Kennisdeling: sociale innovatie op de werkvloer

Hands on omgaan met kennisdeling is het vandaag het thema. Kennisdeling wordt belangrijk, zo niet urgent, nu het komend decennium 975.000 werknemers de leeftijd van 65 jaar bereiken en de arbeidsmarkt verlaten. Daar zit een flink aantal kenniswerkers bij. De aanwas van nieuw en jong bloed blijft achter bij de behoefte. Kortom, het is tijd om kennismaatregelen te nemen. Hoe je dat praktisch doet, wordt toegelicht door Jan Hoetmer. Hij is sinds 2006 Manager Creativity in Business & Development bij NedTrain en onder meer gespecialiseerd in: ideemanagement, het initiëren van creatieve sessies en het beïnvloeden van verandering van gedrag van operationele managers. Hij is een aanhanger van de praktische insteek om te komen tot resultaten. Tijdens de interactieve bijeenkomst zal hij vertellen over:

  • De situatie bij NedTrain
  • Het opzetten van een ideeënmanagementsysteem en het gebruik van Dragons Den daarbij om het delen van ideeën in een stroomversnelling te brengen
  • Het detecteren van kenniswerkers en het vormgeven van een leaving expert traject
  • Het creëren en faciliteren van Communities of Practice.

Jan heeft ervaring met brainstormen met grote groepen. Samen met Paola Pisu, bekend van NVP Kring Zwolle voor wie procesbegeleiding haar dagelijks werk is, gaat hij een gezamenlijke battle brainstorm vormgeven waarin jij als HR-professional in subgroepen aan de slag gaat met twee vragen rond kennisdelen. De subgroep met het beste idee wint een prijs. De ideeën ontvang je een paar weken na de bijeenkomst in de vorm van een e-letter.

Het merk: Jan Hoetmer 1 : 2 = 3

De missie die bij mijn functie hoort, is het verbeteren van innovatieve kracht op de werkvloer. Helaas ligt bij innovatie de focus teveel op technische aspecten. ‘Innovatie' is meer dan de techniek; sterker nog 3/4 van het succes van innovaties wordt bepaald door mensen. De technische innovatie is het einde van een keten. Hoe kom je tot een doorbraak? Verzamel honderd ideeën, daarvan zijn er tien kansrijk en één daarvan is een doorbraak. Het begin van de keten is dus het verzamelen van ideeën en creativiteit is de brandstof daarvoor. Het logische gevolg daarvan is innovatie. Om creativiteit te stimuleren maak ik gebruik van een scala aan interventies om van ideeën tot ‘doen' te komen. Dus vergemakkelijk ik onder andere: brainstormsessies, maak gebruik van Dragons Den bij presentatie van ideeën, initieer een opleiding voor geëngageerd leiderschap om vruchtbare grond te kweken waardoor meer ideeën worden uitgevoerd, enzovoort. Ik geloof in de optelsom: creativiteit + ondernemerschap = innovatie. Innovatie is voor mij als jazz: een continue improvisatie en chaos gebaseerd op een solide structuur van regels en voorschriften. Lees meer: www.innovatieopdewerkvloer.nl

Programma

16.30 – 17.00 uur   Welkom met een innovatieve lekkernij

17.00 – 18.00 uur   Start interactieve workshop door Jan Hoetmer rond kennisdelen

18.00 – 18.45 uur   Tijd voor een hapje; we laten ons verrassen

18.45 – 19.45 uur   The Battle, een brainstorm rond twee belangrijke vragen voor de HR-professional en de elevator pitches van de ideeën

19.45 – 20.00 uur   Korte juryberaadslaging, prijsuitreiking en afsluiting met een netwerkborrel

Locatie en kosten

De kantine van NedTrain in Zwolle, Hanzelaan 101, 8017 JE Zwolle. De NVP werkt kostendekkend; daarom vragen we deelnemers bij te dragen in de kosten en die komen dit keer uit op een bedrag van slechts € 30,=.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: http://www.nvp-plaza.nl/site/nl/actueel.phtml?p=agenda-aanmelden&index=1419

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>