Channels

In veel organisaties worden periodiek functioneringsgesprekken met medewerkers gehouden. Volgens Nathalie Pols is dit echter een achterhaald managementinstrument. Volgens de Hogeschoolstudent past het niet meer in hrm-strategieën waarbij inzetbaarheid in de toekomst centraal staat. Dat schrijft zij in een artikel op Mens Centraal.

Korte termijn
Volgens Pols, die op dit ondewerp afstudeert aan de Saxion Hogeschool in Enschede, zijn functioneringsgesprekken te zeer op de korte termijn gericht. Bovendien zijn ze ongeschikt om de ontwikkeling van medewerkers te sturen. Vooral prestaties uit het recente verleden komen aan de orde, niet de potentiële inzet en resultaten op lange termijn. Ook zijn functioneringsgesprekken te individueel van aard, terwijl van medewerkers juist teamwork en kennisdeling wordt verwacht. Er zou meer nadruk op het proces en minder op prestaties moeten komen te liggen.

Artikel
Een alternatief instrument draagt Pols niet aan. Wel zijn er volgens haar “diverse ideeën voorhanden die al in diverse organisaties succesvol worden toegepast.”

(bron: Managersonline.nl)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Bedrijven die een goed kwaliteitsmanagement hebben gebruiken deze gesprekken met name om naar de toekomst te kijken en de personele ontwikkeling te stimuleren en te sturen.
Mevrouw Pols heeft haar onderzoek kennelijk in een organisatie verricht waar de functioneringsgesprekken uitgevoerd werden als beoordelingsgesprekken die dan weer gebruikt werden om uit te leggen waarom de individuele loonstijging zo gering is.

Ik hoop dat veel managers het met mij eens zijn anders zijn we 10-20 jaar teruggevallen in de ontwikkeling van de HRM.

Ik ben graag bereid om een goed schema voor een functioneringsgesprek beschikbaar te stellen.

Ary Stigter,

Goede functioneringsgesprekken zijn uiterst zinvolle instrumenten voor de nabije en verdere toekomst.
Zij gaan niet alleen over het individu maar ook over de organisatie als geheel. Het proces is belangrijk maar de prestaties van het individu zeer zeker ook! Het gaat ook over de ontwikkeling van het individu en dus over diens huidige en toekomstige inbreng, dus over diens huidige en toekomstige prestaties. Belangrijk zijn zijn (m/v) mogelijkheden tot presteren en toekomstige prestaties die hijzelf (m/v) wil leveren en die de organisatie in de (nabije) toekomst van hem (m/v) verwacht en de verwachte ontwikkelingen van de organisatie en de wereld er omheen. En dan samen afspraken maken om die toekomst in te gaan: zowel ten aanzien van het individu aks de organisatie zelf.

Ik ben het dus geheel met de heer Stigter eens.

Ton van den Boogaart

Goede functioneringsgesprekken handelen niet over prestaties uit het verleden, daar zijn evaluatiegesprekken voor. Goede functioneringsgesprekken handelen over het werken in de organisatie. Zij zijn inderdaad individueel, maar gericht op het functioneren in de volledige organisatie. Zij zijn een onmisbaar instrument om de tevredenheid van de medewerker te vergroten, mogelijke problemen te voorzien en het teamwerk te verbeteren. Goed voorbereid en uitgevoerd zijn deze gesprekken een van de belangrijkste motivatoren in een organisatie. Ik ben het dus helemaal niet eens met Mevrouw Pols. In vele organisatie worden er nog steeds geen behoorlijke functioneringsgesprekken gehouden, er is nog veel werk te doen op dat gebied.

Ik zou naast bovengenoemde reacties er aan toe willen voegen, dat functioneringsgesprekken twee richtingsverkeer is. Het is een moment om eens te spiegelen. Je stelt samen de agenda op met het oog op de toekomst om het functioneren te verbeteren. Dat kan betekenen dat de leidinggevende ook verbeterpunten aangereikt krijgt. Dus in het kader van feedback een zeer bruikbaar instrument.
Ongetwijfeld zijn er nieuwe instrumenten in de maak zoals mevrouw Pols doet veronderstellen], maar je moet het kind met het badwater weggooien. Ik heb er als leidinggevende veel profijt van!

Ik bedoel het kind met het badwater niet weggooien

Wij hebben een systeem van functioneringsgesprekken. Dit zal zeker voor verbetering vastbaar zijn. Daarom wil ik graag gebruik maken van het aanbod van Ary Stigter en zou graag een goed schema voor een functioneringsgesprek van hem willen ontvangen.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Jan de Zwaan.

Geachte redactie en lezers,

Tot mijn verrassing heb ik nogal wat response op mijn opmerking van 5 november ontvangen, alle respondenten hebben inmiddels de checklist gekregen, die ik wat heb uitgebreid omdat de achtergrond van de respondenten nogal uit elkaar liep. Ook de reacties op het artikel van mevrouw Pols liggen in de lijn dat functioneringsgesprekken zinvol zijn

Wat mij verbaast is het ontbreken van een reactie van Mevrouw N. Pols die de discussie gepost heeft.
Lezers die ook interesse hebben in de checklist kunnen de response alsnog opvragen.

Lezers, vriendelijk gegroet door Ary Stigter

Geachte Ari Stigter,

Kan ik je schema voor een functioneringsgesprek bekomen ?

MVG & dank, Luc Menschaert

Toon alle 8 reacties
x
x