Channels

In een organisatie van een beetje omvang vind je al gauw een afdeling Change Management.

Human Resources Management is ook al niet uit het organogram weg
te denken.
Financial Management.
Communicatie Management.
Informatie Management.
Allemaal ‘central functions’.

Stel, je bent middel manager in het lijngedeelte van diezelfde organisatie. Schakel in het primaire proces zogezegd. En je bent omringd door al die afdelingen genaamd “Xxx Management”.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Dan vergeet je toch automatisch waarvoor jijzelf op aarde bent? Dat het managen van change, HR, financiën, communicatie en informatie eigenlijk jouw taak is?

What’s in the name? Alles!

Nieuwe afdelingsnamen graag:
Change Management Support,
HR Management Support,
Financial Management Support,
Communication Management Support,
Information Management Support!

Cees Hoogendijk, OrgPanoptics
Management- en organisatieontwikkelaar
www.panoptics.org

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Helemaal eens met deze visie: support i.p.v. management!
Helaas is de realiteit dat deze clubs vaak ook macht hebben. Het resultaat is een enorme hoeveelheden ondoorzichtige regeltjes (zelf noemen zij ze procedures) en bureaucratie.

What’s in the name? Alles! Lastige medewerkers? Laat HR het maar oplossen. Problemen met het budget? Ja, moeten ze bij Financien de zaak maar beter in het oog houden. Lastige vernieuwingen? Wat verzinnen ze dan ook allemaal daar bij Organisatie ontwikkeling? SUPPORT afdelingen zijn er om het ons, lijn managers, makkelijker te maken! Kortom SUPPORT kan ook als synoniem voor DUMP worden opgevat. Toch ben ik het helemaal eens met de stelling. The staf afdelingen ondersteunen de lijn. Ze doen dat door te:
-faciliteren,
-stimuleren,
-assisteren,
-coachen etc.
Zo creeer je een ‘partnership’ waarbij staf en lijn elkaars eigenheid respecteren en waarderen. De staf is verantwoordelijk voor de juiste randvoorwaarden waardoor de lijn verantwoordelijkheid neemt voor de business outputs.

Of het nu HR Support Management heet, Change Management Support of Human Resources Management; de boodschap is duidelijk: we hebben het allemaal over hetzelfde. Ik ken geen enkel vakgebied dat zo aan trends en naamsveranderingen onderhevig als de ouderwetse P&O afdeling in een bedrijf. Mijns inziens zijn er twee mogelijkheden: OF je hebt een afdeling P&O die voornamelijk bezig is met algemeen beleidsmatige zaken en iedereen (zowel medewerker als manager) ondersteunt op alle personeelsgerelateerde zaken, OF je hebt meerdere P&O’ers die zich in de lijn van de organisatie bevinden en zich bijna vanzelfsprekend meer bezig houden met het primaire proces van een organisatie. Bovendien ben ik van mening dat bovenstaande Mevrouw de Boer ook moet oppassen met termen als ‘Business Output’ en ‘partnership’. Inderdaad, je behaalt een bepaalde omzet met een bedrijf en je werkt samen, maar waarom moeten we dit allemaal gaan na-apen van de Amerikanen, zowel in procesvorm als in taalgebruik?

Wat mij betreft is alles heel simpel: een bedrijf houdt zich bezig met het verdienen van geld op welke manier dan ook. Daarvoor heeft het bedrijf ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Deze ondersteuning noemen we zo veel mogelijk bij hun naam, net als de primaire en secundaire processen in een bedrijf. Daarnaast vind ik dat ondersteunende afdelingen zich JUIST moeten bemoeien met het primaire proces omdat zij vaak een frisse kijk op de zaak hebben. Primair blijft ondersteuning hun taak, dus moeten ze -net als de ‘buitendienst’ voor de klant, klaar staan voor hun eigen interne klant en processen zo snel en effectief mogelijk laten verlopen.

Het klinkt een beetje flauw, maar het gaat natuurlijk niet om de naam. Hoe je de afdeling ook noemt, belangrijk is wat je van elkaar verwacht. Een stafafdeling maakt geen omzet, is een kostenplaats. De lijn is de klant van de stafafdeling. Mocht de lijn niet tevreden zijn over het advies/ de oplossing/ de service, dan verlies deze afdeling haar bestaansrecht. Dan kunnen er net zo goed externe adviezen worden ingekocht.
Kort gezegd: houdt elkaar scherp, formuleer verwachtingspaden en houdt evaluatiegesprekken. Een naam veranderen kan ook maar dat lijkt me meer symboolbeleid.

Interessante reacties. Deze ogenschijnlijk open deur lijkt toch wat knarsende scharnieren te hebben. Reactie één: ik denk dat afdelings- en functienamen meer impact hebben dan men zou vermoeden. Reactie twee: ik zie nog te veel afdelingen doorbestaan ondanks dat ze hun bestaansrecht verloren hebben. Mijn dank aan alle reagerenden dat de stafafdeling toch weer even op de kaart gezet is.

Toon alle 5 reacties
x
x