Fossielen regeren met weinig oog voor risico's

Eerder dit jaar had ik een interview met Roger Cox over zijn laatste initiatief (http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-innovatie/steunt-het-kabinet-uitstervende-fossielen-of-jong-talent/). Daarin stelde hij dat het nieuw te vormen kabinet onze economie moest bouwen op nieuwe, duurzame vormen van energieopwekking. Zoals zij al 100 jaar de fossiele energiesector en aanverwante industrie heeft gesteund. Maar aangezien dit kabinet de grote vraagstukken rondom energieonafhankelijkheid, klimaatverandering, grondstofschaarste en afnemende (winbare) olievoorraden niet serieus neemt, krijgt de duurzame energievoorziening niet dezelfde opstart als de fossiele industrie (zie ook http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-individu/duurzaam-negeerakkoord/). En die opstart is cruciaal om niet teveel tijd te verliezen aangezien een goede omschakeling nog heel wat inspanning vergt.

De steun voor fossielen gaat overigens onverkort door. GroenLinks heeft op 16 oktober op internet een meldpunt geopend waar voorbeelden aangedragen kunnen worden van verborgen subsidies die naar producenten en grootgebruikers van fossiele energie gaan. Uit onderzoek is gebleken dat we naast de gewone energierekening jaarlijks 7,5 miljard euro betalen aan allerlei steunmaatregelen voor de oude vervuilende energie. Voor schone energie is jaarlijks maar 1,4 miljard euro gereserveerd. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren pleit voor een diepgaander onderzoek naar de steunmaatregelen voor de hele energiesector (http://fossielschandaal.groenlinks.nl/). De Vaste Kamercommissie voor economische zaken van de Tweede Kamer ondersteunt dit initiatief.

Het  betreft hierbij dan wel geen rechtstreekse subsidies maar belastingkortingen, zoals accijnsvrijstelling op kerosine voor de luchtvaart en de vrijstelling op de kolenbelasting voor energieproducenten. Dan kan je nog zeuren over of dit steunmaatregelen of subsidies zijn, feit is dat er bij lange na niet zoveel steun wordt verleend aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Van Tongeren stel daarover: “De komende jaren moeten we flink bezuinigen om de overheidsfinanciën weer gezond te krijgen. Dat kan niet zonder kritisch te kijken naar de vele miljarden aan belastinggeld die we jaarlijks in de fossiele put storten. Ieder jaar betaalt elke belastingbetaler gemiddeld ongeveer 800 euro extra aan het overeind houden van onze huidige, vieze energievoorziening.”

Dat er nog heel veel inspanning nodig is om de omschakeling te maken is gebleken uit een overzicht gegeven ter gelegenheid van het jaarcongres van KIVI NIRIA 'Duurzaam omgaan met Energie' op 6 oktober 2010 (http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=17919965-7536-49af-8e2c-e398ac81fca4&lang=nl). Daarvoor hebben het Delft Energy Initiative en de KIVI NIRIA Stuurgroep Energie feiten en cijfers gepresenteerd met betrekking tot de energievoorziening in Nederland nu en in de toekomst. Het blijkt dat als de behoefte in 2050 met windenergie en zonne-energie moet worden voorzien, er bij de huidige opwekkingsrendementen 2150 km2 (6% van het landoppervlak) voor zon-PV nodig is en 500 km2 windmolenparken op land en op de Noordzee 3250 km2. Om de economie bijna volledig op duurzame elektriciteitopwekkende bronnen te laten draaien zal ons energiesysteem flexibeler moeten worden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En er zijn natuurlijk nog veel meer bronnen dan alleen zon en wind (zie bijv. http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-innovatie/de-vergeten-kracht-van-nederland-waterkracht/).

Gelukkig ontstaan ondanks het gebrek aan stimulering vanuit Den Haag toch links en rechts allerlei initiatieven. Zoals in de stad Groningen. Ondanks dat daar de komende jaren naar schatting 52 tot 62 mln euro moet worden bezuinigd, investeert men desondanks in duurzame energie. De doelstelling Groningen energieneutraal in 2025 blijft gelden. In de meerjarenbegroting is 6,5 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in duurzaamheid. Er wordt onder andere ingezet op het opwekken van alternatieve energie, energieneutraal bouwen en kennisprojecten gericht op duurzaamheid (http://www.gic.nl/nieuws/groningen-10-20-miljoen-extra-bezuinigen-duurzaamheid-centraal-gr).

