Momenteel is de belangstelling voor innovatie in Nederland zeer groot, we leven immers in economisch moeilijke tijden en bovendien, zo blijkt uit recent onderzoek, zal op korte termijn ook nog eens veel werk uit Nederland naar China en Oost-Europa verdwijnen.

Er zijn inmiddels allerlei regionale, landelijke en Europese subsidiestromen die innovatie moeten bevorderen, maar de vraag is of deze bureaucratische instrumenten de vernieuwing stimuleren die we nodig hebben om ons leven op een hoger plan te brengen. Subsidieaanvragen kosten doorgaans veel tijd en moeten vervolgens beoordeeld worden en wie bepaalt of iets innovatief is en werkelijk toekomstpotentie heeft? Met andere woorden wie zijn degenen die de richting van de innovatie bepalen en wie selecteert deze beoordelaars? Fundamentele innovatie (creatieve destructie om met Schumpeter te spreken) is grensverleggend en tast per definitie gevestigde belangen aan en deze staan vanzelfsprekend niet te springen om hun gevestigde machtsposities prijs te geven.

Innovatie en belangen

Lees ook:

Vijf verandertips voor het realiseren van je goede voornemens

Het onderwerp innovatie heeft bij uitstek te maken met gevestigde belangen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Wereldwijd zijn inmiddels miljarden euro’s en dollars besteed aan microbiologisch onderzoek, met name ook in het kader van het in kaart brengen van het menselijke genoom en de verwachting van de medisch-farmaceutische industrie dat genetische manipulatie veel nieuwe mogelijkheden zou gaan bieden voor nieuwe geneesmiddelen. Omdat niemand de boot wilde missen liep iedereen achter elkaar aan in een groteske dans van wilde speculaties en verwachtingen, waardoor gevestigde belangen alleen maar zijn versterkt. Inmiddels is gebleken dat het menselijke genoom nauwelijks afwijkt van dat van een muis.
Zhang et al. schatten het aantal genen in een mens op 37,000, waarvan er 30,000 gelijk zijn aan de genen van muizen. Begin 2002 rapporteerden wetenschappers in dienst van Celera Genomics in Rockville, Maryland, nieuwe informatie over de overeenkomsten tussen mens en muis. Ze ontdekten dat slechts veertien genen op muis chromosoom16 niet waren terug te vinden bij mensen. Alle anderen – meer dan 700 muis genen – komen voor bij mensen. Bovendien komen de menselijke genen in dezelfde clusters en in bijna dezelfde volgorde voor als in het muizengenoom.
Zoogdieren delen vele biologische functies zoals immuunrespons, regulering van celdeling en de ontwikkeling van orgaansystemen. De genenvolgorde in muizen en mensen die de proteïnen encodeert om deze functies uit te voeren komen voor 85% overeen. De DNA volgorde in de grote gebieden tussen de genen is veel minder gelijk (minder dan 50%).
Daar slechts 10% van het menselijke genoom genen bevat is het vinden van 3.1 miljard letters een enorme taak en het muizengenoom wordt gebruikt om dit te vereenvoudigen. Muizen worden ook gebruikt om ziekten bij mensen te begrijpen en nieuwe behandelmethoden te ontdekken en te beproeven omdat proeven met mensen veel moeilijker zijn. Dit is het heersende westerse paradigma en het toppunt van westerse wetenschap. De westerse wetenschap is een sterk georganiseerd cluster met veel verbindingen, dat wil zeggen iedereen doet zonder er verder bij na te denken ongeveer hetzelfde en denkt met het bestuderen van 10% van het menselijke DNA kennis te kunnen leveren waar de bevolking iets aan heeft en waarmee miljarden euro’s en dollars gemoeid zijn.
Wanneer we gebruik maken van een sociologische inzicht uit 1973 krijgen we een heel ander beeld van de westerse wetenschap. Het is tegelijkertijd ontnuchterend en bevrijdend, dus ‘fasten your seatbelts’.

Netwerken bij innovatie en het belang van ‘zwakke verbindingen’

De socioloog Mark Granovetter schreef in het al genoemde jaar 1973 over ‘the strength of weak ties’ en toonde aan dat zwakke sociale relaties de belangrijkste bron van nieuwe informatie en vernieuwing zijn en niet de bestaande sterke relaties. Met andere woorden, het creëren van nieuwe relaties en benutten van zwakke verbindingen is de drijvende kracht achter echte innovatie. Wat doen we dus nu in het kader van onze DNA-discussie? We kijken eens de andere kant op, naar Rusland bijvoorbeeld, daar is een hele andere wetenschappelijke traditie dan bij ons decennia lang verborgen achter een muur van geheimzinnigheid en het is dus bij uitstek een weak tie, nog versterkt door het taalprobleem.

