Leid net aangestelde managers direct op voor maximale effecten!

Wanneer is iemand nou alleen maar leider of alleen maar manager? Van jong leidinggevenden wordt bovendien verwacht dat ze hun medewerkers helpen bij hun ontwikkeling. Mijn idee: maak ruimte voor alle drie onderdelen wanneer je mensen opleidt die hun eerste functie als leidinggevende gaan vervullen. Maak er een interactief, blended leertraject van, dan blijven de kosten binnen de budgettaire perken.

Leiderschap

In een wereld die in een rap tempo blijft veranderen is leiderschap nodig, en de plaats in de hiërarchie maakt daarbij niet uit, om medewerkers steeds mee te nemen in de benodigde verandering. Het is een veelgemaakte denkfout dat alleen de top van een bedrijf moet bestaan uit visionairen die de verandering vorm geven. Dit soort intelligentie is overal in een organisatie nodig. Binnen alle lagen vindt een vertaalslag plaats en zoekt en gebruikt men kansen om op succesvolle wijze de verandering gestalte te geven. Dat betekent dat leiderschap nodig is om op alle niveaus de visie te vertalen, het engagement van medewerkers te winnen, diezelfde medewerkers te laten geloven in mogelijkheden waardoor verandering gedragen en uitgevoerd wordt. Hoe klein de verandering ook is op lagere niveaus; het vraagt om leiderschapsgedrag om mensen mee te krijgen.

Managementskills

Een manager zorgt ervoor dat randvoorwaarden om het werk te verzetten in orde zijn. Essentiële onderdelen daarvan zijn: timemanagement, plannen, organiseren, processen soepel laten verlopen en verbeteren, mensen faciliteren, management informatie interpreteren en daarop bijsturen, meten van de performance en de beoordelingscyclus uitvoeren, het vormgeven aan de communicatie, inwerken, budget aanvragen en/of beheren, instrueren, begeleiden, aansturen en delegeren. Waarschijnlijk heb ik nog een paar zaken vergeten uit het soms zéér complexe takenpakket van een manager.

De manager streeft naar een zo efficiënt en effectief mogelijke aanpak. De uitspraak ‘ik manage het wel’ betekent dan ook ‘ik regel dat de productie dag in dag uit, week in week uit op een constant niveau ligt en de set van KPI’s, vastgesteld voor mijn eenheid, is daarvoor het uitgangspunt.

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers; coachen en opleiden

De eerste aanvragen om op dit gebied training en opleiding aan te bieden, komen de laatste maanden binnen bij de grotere bureaus. Duurzame inzetbaarheid is immers opgenomen in een substantieel aantal cao’s. Bedrijven weten echter nauwelijks invulling te geven aan duurzame en brede inzetbaarheid. De basis daarvoor is kennis over generaties, kennis over hoe mensen leren en groepsdynamica, zodat leren in brede zin op de werkvloer invulling krijgt. Daarmee is ook bedoeld: invulling geven aan zowel individuele als teamontwikkeling. Coaching zorgt voor de gewenste beïnvloeding. Echter, coachen is een ambacht en zoveel meer dan het aanleren van de ‘tips, trics en truckjes’. Als aan jou eenmalig stof aangeboden is over het stellen van vragen, parafraseren, het toepassen van voor de situatie relevante gespreksmodellen en allerlei andere coachtechnieken, dan betekent dat nog niet dat je deze vaardigheden in één keer beheerst. Kennis is potentiële macht; toegepaste kennis, dat is de sleutel tot macht of vriendelijker gezegd tot daadwerkelijk beïnvloeden.

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>