Of in mijn eigen stad Maastricht, waar twee woningstichtingen en de plaatselijke industrie gaan onderzoeken of een groter lokaal warmtenet haalbaar is o.a. met industriële restwarmte. Op 14 oktober 2010 ondertekenden negen organisaties hiervoor een intentieverklaring. Een eerste stap in dit project is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Hierbij wordt gekeken of een warmtenet technisch, organisatorisch en economisch haalbaar is. Gestreefd wordt deze studie op 1 maart 2011 gereed te hebben. Agentschap NL is opdrachtgever voor deze haalbaarheidsstudie (http://www.agentschapnl.nl/agentschapnlnieuws/258-studie-naar-groter-warmtenet-in-maastricht).

Het zal de komende jaren vooral van dit soort initiatieven afhangen of we uiteindelijk op tijd in staat zijn om de noodzakelijke transitie naar een volledig dekkend en duurzaam energiesysteem te volbrengen. Het is ook een kwestie van risicomanagement. Als we niet op tijd inzetten op nieuwe infrastructuur lopen we niet alleen achter en uit de pas met andere landen, maar ook het gevaar dat we onze energievoorziening niet meer kunnen bekostigen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Danny
We gebruiken met zijn allen inderdaad heel veel energie. Gelukkig kan er heel veel bespaard worden, eigenlijk zou iedere gemeente (Liefst vanuit Brussel) alleen een bouwvergunning moeten afgeven indien woningen energie neutraal worden gebouwd!
vlunk
Het wordt tijd dat de mensen door beginnen te krijgen hoe ze gigantisch bedonderd worden door de volledig corrupte en (eco-)fascistische VN (en EU). Het hele global warmingverhaal is één grote hoax, gericht op deïndustralisering en bevolkingsreductie. Peak Oil is een grote leugen, het probleem is dat de zogenaamde fossiele brandstoffen in handen zijn van een kleine groep globalisten die het liefst 90% van de mensheid uitroeien. "Fossiele" brandstoffen hebben helemaal niks met fossielen te maken, de term is bedacht omdat men in teerputten dinosaurussen vond.
Olie en gas is overvloedig aanwezig tussen de tectonische platen. Oude oliebronnen die al lang op hadden moeten zijn worden nog steeds gebruikt en lijken nauwelijks leger te raken, omdat ze aangevuld worden vanuit diepere aardlagen.
Door CO2 nu als zogenaamde veroorzaker van global warming te duiden, tegenwoordig climate change omdat de temperatuur ruim 10 jaar niet meer steeg, wordt de mensen een schuldgevoel aangepraat en de media, die in handen zijn van de elite, werken daar vrolijk aan mee. Kinderen op school worden schandalig geïndoctrineerd (de VN bepaalt wat onze kinderen leren) en verteld dat hun ouders te dom zijn om het te snappen als ze kritisch zijn. Het CO2-gehalte op aarde is al meer dan 15 keer zo hoog geweest en dat waren tijden met overvloedige plantengroei. Tenslotte, het is een feit dat een verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer altijd NA een temperatuursverhoging komt en niet omgekeerd zoals Al Gore expres verkeerd verkondigde in zijn smerige propagandafilm "An inconvenient truth".
Google Lindsey Williams, Club of Rome.

De enige fossielen die echt regeren zijn de oprichters van de VN, de Rothschilds en de Rockefellers en dat zijn families die de hele eugenics-beweging hebben gefinancierd en dat nog doen. Met goedkeuring van Beatrix en haar (Europese) roversfamilie.
vlunk
Club of Rome, year 1993:
"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill....All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy then, is humanity itself."
vlunk
Judith Curry: hogepriesteres van het broeikasevangelie valt van haar geloof
http://bit.ly/9Gotrn
Pieter Parmentier
Hoewel ik niet denk dat de heer vlunk (ik kan me niet voorstellen dat het een dame is) erg vatbaar is voor argumenten, toch maar een reactie.
Ik heb persoonlijk liever dat mijn kleindochter over 20 jaar zegt: "gelukkig maar opa dat het minder erg is dan je toen dacht" en dat ze trots is op wat ik gedaan heb voor duurzame ontwikkeling; dan dat ze zegt: "nou opa, de grondstoffen zijn op, het milieu is vervuilt en zelfs het klimaat is onherstelbaar aangetast. Had je daar niet iets aan moeten doen?"
Ik ben van mening dat we de aarde niet gekregen hebben van onze ouders maar te leen van onze kinderen. Met het ontkennen of zelfs aankomen met complot theorieën, schiet niemand iets op.

Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier