100e lid van de LinkedIn Community geregistreerd

Hoera! Op 18 mei mochten we het 100e lid van de Innovatief Organiseren groep op LinkedIn verwelkomen. De leden van de community hebben uiteenlopende achtergronden. Zo hebben we HRM managers, interim managers, automatiseerders, consultants en zelfstandigen in ons midden. Een mooi gemeleerd gezelschap dus. Aangemoedigd door het succes van deze eerste mijlpaal waren we wel nieuwsgierig naar de beweegredenen van Eric Groothuis (nummer 100) om zich aan te sluiten.

Kunt u in het kort iets vertellen over uzelf (bv. werkervaring, werkkring)?
Mijn werkervaring is nogal divers. Ik ben actief geweest in verschillende branches, zoals: non-profit met een sterke horeca-inslag, bij een MBO-college, in de zakelijke dienstverlening bij een ICT bedrijf en een commercieel opleidings instituut en de laatste jaren in de vleesverwerkende industrie. In deze bedrijven/organisaties heb ik verschillende functies vervuld, zowel op het vlak van resultaatverantwoordelijk algemeen management, maar ook HR-management en Facility Management.

Hoe bent u terecht gekomen bij de L.I.O.C.?
Bij "Innovatief Organiseren" ben ik terecht gekomen via LinkedIn. In mijn werk huldig ik de opvatting, dat het altijd beter kan en dat je dat kunt bereiken door iedere keer opnieuw werkwijzen, maar ook structuren en culturen ter discussie te stellen. Ik zit vooral aan de kant van "sociale innovatie". Van mij mag het groots, maar zelf werk ik bij voorkeur volgens de systematiek van "lean management" en "continu verbeteren"

Wat verwacht u van de L.I.O.C.?
Wat ik verwacht is een community, waarin nieuwe inzichten gedeeld worden, maar ook waarin vragen aan elkaar worden gesteld om tot oplossingen/ verbeteringen te komen. Twee weten meer dan een, dus als we al met honderd+ zijn, dan moeten we met elkaar heel veel kunnen verbeteren/innoveren.

Welke bijdrage zou u kunnen leveren aan de L.I.O.C.?
Op basis van mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan en die ik nog dagelijks opdoe denk ik bij te kunnen dragen aan oplossingsrichtingen aan het kunnen aanreiken van alternatieve invalshoeken. Meer bijdragen aan het proces om tot oplossingen te komen dan dat ik de wijsheid en dus DE oplossing in pacht zal hebben.

Wat maakt het weblog voor u interessant?
Het meest interessant zal zijn de interactie tussen de leden van "Innovatief organiseren". En daar zit voor de meeste van ons natuurlijk ook het knelpunt, namelijk de beschikbare tijd om erin te steken. Mijn suggestie zou zijn om via de mail van de leden onderwerpen die langs komen bij iedereen onder de aandacht te brengen. Leden die van mening zijn te kunnen bijdragen en daar ook de tijd voor hebben kunnen dat vervolgens doen. Je komt er niet altijd toe om op de site te gaan kijken, dus "laat de site naar je toe komen deze zomer"

Welke onderwerpen/thema's hebben uw bijzondere interesse?
Eigenlijk alle onderwerpen die iets te maken hebben met verbeteren/innoveren van bedrijfsprocessen, maar met een focus op "mens" en "methode". Uitgangspunt daarbij ook vooral: "Gebruik je hersens en niet je geld".

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

De L.I.O.C. heeft al meer dan 300 leden!
[...] hebben we op 18 april een community aangemaakt op LinkedIn. Na precies 1 maand mochten we Eric Groothuis als 100e lid verwelkomen. Sindsdien melden elke dag zich weer nieuwe leden voor de LinkedIn [...]