Visie zonder actie is hallucinatie; actie zonder visie is activisme!

‘Wil jij met onze leidinggevenden sparren over hoe wij invulling kunnen geven aan onze vastgestelde waarden? Over de waarden zelf hoeven we het niet meer te hebben. Uit allerlei bijeenkomsten met diverse geledingen, ook uit gesprekken met klanten, zijn de drie belangrijkste boven komen drijven. Die waarden kloppen. Alleen, om die waarden in de dagelijkse praktijk te laten leven, daar zit de worsteling. Zo is onlangs gebleken uit ons laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek. ’

Soms krijg je mooie vragen. De richting is er, nu nog de actie. Want visie zonder actie is hallucinatie. En actie zonder visie is activisme. Het is zo’n mooie vraag, omdat waarden als het goed is aansluiten bij de visie en missie van een bedrijf. Waarden raken de identiteit van een bedrijf. Waarden zijn collectieve voorstellingen binnen een groepering over wat goed, juist en daarom (in het algemeen belang) nastrevenswaardig is. Waarden sturen vaak onbewust het denken, voelen en handelen. ‘Zo behandel je mensen niet’, ‘Eerst praat je met een collega, en als je er niet uitkomt schakel je een derde in’, zijn uitspraken die gestoeld zijn op onderliggende waarden.

Als je wilt dat werknemers zich met ziel en zaligheid voor je bedrijf inzetten, houd dan als directeur geen praatje over winstmaximalisatie, kostenreductie en harder werken. Als je het over harder werken hebt, gaan mensen niet harder werken. Kijk hoe hard die medewerkers aan de slag gaan als hetzelfde bedrijf meewerkt aan een doedag in het kader van een vrijwilligersproject. Als je weet waar je het voor doet, is dat de motiverende factor om het beste uit jezelf te halen. Dus de directeur die een praatje houdt over de betekenis van het bedrijf, de bijdrage van de organisatie aan de samenleving, dìe directeur heeft door waar het om gaat. En medewerkers voelen dat. Gegarandeerd. Bij een verzekeringsbedrijf kan het erom gaan klanten hun lijf en leden op integere wijze te verzekeren. Bij een gemeentelijke instelling kan klantencreatie dienen als uitgangspunt van dienstverlening: hoe doen wij het zo goed mogelijk voor de burger. Openingstijden bewegen dan door de jaren heen al naar gelang de maatschappelijke ontwikkelingen. Bij thema’s als waarden, interne samenwerking, werkprocessen slim organiseren voor klanten, leiding geven aan resultaten gaan vragen altijd over organisatieontwikkeling. Zijn er mooiere vragen?

Org ontwikkeling

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>