Innovatie in het nieuws, zomerspecial 2008 (2)

U bent van ons gewend dat wij u wekelijks op de hoogte houden van wat er speelt in innovatieland Nederland. Dat is in de maand juli niet gelukt door de traditionele zomerdrukte in het werk en de aanluitende vakantieperiode. Onder het motto ‘met een opgeruimd gevoel de vakantie in' geven wij daarom in een zomerspecial in twee delen een greep uit het nieuws over management, slimmer werken en sociale innovatie.

Met in deel 2: een nieuw innovatieboek, ongelukkige werknemers innovatiever dan de blije collega, de manieren waarop adviesbureaus hun personeel creatief houden, ideeën voor een tweede Afsluitdijk, de consument als prosumer van productontwerpen en de nominaties voor de Wijffels innovatieprijs. Nieuw boek over organisatiestructuur en innovatie

Een adequate organisatiestructuur en actief management zijn bepalende factroren voor innovatie. Dat is de hoofdconclusie van het recentelijk verschenen boek ‘The Innovators's Guide to Growth' van Scott Anthony, Mark Johnson, Joseph Sinfield en Elizabeth Altman.

De auteurs betogen dat het management uit ruwweg vier paden kan kiezen. Zo kan de organisatie innovatie stimuleren door het bouwen van vaardigheden en een organisatiebreed `innovatiebewustzijn`. Een tweede benadering behelst het stimuleren van innovatie door het wegnemen van praktische barrières. Een derde manier is het tot speerpunt maken van innovatie door specifieke resources ter beschikking te stellen. De laatste manier is het sourcen van innovatie door het lenen, acquireren of participeren in externe innovatie-inspanningen.

Bron: Forbes
.

Sombere werknemer is productiever dan gelukkige collega ?

Wie niet lekker in zijn vel zit, zou als afleiding van zijn sombere gevoelens meer energie in zijn werkzaamheden stoppen dan gelukkige mensen. Mensen die al gelukkig zijn, willen dat immers graag zo houden, en zien werk juist als een onwelkome afleiding. Dit concluderen psychologieprofessor Robert Sinclair van de Canadese universiteit van Albeda en zijn voormalige student Carrie Lavis.

De Pers berichtte over dit onderzoek in het artikel Baas blij met somber personeel. Psychologe Margôt van Stee van adviesbureau Arbeidspsychologie Amsterdam zegt hierin dat minder goed gestemde werknemers meer oog hebben voor detail, omdat hun blik zich vernauwt en zij zich daardoor beter op zaken kunnen focussen. Dan gaat het natuurlijk niet over medewerkers die depressief zijn: zij zullen niet tot goede prestaties kunnen komen.

De onderzoekers van de Universiteit van Albeda beweren dat er ook een relatie is tussen somerheid en innovatie. Wie somber is, streeft er meestal naar een situatie te verbeteren. Dat maakt dat er meer innovatie plaatsvindt dan bij iemand die 'domweg gelukkig' is.

Bron: Volkskrant Banen, 28 juli 2008

Noot van de redactie van Innovatief Organiseren:
Komt bovenstaand bericht op u ook zo ongeloofwaardig over?
.

Hoe houdt u uw personeel creatief?

Het Engelstalige managementblad Inc. deed een rondvraag bij een aantal grote creatieve consultancybureaus over hoe zij om gaan met creativiteit.

  • Een personeelsbestand dat bestaat uit medewerkers uit verschillende culturen bevordert de creativiteit, vinden ze bij Ziba: "Mensen met verschillende genetische achtergronden krijgen doorgaans gezondere kinderen. Met ideeën werkt het hetzelfde als in de biologie." Daarnaast profiteert Vossoughi van de kennis van verschillende markten die de medewerkers uit hun land van herkomst meenemen.
  • De medewerkers van Brighthouse krijgen naast vijf weken vakantie ook vijf ‘Your Days'. Op deze dagen moeten zij ergens naartoe waar ze rustig kunnen nadenken, zonder de opdracht om een specifiek probleem op te lossen. Google geeft werknemers 20 procent van hun uren de tijd om iets na te jagen wat ze zelf intrigeert.
  • Marketingbureau Maddock Douglas reikt jaarlijks de Fail Forward prijs uit onder haar werknemers: wie zijn nek uitsteekt en iets radicaals probeert dat flopt, wordt ondanks de gemaakte kosten beloond. Zorg voor een cultuur waarin falen geen schande is, het bevordert de creativiteit enorm.
  • Bij InnovationLabs gebruiken ze het ‘Hollywood model': het bedrijf heeft slechts vier vaste medewerkers in dienst en stelt voor ieder project een volledig nieuw team samen van freelancers uit verschillende disciplines. Daarnaast werkt de onderneming niet met een vaste projectstructuur. Het team besluit zelf op welke manier het de opdracht vervuld. "We willen dat onze mensen creatief zijn over hoe ze onze klanten gaan helpen creatief te zijn", legt management partner Langdom Morris uit.

