Financiële dienstverleners lopen het risico hun toptalent te verliezen als gevolg van kortetermijnlening, zware werkdruk en slechte communicatie.

De toegenomen werkdruk en lagere betaling van professionals in de financiële sector legt een zware druk op hen. Bijna de helft (47%) van werknemers in dienst van financiële dienstverleners werkt momenteel langere dagen om het hoofd te kunnen bieden aan een groeiende hoeveelheid werk en toegenomen verantwoordelijkheid.

De toegenomen werkdruk wordt gecombineerd met een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden: 17% van de medewerkers in de financiële sector heeft te maken (gehad) met een verlaging van het salaris, om in dienst te kunnen blijven en de werkgever te helpen de verslechterde omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. De ongezonde cocktail van harder werken tegen een lagere beloning heeft werknemers die de ontslaggolf hebben overleefd sterk onder druk gezet.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Een dalend moraal bij werknemers zal in een lagere productiviteit resulteren. Op de langere termijn, als de economie weer aantrekt, zal de combinatie van toegenomen druk die niet wordt beloond zelfs leiden tot een verlies van talent. Het feit dat medewerkers momenteel bij hun huidige werkgever blijven, moet niet worden verward met loyaliteit. Werknemers zijn bezig met een langetermijnplanning als het gaat om hun carrière. Zij bereiden zich nu al voor op de volgende stap.

Als je als werkgever het toptalent wilt behouden op de langere termijn, is het cruciaal om nu te bedenken hoe je mensen op dit moment motiveert en beloont. Het verlichten van de werkdruk is essentieel. Daarbij kan worden gedacht aan het inzetten van stagiaires om werknemers administratieve taken uit handen te nemen, of het implementeren van thuiswerkoplossingen, zodat mensen minder reistijd kwijt zijn.

Een denkfout die veel managers momenteel maken is dat ze denken dat het nu makkelijker is om de juiste kandidaat te vinden maar dat is geenszins het geval. Aan die goede kandidaat is nog steeds een groot tekort. Meer kandidaten op de markt betekent niet automatisch dat het aantal kandidaten met het profiel dat je zoekt groter wordt.

Ga naar de rubriek Financieel Management

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Kluwer financieel management

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x