Een nieuwe soort medewerker, de entre(m)ployee

Onder hoge druk wordt alles vloeibaar. Met een aantrekkende economie wordt het steeds moeilijker om hoogopgeleid personeel aan je organisatie te binden. Naast de traditionele arbeidsovereenkomst zijn er steeds weer nieuwe varianten die het licht zien. In deze column wil ik het verschijnsel ‘de entre(m)ployee’ behandelen. Een variant die ik voor het eerst ben tegengekomen in een Het verschijnsel entre(m)ployee heeft veel overeenkomsten met de zelfstandige zonder personeel (Z.Z.P.). De wetenschappers vragen zich af of dit concept van  de entre(m)ployee ook de conjunctuur kan doorstaan en dus ook of het concept op de lange termijn haalbaar is. Denk aan bijverschijnselen als : workaholisme, sociaal isolement, vervreemding en stress. Daarnaast moet er ook permanent worden gepresteerd, om de concurrentie aan te kunnen met andere entre(m)ployees. Naar alle waarschijnlijkheid is hier maar een select gezelschap mensen voor geschikt.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Edwin Lambregts
Richard,

Volgens mij is de entreployee al lang geen uitzondering meer. Voorwaarde is wel dat het centrale regiepunt 'zijn' netwerk op een goede manier kan aansturen. De principes van goed projectmanagement moeten dan ook goed ingebed zijn in de organisatie.
Neem nu een traditionele sector als de bouwnijverheid. Daar zie je van oudsher al dat veel werknemers zich als zzp'er vestigen, vooral in tijden van conjuncturele opgang. Kenmerkend van de bouw is ook dat 'projectmanagement' hier zo'n beetje is uitgevonden, dus dat het model van de netwerkorganisatie hier ook redelijk goed werkt. Vaklui hebben trouwens niet zo snel last van sociaal isolement en vervreemding, omdat ze altijd al gewend waren om van klus naar klus te reizen. De binding met de thuisorganisatie was daar dus toch al klein.
Leuk om te zien dat er soms helemaal geen centraal regiepunt meer nodig is om een netwerk te laten functioneren. Voorbeeld daarvan zijn organiaties (als je hiervan al mag spreken) die zijn gebaseerd zijn op de principes van Wikinomics. Op deze site zijn diverse artikelen terug te vinden over dit onderwerp.
Edwin
Richard Puyt
Hi Edwin,
Eens met wat je stelt, wellich ook aardig om even het werkstukje van de heren Voß cs te lezen. In een aantrekkende economie ben je al snel succesvol (vooropgesteld dat je een vakman bent). Het kunst is om ook te overleven in een neerwaartse conjunctuur. Dan overleven alleen de allerbesten. Vandaar de zorg of het model van de entre(m)ployee overeind blijft als het economisch minder gaat.
Edwin Lambregts
Bouwvakkers doen daar niet moelijk over. Onder het motto "voor een vakman is er altijd werk" treden zij in mindere tijden vaak weer in loondienst bij een aannemer. Soortgelijk gedrag zie je trouwens ook in de consultancywereld. Adviesbureaus denken dan: het gaat wat minder, dus laten we die zelfstandige adviseur maar inlijven, want die weet tenminste wat acquireren is :)
Richard Puyt
Vandaag in het Financieel Dagblad: SER: werknemer wordt ondernemer.

De werknemer zal in de toekomst voor een deel ondernemer worden. 'Een ondernemer die zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen toekomst en zijn eigen inzetbaarheid.' stelde Rinnooy Kan ter afsluiting van een symposium over het honderdjarig bestaan van de Wet op de arbeidsovereenkomst.

De belangrijkste quotes:
100 jaar oude wetstoelichting: 'De werknemer is de zwakste partij, hij verkeert in een ongunstiger positie dan de werkgever'.

Alexander Rinnooy Kan: 'De relatie is nu minder hiërarchisch en minder financieel afhankelijk'.

Piet Hein Donner: De werknemer is mondiger geworden, en zijn variëteit is groter.

Past allemaal prima in de ontwikkelingen die we hier op het weblog behandelen.
Crowdsourcing
[...] vooral met een technische of IT-achtergrond, zijn websites als InnoCentive een manier om zich als entreployee op de markt te [...]