Bron: Sprout (www.sprout.nl), 24 juli 2008
.

Ideeën voor een tweede Afsluitdijk

Superbus, zonnemuur, Valmeer, mosselkwekerij, 'Blue energy'-centrale en vliegerenergie zijn slechts enkele mogelijkheden die 'Natuurlijk Afsluitdijk' creëert als tweede Afsluitdijk. De 'Natuurlijk Afsluitdijk' is het antwoord van het consortium 'Natuurlijk Afsluitdijk' (initiatiefnemer: Wubbo Ockels) op de marktverkenning Afsluitdijk van Rijkswaterstaat en de twee provincies Friesland en Noord-Holland.

Het consortium gaat voorlopig 'in de breedte' en onderzoekt een veelheid aan variaties van de tweede dijk (Waddenkant, IJsselmeer kant, combinatie). Hiermee ontstaan creatieve innovatieve ideeën en combinaties van functies. Het consortium verkrijgt zo voldoende inzicht in de effecten en mogelijke synergie, op basis waarvan in december een selectie kan worden gemaakt. Primaire doelen zijn: veiligheid op korte termijn, meer natuur, duurzame energie en opslag en hoogwaardige mobiliteit (Superbus) . In het bijzonder zal het Waddengebied energieneutraal worden (osmosecentrale).

Gisteren is de rapportage ingediend van fase één als een van acht consortia. In september kiest de stuurgroep toekomstverkenning voor de Afsluitdijk, onder leiding van staatssecretaris Tineke Huizinga, welke consortia doorgaan naar de volgende fase.

Bron: www.engineering360.nl, 23 juli 2008
.

Consument ontwerpt voor fabrikant

Consumenten worden beloond om met fabrikanten mee te denken over het ontwerp van hun producten. Dit via de website www.RedesignMe.com. Het Eindhovense bedrijf bundelt de krachten met fabrikanten middels het opzetten van RDM Challenges. Hierbij wordt online een nieuw productconcept gepresenteerd en worden de bezoekers gevraagd hier op te reageren. Deelnemers worden uitbetaald in een online munteenheid, de RDM's. Deze zijn in de online RDM Shop in te wisselen voor o.a. mp3-spelers, spelcomputers en waardebonnen.

Een paar maanden later begon RedesignMe met een pilot voor Vodafone, waarbij de site een mobiele portal liet ontwerpen door de leden. De volgende in de rij is het internationale DECT Forum, een consortium van bedrijven in de draadloze telefonie dat feedback wil op een nieuw productconcept: CAT-iq. Mensen kunnen het ontwerp aanpassen en bijvoorbeeld schetsen uploaden. Deze suggesties worden dan door het consortium meegenomen als input voor de eigen R&D teams en professionele designers.

Het op deze manier via internet samen laten werken van mensen wordt ook wel crowdsourcing genoemd en is gebaseerd op het principe van The Wisdom of Crowds. Websites als Wikipedia berusten in zijn geheel op dit principe. Daarnaast is er een groeiende trend van open innovatie, waarbij steeds meer bedrijven kennis vrijgeven in ruil voor andere kennis.

Bron: De Ondernemer (www.deondernemer.nl) o.b.v. een persbericht van RedesignMe, 22 juli 2008
.

Tien Nominaties voor Wijffels innovatieprijs bekend

Rabobank heeft de tien genomineerden voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2008 bekendgemaakt. Deze zijn geselecteerd uit een recordaantal van 409 aanmeldingen. Tot nu toe waren er jaarlijks zo'n 250 inzendingen voor deze innovatiecompetitie.

Bart Jan Krouwel, directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Rabobank Nederland en voorzitter van de beoordelingscommissie over de gestegen bekendheid en het aanzien van de prijs: 'Dat blijkt niet alleen uit het aantal inzendingen, maar zeker ook uit de kwaliteit en variëteit ervan. Het was voor de beoordelingscommissie een zware klus om uit zoveel vernieuwende en duurzame ideeën, er uiteindelijk tien te nomineren.'

Enkele voorbeelden van genomineerde innovaties: een beker voor zieken- en verpleeghuizen waaruit vanuit elke houding zonder morsen kan worden gedronken. Een raam dat het licht dimt en het ongebruikte licht omzet in elektriciteit. En een apparaat waarmee slangen voor vloerverwarming zonder bukken vastgezet kunnen worden. Daarnaast zijn er nog zeven innovatieve inzendingen van eenzelfde kaliber. Een jury van externe deskundigen zal onder voorzitterschap van Bert Heemskerk gaan uitmaken wie de hoofdprijs van 50.000 euro wint. De prijsuitreiking is op 3 december tijdens het innovatie-event van het InnovatiePlatform.

Bron: Rabobank Nederland (persbericht), 22 juli 2008

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

De open source ondernemingsraad
[...] goede voorbeelden van dit soort actieve participatie: prosumers, open source software ontwikkeling, open source design, crowdsourcing, en de almaar uitdijende wereld van de blogosphere (weblogs). Als bedrijven en [...]