot thuiswerken en een nieuwe kantoorinrichting. De organisatiestructuur, de aansturing van de medewerkers, de onderlinge samenwerking en de verdeling van bevoegdheden & verantwoordelijkheden zijn ongewijzigd gebleven. Ook het functiehuis en het beoordelings- & beloningssysteem zijn niet aangepast. Hierdoor hebben deze organisaties niet de maximale voordelen behaald.

De Wet van Iske zegt hierover:

iske law

Anders geformuleerd: Nieuwe Technologie + Oude Organisatie leidt tot minder resultaat dan Nieuwe technologie + Nieuwe Organisatie. Dat is ook wat professor Volberda zegt: technologische innovatie alleen is niet voldoende, het moet altijd gepaard gaan met sociale innovatie.

Om de maximale voordelen te behalen uit Het Nieuwe Werken, om ons werk écht nieuw in te richten, moet dus ook de organisatie innovatief ingericht worden. Daarom is Innovatief Organiseren de logische volgende stap na de invoering van Het Nieuwe Werken!

De tien best-practices van Innovatief Organiseren zijn:

1. Inspirerende en gedragen missie en visie met maatschappelijke relevantie (‘richting geven’).
2. Besturing van de organisatie gebaseerd op gedeelde waarden en principes in plaats van structuren, regels en procedures.
3. Horizontale afstemming tussen medewerkers en afdelingen onderling en participatieve besluitvorming in plaats van centrale, top-down sturing en bottom-up verantwoording.
4. Resultaatverantwoordelijke, zelforganiserende teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een te bereiken extern gericht resultaat (‘mini companies’).
5. Gebruik talentmanagement om medewerkers in te zetten op hun kwaliteiten en als instrument voor continue ontwikkeling.
6. Sturen op resultaat (effect) in combinatie met professioneel gedrag en niet op inhoud of proces.
7. Stimuleren van (formele) samenwerkingen en (informele) netwerken binnen de organisatie en daarbuiten.
8. Presteren voor de korte termijn in balans brengen met leren voor de lange termijn.
9. Ruimte geven voor zelforganisatie en gedeeld leiderschap (niet: ‘wie de baas is mag het zeggen’, maar ‘wie het weet mag het zeggen’).
10. Decentrale besluitvorming en volledige informatie op ieder niveau in de organisatie.

(klik hier voor het volledige artikel over de best-practices van innovatief organiseren)

De verschillen tussen een ouderwetse en een innovatieve organisatie kunnen in het volgende beeld worden weergegeven:

nieuwe organisatie2

Het succes van een organisatie wordt grotendeels bepaald binnen de organisatie en dan vooral door de mensen die daar werken. Volgens Peter Senge “zijn de organisaties die er echt uit zullen springen in de toekomst dan ook de organisaties die ontdekken hoe ze op alle niveaus gebruik kunnen maken van de bereidheid en het vermogen tot leren en presteren van hun mensen”. Dat zijn organisaties die ingericht zijn op de menselijke maat, die productief en innovatief zijn, die flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving en die een omgeving bieden die medewerkers inspireert om het beste uit zichzelf te halen.

Innovatief organiseren wordt daarmee een belangrijk en onderscheidend concurrentievoordeel!

Op 28 mei organiseert Livingstone een Masterclass over ‘de best-practices van Innovatief Organiseren’.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Anja van der Horst
Een mooi artikel dat veel spijkers op veel koppen slaat.
Een kanttekening wil ik echter wel maken: Nieuw organiseren is niet de volgende stap na HNW. Dan ben je gewoon te laat en ongeloofwaardig. Nieuw organiseren en HNW gaan hand in hand: ze versterken elkaar, ondersteunen een fiosofie en een mensbeeld en kunnen daarvoor niet los van elkaar als eigenstandige acties geimpementeerd worden.
Wat geldt voor HNW, geldt ook voor Nieuw Organiseren: het is all the way or nothing.......
Johnny Hogenbirk
Ook al blijf je met z'n allen elke dag naar kantoor gaan, dan nog zijn de 10 Best Practices aan te bevelen.
Ik proef ook wat overeenkomst met een nieuwe trend, zeker in ICT, maar ook al wel uitstromend naar andere beroepsgroepen: Agile werken! (Vaak met hantering van de methode Scrum.)
Oh, grappig, bij Scrum zit je doorgaans wel weer de hele dag bij elkaar in één ruimte, in het Scrumteam. Lol.
Esther Visser
Zeker Johnny, eens met de IT parallel die agile heet! Trend of alweer mainstream;)? En scrum vraagt inderdaad dat je bij elkaar zit; wat mij betreft is dit een vorm van menselijke maat die interactie tussen mensen optimaal faciliteert. Agile, horizontaal organiseren, co-creatie, zelfsturende teams, allemaal een pot nat;)! Ondersteunende stafdiensten als HR hebben nog behoorlijk wat te doen en los te laten als het gaat om het faciliteren van bovenstaande 10 punten!
Eddie van Kooij
Een interessant artikel dat stof tot nadenken geeft! Wellicht een open deur, maar ik denk dat je je bedrijf moet organiseren op de manier dat je klant het best bediend wordt. Wat die manier dan is en of dat innovatief is of ouderwets doet er eigenlijk niet toe. Ik denk dat oude structuren ook prima kunnen werken. Zolang je wel de ruimte geeft voor interactie en continue verbeteren van de organisatie (structuur en cultuur). Stafdiensten zullen altijd nodig blijven, out- of insourced, het primaire proces en product ontwikkeling zijn wel beter vatbaar voor innovatief organiseren.