Crowdsourcing

Kennismanagement beperkt zich niet tot de grenzen van de eigen onderneming. Crowdsourcing via internettechnologie maakt het mogelijk om op allerlei manieren klanten, leveranciers en het brede publiek te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Een trend waar we in de komende jaren nog veel meer van zullen horen. Wat is crowdsourcing? Wikipedia definieert het begrip als "a neologism for the act of taking a task traditionally performed by an employee or contractor, and outsourcing it to an undefined, generally large group of people, in the form of an open call". De term crowdsourcing werd voor het eerst geïntroduceerd door Jeff Howe in een artikel in Wired Magazine (juni 2006). In zijn artikel "The rise of crowdsourcing", waarin een aantal voorbeelden noemt waarbij crowdsourcing een totale transformatie betekent voor bedrijfstakken zoals professionele fotografie (iStockphoto). Een citaat: "Just as distributed computing projects like UC Berkeley's SETI&home have tapped the unused processing power of millions of individual computers, so distributed labor networks are using the Internet to exploit the spare processing power of millions of human brains".

Het meest sprekende voorbeeld van crowdsourcing dat ik tot nu toe tegen ben gekomen is InnoCentive, de "open innovation marketplace". ‘Seekers' (bijvoorbeeld multinationals als Procter & Gamble) leggen er problemen voor aan de meer dan 135.000 ‘solvers' (de deelnemers). Hoe dat kan uitwerken zie je bijvoorbeeld in dit (reclame)filmpje waarin wordt verteld hoe een ‘solver' een belangrijke bijdrage leverde aan het opruimen van de schade door de olietanker Exxon Valdez. Andere voorbeelden van soortgelijke sites zijn NineSigma en YourEncore.

Wat is de beloning voor de deelnemers? Soms betreft het puur vrijwilligerswerk of doen deelnemers mee om reputatie te verwerven onder hun ‘peer group'. Steeds vaker gaat het om een beloning in geld, bijvoorbeeld via het uitloven van een prijs voor een idee of initiatief. Voor specialisten, vooral met een technische of IT-achtergrond, zijn websites als InnoCentive een manier om zich als entreployee op de markt te begeven.

Voor bedrijven biedt crowdsourcing de mogelijkheid om problemen voor te leggen aan een hele grote groep mensen. En dat tegen een fractie van de traditionele R&D kosten. Maar de grote waarde van crowdsourcing zit waarschijnlijk niet eens zo zeer aan de kostenkant. Juist omdat problemen door een grote diversiteit aan mensen worden bekeken wordt er onvermoede creativiteit losgemaakt. In het eerder genoemde artikel van Jeff Howe komt ook Karim Lakhani aan het woord, een onderzoeker verbonden aan MIT: "The strength of a network like Innocentive's is exactly the diversity of intellectual background. We actually found the odds of a solver's success increased in fields in which they had no formal expertise". Voor bedrijven als Procter & Gamble is crowdsourcing een belangrijke component in hun R&D-strategie geworden.

Meer voorbeelden van crowdsourcing vind je op InnovatiefOrganiseren.nl. Bijvoorbeeld over andere voorbeelden van user centred innovation, Wikinomics, en Innovation by going Wiki.  Meer informatie over het onderwerp crowdsourcing vind je o.a. op het weblog van Jeff Howe.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Innovatie in het nieuws, zomerspecial 2008 (2)
[...] op deze manier via internet samen laten werken van mensen wordt ook wel crowdsourcing genoemd en is gebaseerd op het principe van The Wisdom of Crowds. Websites als Wikipedia berusten [...]
Waar liggen de grenzen van crowdsourcing? | Puyt Consultancy
[...] Voor een mooi overzichtsartikel over crowdsourcing, zie Innovatief Organiseren.nl [...]
Explore Media Consultancy » Blog Archive » Starbuck’s crowdsourching
[...] een mooi overzichtsartikel over crowdsourcing, zie Innovatief Organiseren.nl Voor de duidelijkheid, crowdsourcing is zeker geen tovermiddel, maar My starbucks Idea inspireert [...]
Een innovatief 2009 toegewenst!!!
[...] Crowdsourcing [...]
Het jaarverslag 2009 van InnovatiefOrganiseren.nl | Innovatief Organiseren
[...] Crowdsourcing (2.166) Kieswijzer, stemwijzer of kieskompas? (1.821) Mexicaanse griep en de klinklare onzin (1.503) Chis Anderson: Free (1.399) Pagina 123 van Quinn, handboek management vaardigheden (1.233) De sleutel voor effectief organiseren is het organisatie-ontwerp (1.228) Rasondernemer Hennie van der Most: er wrodt te veel opgeleid tot prater (1.089) ESF-subsidie voor sociale innovatie (1.075) Wat is innoveren eigenlijk? (1.034) Commitment, wat heb je er aan? (993) [...]
Pieter
Een mooi voorbeeld van crowdsourcing is www.brainrack.com waar ondernemingen vraagstukken voorleggen aan studenten wereldwijd.
Logo design crowdsourcing
Een ander mooi voorbeeld is het Brandsupply.nl een Nederlands initiatief voor <a href="http://www.brandsupply.nl" rel="nofollow">logo en design crowdsourcing</a>
Our Common Future 2.0 : voor&#039;an·de·ren
[...] ga meewerken aan het project Our Common Future 2.0, een nieuw crowdsourcing project om het rapport van  Brundtland nieuw leven in te blazen. Het OCF 2.0 Project is om [...]
Martens
Steeds meer bedrijven ontdekken crowdsourcing als een intelligente manier om oplossingen voor hun problemen te verkrijgen. Bij Brainspot (www.brainspot.biz) helpen we bedrijven om het crowdsourcing traject in goede banen te leiden. Wij zien steeds weer dat bedrijven denken "zomaar een vraag te kunnen stellen". In de praktijk levert zo'n vrije en ongecoördineerde aanpak niet direct de beste resultaten op (kwaliteit en kwantiteit). Bijna ieder bedrijf kan een meerwaarde uit crowdsourcing halen, mits een juiste toepassing. De boodschap is dus: bezint eer ge begint. Werk met professionals of word er zelf een...
Crowdforcing, -sourcing en -funding voorbeelden op Twitter | Blog Vincent Smit
[...] artikel hoe grote groepen mensen [...]
Crowdsourcing, een grote bron van inspiratie | Usability.nl
[...] Edwin Lambregts. Crowdsourcing. Internet site Creatief Organiseren 2008. [...]