Exporteurs + overheid = gebrek aan visie

Columns

Voor exporteurs en de overheid is het hebben van een ‘stuwende kracht’ in de vorm van een exportvisie van groot belang. Door het ontberen van een visionair exportbeleid loopt Nederland de komende jaren onnodig averij op.

Een exporteur geeft in zijn beleid aan hoe bepaalde ambities te realiseren en maakt keuzes op welke geografische en product-markten te opereren. De buiten Nederland te ondernemen inspanningen worden geprioriteerd en op een rij gezet. Een kind kan de was doen zou je zeggen, want de middelen om van export een succes te maken zijn immers niet onbegrensd.

Onlangs door Universiteit Nyenrode afgerond onderzoek onder 375 besluitvormers van 288 Nederlandse internationals maakt duidelijk dat er door het bedrijfsleven letterlijk nog een wereld is te winnen - onze ‘exportomzet’ kan d...