Een hrm`er sleutelt aan de ruilrelatie tussen werknemer en organisatie. Hierbij zijn geloofwaardigheid en het krijgen van krediet de belangrijkste eigenschappen van een hrm-er, aldus Jaap Paauwe, hoogleraar Organisatie aan de Erasmus Universiteit.

Volgens Paauwe is het de belangrijkste taak van de hrm`er om mensen zo gek te krijgen dat ze zich helemaal geven voor de organisatie. Mensen die veel geven, verwachten echter ook veel terug. De hrm`er moet daarom een balans zien te creeren tussen productie en fairness.

Dit betekent dat hrm`ers moeten durven investeren in mensen. Het probleem is dat mensen tijdens een laagconjunctuur een kostenpost zijn. Ook staat investeren in menselijk kapitaal op gespannen voet met de neiging de toegevoegde waarde van hrm te willen kwantificeren.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

De hrm`er moet dus niet alleen op goede voet staan met de werknemers, maar vooral ook met het management. Dit blijkt wel uit studies: excellerende hrm`ers zijn vooral goed in het overbrengen van een boodschap – expertise moet verwoord kunnen worden.

Paauwe stelt dat hrm`ers moeten ophouden met navelstaren: de discussie over de toegevoegde waarde van HRM is immers achterhaald. Dat blijkt niet alleen uit studies, op veel MBA-opleidingen is hrm zelfs een integraal onderdeel van de studie.

Bron: MD WEEKLY

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x