Generatiekloof binnen je team? Zo pak je het goed aan!

De meesten van ons werken nauw samen met collega’s die - pak ‘m beet – vertegenwoordigers zijn van drie tot wel vier verschillende generaties. De mogelijkheid op misverstanden door het gedrag van teamleden is hoog. Het is erg gemakkelijk, zie inleiding bij deze blog, om snel een verkeerde indruk te krijgen van de andere generatie.

Deze misverstanden doen zich voor in verschillende werksituaties, maar centreren zich rond een aantal essentiële teamactiviteiten.

Tijds- en plaatsonafhankelijk werken

Oudere generaties ‘gaan naar het werk’, terwijl voor jongere generaties werk één van de dingen is ‘die je doet’ op momenten die je daarvoor vaststelt. De rust, reinheid en regelmaat, werken op vaste tijdstippen op een daarvoor gereserveerde plaats, kenmerkend voor de oudere generaties, vindt een tegenhanger. Jongere generaties ervaren werken op daarvoor vastgestelde uren als rigide; dat is zo 1990! Misinterpretatie en oordelen over de verschillende gewoontes liggen voor de hand: iemand die pas tegen 10.00 uur op het werk verschijnt, is minder productief dan degene die er netjes om 08.30 uur is! Alsof productiviteit afhankelijk is van de lijfelijke aanwezigheid. Iemand die later verschijnt, werkt niet persé minder hard dan andere teamleden. Vinden teamleden het oké dat er gewerkt wordt op alternatieve locaties? In hoeverre is tijds- en plaatsonafhankelijk werken belangrijk voor het halen van de teamdoelen? Wanneer er geen gesprek, afspraken en commitment over is, blijft ontevredenheid en subgroepvorming tussen generaties bestaan.

Verwachtingen en gewoonten rond communicatie

De crux zit ‘m niet in de gebruikte technologie om te communiceren, maar in de interpretatie van elkaars intenties, de verschillen in communicatiegedrag en verwachtingen daarover. Het is overduidelijk dat de jongste generaties met het grootste gemak gebruik maken van digitale mogelijkheden. Ze ‘appen’, ‘twitteren’ en ‘posten’ frequenter op verschillende sociale netwerken, dan hun oudere collega’s. Het vervelende is, dat de jongere medewerkers een snelle respons verwachten. Ze voelen zich afgewezen en soms gefrustreerd als ze niet binnen 24 uur een reactie hebben ontvangen van wie dan ook. De oudere generaties voelen zich niet altijd comfortabel bij het gebruik van de digitale mogelijkheden en kunnen zich zelfs enigszins bedreigd voelen door het gemis aan face-to-face of telefonisch contact.

Dimensies rond leren

Lineair leren door oudere genereaties – denk daarbij aan trainingen, lezen van gebruiksaanwijzingen en kennis nemen van de vereiste informatie voordat je begint aan een taak, maakt plaats voor ‘leren wat je nodig hebt voor een taak’. Jongere generaties willen alleen dat leren wat noodzakelijk is en halen relevante informatie op bij personen die hen inspireren. Ze zoeken zelf naar de benodigde informatie en vinden zo uit hoe het werkt. Ze hebben een kortere concentratieboog en zijn snel verveeld. Dat geldt zowel bij lange voorbereidingen voorafgaande aan een project of ellenlange trainingsdagen waarin teveel stof aangereikt wordt die in hun ogen overbodig is. Oudere generaties kunnen dit als oppervlakkig ervaren en wijzen graag op het risico dat relevante informatie gemist wordt door deze houding.

Ben jij ‘De Boss’ van een club mensen die bestaat uit verschillende generaties? Dan heb ik een aantal tips voor je:

  • Voorkom dat mensen snel negatieve conclusies trekken over de wijze waarop het werk gedaan wordt en elkaars gewoonten veroordelen.
  • Bespreek met elkaar vanuit welk perspectief men handelt en help teamleden bij het begrijpen van verschillen en uitgangspunten.
  • Wijs geen enkel perspectief af, maar geef elk teamlid toestemming om er te zijn met zijn mening. Vervul daarin een voorbeeldrol voor de teamleden.
  • Besluit met elkaar wat de normen en waarden zijn van het team waarmee een code ontstaat hoe ze samen willen werken om doelen te halen.
  •  Bespreek hoe je samen verschillen in overbrugt en leert van elkaar ondanks de verschillende voorkeuren in werkwijzen.

Laat het me weten als je successen boekt door te praten over samenwerking in plaats van blijven hangen in de inhoud en onderlinge verschillen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Tosca Buren
Interesant stuk en goede tips!

Ik ben op zoek naar iemand die een workshop wil geven over generatieverschillen in teams. Mijn doelgroep is projectmanagers. Als de auteur van dit stuk hierin geïnteresseerd is, of iemand kent in zijn/haar netwerk die dit misschien zou willen doen, wil diegene mij dan contacteren via LinkedIn?