Channels

Centraal in HRM staat de vraag naar de relatie van het HRM-beleid met het strategisch beleid van de organisatie; kan een voorgenomen strategisch beleid gerealiseerd worden met de human resources, die beschikbaar zijn of alsnog aangetrokken worden en wordt er bij de strategievorming voldoende rekening gehouden met en gebruik gemaakt van wensen en mogelijkheden van medewerkers en organisatie (competenties, structuur, cultuur, motivatie, processen)?

Human resource management heeft een directe en positieve relatie met de organisatieperformance. In een meta-analyse van ruim 92 onderzoeken naar de invloed van hrm op performance hebben de onderzoekers data van ruim 19.000 bedrijven onderzocht. Over de relatie tussen hrm en de organisatieperformance is niet alleen heel veel geschreven, de uitkomsten van veel onderzoeken weerspreken elkaar dikwijls. En dit leidt weer tot scepsis onder executives. De lijvige studie beoogt hieraan een einde te maken.

Hrm vormt de organisatieperformance op drie manieren:
1. door het vergroten van de kennis, vaardigheden en de capaciteiten van medewerkers;
2. door medewerkers te motiveren deze drie factoren in te zetten ten bate van de organisatie en door medewerkers voldoende te emanciperen, zodat ze hier werkelijk toe in staat zijn.
3. Hrm blijft het meest effectief te zijn wanneer de nadruk op hr-systemen in plaats van op individuele praktijken ligt; wanneer hrm gelieerd is aan een strategie, en bij productiebedrijven.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Voeg daar aan toe;

De zeven regels voor Business Intelligence en performance management
1. de gebruikerswensen regelmatig te inventariseren
2. één versie van de waarheid te creëren door definities en gegevens op elkaar af te stemmen
3. een centrale database voor informatievoorziening te maken (bijvoorbeeld een data warehouse)
4. standaard software te gebruiken voor rapportage en interactieve analyse (OLAP)
5. prestatie-informatie van hoge kwaliteit te maken
6. prestatie-informatie te gebruiken voor analyse van resultaten en als basis voor actie
7. medewerkers aanspreken op zowel negatieve als positieve resultaten

en u kunt aan de slag!

Meer artikelen over dit onderwerp vindt u hier

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Bron: Recruiter Online

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x