Slechts 10% van ons DNA wordt gebruikt om proteïnen te bouwen en dat deel wordt in het westen voornamelijk onderzocht en gecategoriseerd. Russische wetenschappers onderzoeken ook de andere 90%, dat deel dat in het westen ‘junk DNA’ wordt genoemd, en dat doen ze multidisciplinair, waarbij ook taalkundigen worden ingeschakeld. De resultaten zijn revolutionair! DNA is niet alleen verantwoordelijk voor de constructie van ons lichaam, maar dient ook voor het opslaan van informatie en voor communicatie! Bovendien vonden de Russische taalkundigen dat de genetische code, vooral in het junk DNA deel – dezelfde regels volgt als alle menselijke talen! Onze taal is een afspiegeling van ons DNA en omgekeerd is DNA een afspiegeling van taal!

De Russische onderzoekers onder leiding van de biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev onderzochten ook het trillingsgedrag van DNA
Het resultaat komt hier op neer: levende chromosomen functioneren precies zoals holografische computers die het door DNA geproduceerde licht gebruiken voor hun functioneren. Zo slaagden de onderzoekers erin met bepaalde frequentiepatronen de DNA frequentie te beïnvloeden en daarmee tegelijkertijd de erfelijke informatie zelf. Omdat de basis structuur van DNA talig is en dezelfde structuur heeft als menselijke taal is het decoderen van het DNA niet nodig, eenvoudige woorden en zinnen beïnvloeden ons DNA, zo werd proefondervindelijk bewezen!

Het menselijke DNA is een biologisch internet en verklaart in één keer fenomenen als helderziendheid, intuïtie, genezen op afstand, hypnose, zelfgenezing, het gebruik van affirmaties, de werking van mantra’s, de invloed van de geest op ons lichaam en materie, enzovoorts! Tegelijkertijd komt er een nieuw soort medicijn waarbij DNA beïnvloed en geprogrammeerd wordt door woorden en frequenties binnen handbereik. Terwijl westerse onderzoekers enkele genen van de DNA strengen halen en elders plaatsen werken de Russen aan instrumenten die het metabolisme van de cel en genetische defecten repareren door het toepassen van bepaalde radiografische of lichtfrequenties. Spirituele leraren vertellen al eeuwenlang dat ons lichaam door taal, woorden en gedachten wordt beïnvloed en dit wordt nu wetenschappelijk bewezen en verklaard.

Er is hier natuurlijk inhoudelijk nog veel meer over te zeggen maar in het kader van ons betoog over innovatie van de innovatie is het voldoende om het concept van de ‘strength of weak ties’ in het brandpunt van de belangstelling te plaatsen. Het gaat dus bij innovatie niet zozeer om het creëren van netwerken zoals vaak wordt gedacht, maar om buiten de bekende netwerken en paden te treden, vooral gericht op de altijd aanwezige zwakke verbindingen. Tegen de achtergrond van dit betoog is het uitermate bevreemdend dat bij commissies en commissariaten altijd dezelfde namen verschijnen: het toppunt van het belemmeren van echte innovatie.

(Jacques Groenen is ‘topprestatietrainer’ bij Fun-da-Mental)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ik voel bij dit verhaal een sterke verbinding. Misschien wat jammer (een zwakke verbinding was wellicht innovatiever geweest), maar het maakt me erg nieuwsgierig naar meer.

“Onze taal is een afspiegeling van ons DNA en omgekeerd is DNA een afspiegeling van taal!”
Conclusie er is sprake van synchroniciteit?
Vragen die opdoemen:
– wat is er te concluderen voor de verschillen in taal in diverse gebieden? externe invloeden als migratie, landschap, klimaat, historisch perspectief, … bijv. Hoe kun je dan anders kijken naar problematiek die men vandaag de dag langdurig vanuit een star, dogmatisch gevestigde (schijn)orde perspectief lijkt te bezien?
– is taalgebruik en bijv. de echtheid van wat je zegt gekoppeld aan je fysieke welzijn? en wat krijg je dat als je in een samenleving zit waar veel schijn of neptaalgebruik wordt gebezigd vanuit een ‘ego-maniakaal’ perspectief?

Ik meen laatst op dit forum iets te hebben gesignaleerd over de horizon-taal versus de verti-kaal(ender).
Ik zie een sychroniciteit in het verhaal van Jacques en dat verhaal:

De horizon-taal is de metafoor dat je aan het strand van links naar rechts kijkt en vice versa en tot de conclusie kunt komen dat die rechte lijn daar aan die einder het onderdeel is van een cirkel.
Zonder dit besef zie je alleen de links en rechts geplaatste motivaties / methodieken / visies. Waarbij je er toe neigt voor links of rechts te kiezen. Het verbindende element van door belangeloos te zijn tijdens het doen kan de plezierige samenhang van beide krachten ervaren worden als synergetisch duurzaam principe: aanwending van vrije energie.
:{ik wens hier ook te duiden op paradigma wisseling voor het democratische principe dat gestoeld is op het 1man1vote beginsel (omdat we nimmer in staat waren iets anders als zinvol overeen te komen. Er zijn wereldwijd toestanden waar te nemen wegens oa. de intelligentie & communicatie toename van de mensen die in deze oude systemen met elkaar trachten samen te leven. Uiteraard doet hier de opmerking over gevestigde belangen ook opgeld.)}:

