Channels

Slechts negen procent van de fusies en overnames leidt tot het gewenste resultaat. Ondanks dat veel ondernemingen inmiddels beter weten, leggen ze nog steeds de focus op de harde kant van fusies. Fusies en overnames zijn vooral gebaat bij een goed voorbereide ‘post-merger integration strategie’. Men ook kijken naar minder tastbare aspecten die minstens zo cruciaal zijn bij een fusieproces, zoals bedrijfscultuur en human capital.

De meerderheid van managers geeft ten tijde van de fusie de ‘due diligence’, het traditionele boekenonderzoek, een hoge prioriteit. Ook een ruime meerderheid geeft prioriteit aan de integratie van IT-systemen.

Zicht op zachte zaken
Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de cultuur van het bedrijf dat wordt overgenomen en het type mensen dat er werkt. Om die reden is er de noodzaak om de zogenoemde intangible assets van organisaties beter in kaart te brengen. Prestatie-indicatoren van werknemers geven een betrouwbaarder beeld van een bedrijf dan financiële data. Bedrijven moeten zich realiseren dat een groot deel van de waarde van hun onderneming wordt vertegenwoordigd door zaken die niet op de balans staan.

Lees ook:

Fusies en overnames: due diligence onderzoek en dan?

Een strategische focus op zowel de zachte als de harde aspecten van de onderneming is onmisbaar om een fusie of overname te laten slagen. Belangrijke succesfactoren zijn het behouden van autonomie voor werknemers en een sterk sociaal systeem, waarin gemeenschappelijke waarden van beide bedrijven samenkomen.

(bron: Financieel Management)

Noot
Veel werknemers van overgenomen bedrijven hebben weerstand tegen een overname. Meer hier over in:
Fusie: liefde of oorlog?
Integreren als veroveren, beheersen en oogsten
Maikel Batelaan en Fred van Essen
 De deal zelf wordt meestal goed voorbereid en aangepakt. De integratie krijgt bij lange na niet dezelfde aandacht. Geen wonder dat het zo vaak misgaat. Maar hoe dan wel?

(bron: Financieel Management)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x