CDA old boys & girls, misbruiken politieke macht met Lubbers als belangrijkste Mastodont.

De brieven van Lubbers en andere prominente CDA-leden: Cees Veerman, Frans Andriessen, Hanja Maij-Weggen, Bert de Vries, Tineke Lodders, Herman Wijffels, Sjeng Kremers e.d., gepubliceerd door o.a. het NRC en de Volkskrant, zijn bedoeld om huidige onderhandelingen te saboteren. Is dit politiek bedrijven of machtsmisbruik door CDA Mastodonten?

De beoogde kabinetspartners VVD & CDA en gedoogpartij PVV zijn, naar eigen zeggen twee weken verwijderd van en regeringsakkoord. Dat is opmerkelijk gezien de onderlinge verschillen en zeker in een periode van economische onzekerheid. Maar ook dapper en het getuigt van doorzettingskracht. Waarom nu aansturen op beëindiging van de onderhandelingen in plaats van het resultaat afwachten en daarna beslissen? Daarvoor is maar één verklaring mogelijk; de CDA Mastodonten vrezen een haalbaar compromis. Een compromis wat elke fractie en politieke partij zal bekrachtigen, een compromis welke voor Nederland nu de beste keuze is. En laat het sluiten van compromissen, politiek optima forma zijn. De oude CDA rotten vrezen voor zo’n compromis en gebruiken het ‘old boys & girls netwerk’ om het compromis voortijdig in de kiem te smoren.

De kiezer heeft in de onderzoeken van Maurice de Hol al gereageerd. Het CDA zou vijftien zetels behalen als er nu Tweede Kamer verkiezingen zouden zijn. Dat is de laagste score ooit in de peilingen van Maurice de Hond, die sinds 1976 dit soort onderzoeken doet.

Mogen CDA bobos roepen dat; ‘de beoogde coalitie is noch in het belang van het land, noch in het belang van onze partij’ is. Ja, het valt onder vrijheid van meningsuiting. Het is echter niet chique t.o.v. de CDA fractie en CDA leden en ook niet comme il faut in de BV Nederland, sectie; politiek. Deze CDA coryfeeën hebben aanzien en macht verworven in vroegere vooral politieke loopbanen. En bijvoorbeeld Lubbes is en was informateur van het kabinet in vorming, oud-staatsman, Minster van Staat en vertrouweling van de Koningin. Dan behoor je met macht omzichtig om te springen. Een echte éminence grise houdt zich op de achtergrond en weet dat zijn mening groepen kan beïnvloeden en zal dat niet voor eigen opinie misbruiken.

De reactie Wilders op Twitter is duidelijk en alleszins redelijk: ‘Dagelijkse anti-PVV-hetze van CDA-prominenten. Ik zeg tegen hen: wacht onderhandelingen af en stop met het demoniseren van 1.5 mln kiezers!’

De veertig CDA auteurs vrezen voor polarisatie in het binnenland, gezichtsverlies in het buitenland, economische schade: ‘het buitenland zal met gefronste wenkbrauwen kijken naar een land waarin een partij met opvattingen als die van de PVV zo’n vooraanstaande plek heeft bedongen. Nederland is geen eiland en [...] kan zich een dergelijke reputatie [...] niet permitteren. Het valt te betwijfelen of dit allemaal staat te gebeuren met Nederland. Zeker omdat de PVV gedoogsteun geeft en niet meeregeert. Wat wel duidelijk is geworden is dat de kiezer heeft gebroken met het CDA spruitjes normen en waarden debat, het pappen en nathouden, de VOC mentaliteit (de geschiedenis schrijft: VOC bestuurders weigerden inzicht te geven in de cijfers, weigerden op het afgesproken tijdstip dividend te betalen en verrijkten zichzelf in extreme mate ten koste van de aandeelhouders)

Nederland is op dit moment aan veranderen met of zonder het CDA gedachtegoed. Verzetten tegen verandering is zinloos. Laat de ankers los en wacht de resultaten van de onderhandelingen af en beslis als de nieuwe koers en vaarwaters bekend zijn.

Noot voor de toekomstige machtshebbers en instituties; de 40 CDA ondertekenaars zijn gebrandmerkt door de brieven en sabotage van de formatie. Geef dit ‘old boys & girls netwerk’ geen kansen meer. Sluit ze uit bij: Raden van Commissarissen, ZBO’s en politieke- en andere advies functies!

Door Christian ter Maat; Directeur Carevolution; organisatie & managementadvies. Strategie, fusies & overnames en veranderadviseur. Recente adviesopdrachte vooral in de vrijetijds-, zorg-, retail-, vergrijzings- en entertainment sector.


© Copyright 2010 Carevolution

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Willem van Dalen
Maar één verklaring mogelijk? Zat de wereld maar zo simpel in elkaar.
Een heel andere verklaring kan zijn dat de old boys & girls heel goed door hebben waar een coalitie met PVV toe leidt. Hun conclusie is kennelijk (en inmiddels ondersteund door de gelekte brief van Ab Klink) dat een coalitie met de PVV haaks staat op de waarden van het CDA en daarom onwenselijk is.
En dan nu nog twee weken chique gaan doen en je op de achtergrond houden? Dat is pas een "old boys mentaliteit". Nee, geef mij dan maar de eerlijkheid en openheid van deze oude meisjes en jongens die zeggen dat deze coalitie een heilloze weg is.
Noot voor auteur Ter Maat: we zouden toch al die adviesraden en ZBO's weg gaan bezuinigen? Een oproep om ook hier mensen uit te gaan sluiten is dan overbodig.
Gertjan Broekman
Christiaan ter Maat maakt het wel erg zwart-wit. Ik was verrast dat het initiatief van Veerman niet alleen door de oudere CDA-prominenten (mastodonten is mij te denigrerend) was ondertekend maar o.a. ook door de CDA-jongerenorganisaties in Brabant en Limburg. De discussie en verdeeldheid gaat mijns inziens over het trouw willen zijn aan de kernwaarden van het CDA en daarbij over hoe je dat in deze tijd vormgeeft. Ik ben alleen maar blij dat individuele CDA'ers nog nadenken over de dilemma's die ze tegenkomen, over hun gewetensnood praten, gelijkgestemden opzoeken en zich uitspreken. Dat hoort en past bij een open samenleving. Als politieke partij enkel het resultaat als uitgangspunt nemen en je kernwaarden en de afstemming daarover met coalitiepartners op afstand zetten biedt erg veel ruimte aan opportunisme en machtspolitiek. Zeker met zo'n kwetsbare meerderheid en de kromme gedoogvariant is dat bepaald niet wat nu werkbaar en goed is voor Nederland.
Nico Viergever
Pro-lid
Argumenten graag i.p.v. labels als mastodont en "old boys & girls network".

Daarnaast: de afgesproken procedure doorlopen - en daarmee wachten tot het resultaat - zorgt ervoor dat de kikkers niet doorhebben dat het water steeds heter wordt. Zij zullen dan niet op tijd uit de pan springen.

Of je daarmee een kabinet kunt formeren dat een ruime periode zit, betwijfel ik. En op Italiaanse of Belgische toestanden zit ik niet te wachten.