de verti-kaal is geen taal! maar is een structuur die vooral duidelijk wordt door er de verti-kalender van te maken. Voor technocraten pur sang wordt dit wel als ‘luchtfietserij’ betiteld en vervolgend genegeerd. Het zij zo. Meer Humanistisch en vooral Indigo ingestelde mensen kunnen zich verplaatsen in een meer nederig maar universeel principe, zoals de invloeden van de planeten en de megajarencycli zoals de precessie (26000 jaar) op het leven van ieder levend wezen hier op aarde. Een voorbeeld van een zodanig kalender is de 2 cycli spiralerende Tzolk’in kalender die ruim 20 jaar geleden herontdekt wordt en nu nog steeds in herontwikkeling is. De reden daarvan is de verandering waar wij decennia rond 21 december 2012 aan onderhevig zijn. Net als het wel of niet aanhangen van een methodiek (roept u maar … JBF’) is dit dan een kwestie van ‘geloof’, of meer rationeel gezegd de overtuiging dat via een netwerk gecommuniceerd principe er voor het netwerk duurzame verbindingswaarden aan te ontlenen zijn.

De genoemde 2 cycli van de Tzolk’in bevat een cyclus van 13 (maan) en 20 (zon) en is ook aan uw k’inderen uit te leggen als een universeel principe.
Een stapje verder … en gekoppeld aan het Russisch onderzoek kom ik op het inzicht dat het alfabet 2×13 symbolen kent, waarbij het getal 2 kan staan voor de opkomende en de afnemende maan.
Het aantal medeklinkers is 20 (zon) en die zijn qua uitspraak allen gekoppeld aan 1 klinker, behalve de ‘Zet’. Deze theorie is dan wel alleen bekeken voor ons Hollandse alfabet.

In hoeverre de zwakke relaties die wij nuchtere hollanders hebben met de verti-kaal(ender) onder het huidige regime kunnen worden getransformeerd naar (broodnoodzakelijk?!) innovatie tijdens deze omwentelingsperiode is inderdaad … ‘piskijken’.

avé
‘) JBF = janboerefluitjes

Enerzijds jammer van het gebruikte voorbeeld: de vermelde bevindingen uit het Russische onderzoek komen me dermate ongelooflijk voor (komt wellicht ook door de kort-door-de-bocht-uitleg), dat ik vooralsnog geneigd ben het verhaal als een broodje aap terzijde te schuiven en in die zin leidt het alleen maar af van de logische lijn van het betoog, die in mijn ogen juist heel helder en sterk is, evenals de conclusies die er uit getrokken worden. Anderzijds wordt mijn nieuwsgierigheid wel zeer geprikkeld door het relaas van die bevindingen, dus ik wil er graag meer over weten!! Heeft de auteur (of iemand anders) tips??? (Graag wel ‘serieuze’ wetenschappelijke of wetenschapsjournalistieke literatuur, geen vrij-associërend gegoochel/gebeuzel.)

Grensverleggende innovatie is per definitie ‘ongeloofwaardig’ vanuit een oud referentiekader, dit is nu juist het kenmerk bij uitstek van creatieve destructie.
Het is vrij eenvoudig meer informatie te krijgen over het Russische onderzoek via pdf-files die in mijn bezit zijn. Ook Google helpt geweldig: http://www.google.nl en toets in ‘Gariaev’, ‘wave dna’, etc.
Op 12 en 13 juni is er in Munchen het 1. Internationales Genesis Symposium, georganiseerd door het Institut fur Raum-Energie Forschung en Hartmut Muller (ook zo’n ‘ongeloofwaardige’ grensverlegger, zie opnieuw Google), waar verschillende Russische wetenschappers (helaas niet Gariaev) aan deelnemen.

serendipiteit is een scherpzinnigheid die uit onbevangenheid voortkomt … zou ik eigenlijk willen inbrengen na het artikel van Pek van Andel in het nrceetje van za 24/4/4.

voor hen die verbinding met echte innovatie zoeken en dus naar echte moderniteit is het een uitnodiging binnen te treden in het modernetijdenkabinet … om dit artikel en misschien ook wel het boek van Merton/Barber ‘the travels and adventures of Serendipity: a Study in Socialogical Semantics and the Sociology of Science’ voor de vakantietijd in huis te hebben.

Wie weet hoef je dan niet eens zo ver te reizen om heel veel ‘wat er altijd al was’ te ontdekken door eenvoudig weg al je ‘weten’… en oh zo schappelijke illusies even te ignoreren.

suc6 voor hen die dit gebeuzel op waarde weten te schatten …

quasimodo

Is het ook niet zo dat “De redelijke mens past zichzelf aan aan de wereld; de onredelijke mens volhardt erin te trachten de wereld aan zichzelf aan te passen. Daarom hangt alle vooruitgang van de onredelijke mens af”. (George Bernard Shaw 1856-1950, Iers toneelschrijver en criticus ).
Zie trouwens voor meer van deze wijsheden over verandering:
http://www.adviesovermanagement.nl.

Toon alle 6 reacties
x
x