Essentiële vaardigheden voor een manager

Actueel

De baan van 'chief executive officer' is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. De vrijblijvendheid is weg, het moment van afrekenen komt steeds sneller. Als manager bent u vooral bezig om anderen hun werk beter te laten doen. Uw succes kan dus alleen maar worden afgemeten aan het succes van de mensen die u aanstuurt. Welke vaardigheden moet de moderne ceo hebben? Essentiële vaardigheden voor de manager van de 21ste eeuw.

Een nieuwe topman moet meteen aan de slag. 'Hit the ground running' noemen de Engelsen dit fenomeen. Een 'just do it'-mentaliteit is gevraagd. Geen hoogdravende vergezichten of langetermijnvisies, maar de mouwen opgestroopt. De wereld verandert voortdurend, verder kijken dan drie tot vijf jaar vooruit heeft weinig zin. Succes smoort kritiek. De ceo is een doener, minder een denker.

Juist omdat de wereld voortdurend in beweging is, moet de topman een scherp oog hebben voor de plaats die zijn bedrijf in de keten inneemt. Hij moet voortdurend bezig zijn met het bestaansrecht en aanzetten geven voor nieuwe ideeën op dat terrein. Het is aan hem richting te geven hoe het bedrijf zich moet ontwikkelen.

De topman zal verbindingen tot stand moeten brengen tussen cellen met vaak verschillende culturen, en iedereen in dezelfde richting laten werken. Niet door zaken van bovenaf op te leggen, maar door draagvlak te creëren. Om verbinding te maken en een groep dezelfde richting op te krijgen is persoonlijke kracht nodig, charisma. De topman van vandaag is voor zijn succes afhankelijk geworden van topspecialisten op het terrein van marketing, human resources en logistiek en moet meer tijd op de werkvloer doorbrengen om aan zijn inzichten te komen - de zogeheten `firsthand observation`. Een cultuur van face to face en `on the spot` probleemoplossing leidt tot een superieure organisatieconditie.

Gerelateerd artikel:
Over vaardigheidsinflatie en de veronachtzaming van basale sociale vaardigheden
door: Arjan Lautenbach
Basale vaardigheden als luisteren, goede vragen stellen en open staan voor nieuwe informatie zijn vaak doorslaggevend in de relatie met klant, medewerker en leverancier. Juist professionals denken maar al te gauw dat ze hierover beschikken. Ten onrechte: open staan voor feedback en twijfelen aan de juistheid van de eigen overtuigingen, blijken schaars ontwikkelde competenties.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Financieel Dagblad)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Leidinggeven